Kuntien vuokra-asuntoja myyntiin kasvavassa määrin

Kunnat, yhdistykset ja säätiöt myyvät lähimmän kolmen vuoden aikana tiivistyvässä määrin vuokra-asuntokantaansa. Tieto käy ilmi kotkalaisen Suhola-yhtiöiden kunnille, yhteisöille ja yrityksille tekemästä tutkimuksesta.

Keskeisimmät syyt kiinteistöistä luopumiseen ovat halu keskittyä ydinliiketoimintaan (71 %) ja tarve vapauttaa kiinteistöihin sidottuja pääomia (65 %) muihin tarpeisiin.

– Edessä olevat suuret korjausinvestoinnit ja jo kertynyt korjausvelka ajavat muokkaamaan kiinteistösalkkuja. 1980-luvulla rakennettujen arava-lainotteisten vuokrakiinteistöjen monasti takapainotteisesti porrastetut korot ja lyhennykset alkavat tuntua kukkarossa. Samaan aikaan kiinteistönomistajien pitäisi löytää varoja samojen rakennusten peruskorjaukseen, sanoo toimitusjohtaja Hannu Suhola Suhola-yhtiöistä.

Muuttotappiokunnissa kiinteistöjen myynnin taustalla on monasti vuokra-asuntojen alhainen käyttöaste.

Kiinteistökehityskumppanilta odotetaan ennen muuta kahta asiaa – kykyä tarjota kiinteistöistä kilpailukykyinen hinta sekä hyvää mainetta. Halu sitoutua ostettavien kiinteistöjen kunnostamiseen ja omistukseen pitkäjänteisesti sekä kokemus vastaavista hankkeista nähtiin niin ikään tärkeinä.

Tutkimukseen vastanneet näkivät hintakysymysten muodostuvan usein kiinteistöjen myynnin esteeksi. Sopivan hintatason löytäminen on erityisen vaikeaa, jos vuokrakiinteistöjen käyttöaste on alhainen. Myyvän organisaation tarpeisiin sopivia kumppaneita ei välttämättä löydy. Myyntihalukkuuteen vaikuttaa myös vuokra-asuntokohteissa huoli vuokralaisten asemasta omistussuhteen muuttumisen jälkeen.

Suurin osa (72 %) myytäväksi harkituista kiinteistöistä on vuokra-asuntokiinteistöjä. Toimistorakennuksien osuus on 24 prosenttia.

Tutkimus lähetettiin lähes 400 pääasiassa eteläsuomalaiselle kunnalle, yritykselle, yhdistykselle ja säätiölle. Vastaajista suurin ryhmä oli kuntien tai kuntayhtymien johtoa, kuntien kiinteistöjohtoa ja säätiöiden tai yhdistysten johtoa. Tutkimuksen toteutti Suhola-yhtiöiden toimeksiannosta viestintätoimisto VCA Oy.

Lisätietoa

Suhola-yhtiöt

Hannu Suhola, toimitusjohtaja, puh. 020 7661 701

Suhola-yhtiöt on vuonna 1995 perustettu asunto- ja liiketilojen kiinteistösijoittamiseen ja -kehittämiseen erikoistunut yhtiö. Yritys tekee pitkä- ja lyhtyaikaisia sijoituksia kiinteistömarkkinoille ja toimii yhteistyössä sekä yksityis- että kuntasektorin kanssa.

 

 

Yrityksestä

Viisikko-Communica Communications VCA Oy tarjoaa asiakkailleen kattavat markkinointiviestinnän palvelut. VCA palvelee viestinnän, mainonnan, julkaisujen sekä verkkomarkkinoinnin sovellusten alueilla. Toimintaamme kuuluvat myös valmennus ja tutkimus. VCA:lla on vahva toimialaosaaminen muun muassa julkishallinnon, asunto- ja kiinteistöklusterin, yhteisöjen sekä teollisuuden, kaupan ja logistiikan toimialoilta.

Liitteet & linkit