Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

Report this content

Viking Line Abp LIPUTUSILMOITUS 20.6.2019, klo. 10.00


VIKING LINE ABP:N ARVOPAPERINMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

PÖRSSITIEDOTE 20.6.2019 KLO 09:30

Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Maelir AB:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maelir AB:n omistusosuus on noussut yli 15 prosentin rajan Viking Line Abpn osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.
Maelir AB:llä on ilmoituksen päivänä 1.916.831 osaketta.

Maelir AB:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1VOsakkeiden%osakkeistaViking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250lukumääräja äänistäosakkeiden ja äänten yhteismäärä
    
Osuus liputusrajan1.916.83117,75 %10.800.000
saavuttamisen tai   
rikkoutumisen jälkeen   
    

Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10.800.000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jan Hanses
puh +358 18 27 000


Tilaa