COURT OF APPEAL:IN PÄÄTÖS

Viking Line Abp   Pörssitiedote 3.11.2005, klo. 15.00 1(1)

COURT OF APPEAL:IN PÄÄTÖS

Lontoon Court Of Appeal-tuomioistuin on tänään päättänyt pyytää
ennakkoratkaisua EU-tuomioistuimelta koskien sarjaa EU-
oikeudellisia kysymyksiä, jotka ajankohtaistuivat prosessissa jonka
osapuolina ovat toisaalta Viking Line Abp ja toisaalta Suomen
Merimies-Unioni ry ja ITF (International Transportworkers
Federation).

Tämä tarkoittaa, että valitusprosessi julistettiin lepäämään
odottamaan EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisua. High Court of
Justice-tuomion täytäntöönpano 16.6.2005 keskeytetään tälle ajalle.
High Court of Justice hyväksyi kaikilta osin Viking Line Abp:n
vaatimukset.

EU-tuomioistuimen tulkintapäätökset eurooppalaisesta laista tulevat
olemaan voimassaoleva laki Euroopan Unionissa. EU-tuomioistuimen
päätöksellä tulee olemaan suuri periaatteellinen ja ohjaava
merkitys eurooppalaiselle ja varsinkin suomalaiselle
merenkulkualalle kuten myös siihen liittyvään työoikeuteen. EU-
tuomioistuimen päätös tulee näin ollen koskemaan kaikkia Viking
Linen aluksia, ei pelkästään m/s Rosellaa.

Prosessin aikana on selvitetty suomalaisen ja virolaisen lipun
palkkakustannuserot ja tuloksena todettiin yhteisesti virolaisten
palkkakustannusten olevan 55-60% vastaavista suomalaisista. Samoin
on oikeusjutun todistelussa todettu, että tällä
palkkakustannuserolla suomalaiset alukset eivät ole
kilpailukykyisiä virolaisten alusten kanssa.

Court of Appeal-tuomioistuimen päätös ei tarkoita, että Viking Line
tulee ottamaan toimenpiteitään uudelleen harkittavaksi
saavuttaakseen kilpailijoiden palkkakustannustason.


VIKING LINE ABPNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa