FUUSION REKISTERÖITYMINEN JA ORGANISAATIOMUUTOKSET

Viking Line Abp     TIEDOTE        1.11.2005, kl. 14.45    1(1)

FUUSION REKISTERÖITYMINEN JA ORGANISAATIOMUUTOKSET.

Viking Line Abp:n ja Viking Line Marketing Ab Oy:n juridinen fuusio
on rekisteröity 1. marraskuuta 2005.

Päätös fuusiosta tehtiin Viking Linen kilpailukyvyn vahvistamiseksi
ja asiakas- ja markkinaorientoitumisen lisäämiseksi yhtiön sisällä.
Toimenpiteellä yhtiön sisäinen yhteistyö paranee ja rutiinit
yksinkertaistuivat samalla kun kommunikaatio yhtiön maafunktioiden
ja laivojen organisaatioiden kanssa syvenee ja tehostuu.

Fuusion yhteydessä Boris Ekman nimitettiin varatoimitusjohtajaksi
vastuullaan yhtiön matkailu- ja rahtimarkkinointi sekä
satamatoiminta. Jan Hanses nimitettiin varatoimitusjohtajaksi
vastuualueenaan edelleen henkilöstö, juridiikka sekä vakuutukset.
Bengt Lindberg valittiin Business Controlleriksi ja Sune Häggblom
vastaa yhtiön IT-toiminnasta. Varatoimitusjohtaja Kent Nyström
toimii edelleen toimitusjohtajan sijaisena.


Viking Line AbpNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa