Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammmikuu - syyskuu 2022

Report this content

Viking Line Abp                TOIMINTAKATSAUS                        28.10.2022, klo 09.00

Kysyntä edelleen hyvää – ennätyksellisen korkeat energian hinnat heikentävät kuitenkin tulosta

 

TAMMIKUU-SYYSKUU 2022 

(tammi–syyskuu 2021) 

 • Liikevaihto oli 370,2 miljoonaa euroa (169,0 Meur).
 • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 8,8 miljoonaa euroa (44,6 Meur).
 • Liiketulos oli 18,9 miljoonaa euroa (30,5 Meur).
 • Rahoitustuotot ja -kulut olivat –7,5 miljoonaa euroa (–3,4 Meur).
 • Tulos ennen veroja oli 11,4 miljoonaa euroa (27,1 Meur).
 • Tulos verojen jälkeen oli 9,5 miljoonaa euroa (22,7 Meur).
 • Toimintavuoden 2022 näkymät ovat samat kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2022, ja liiketuloksen odotetaan näin ollen olevan hieman heikompi kuin vuonna 2021.

 

KOLMAS KVARTAALI 2022

(kolmas kvartaali 2021)

 • Liikevaihto oli 170,4 miljoonaa euroa (97,5 Meur).
 • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (11,0 Meur).
 • Liiketulos oli 26,9 miljoonaa euroa (26,0 Meur).
 • Rahoitustuotot ja -kulut olivat –2,8 miljoonaa euroa (–1,0 Meur).
 • Tulos ennen veroja oli 24,1 miljoonaa euroa (24,9 Meur).
 • Tulos verojen jälkeen oli 19,3 miljoonaa euroa (20,0 Meur).

 

TOIMITUSJOHTAJA JAN HANSES KOMMENTOI

Toimintamme on kehittynyt odotusten mukaisesti kolmannella kvartaalilla.  Matkustajaliikenteen kysyntä on ollut vahvaa, ja matkustajamäärät saavuttivat liiketoimintasuunnitelman mukaisen tason.  Myös matkustajakohtaiset tuotot olivat suunnitellulla tasolla. Kvartaalin polttoainekulut kasvoivat 66,2 prosenttia eli yli 11 miljoonaa euroa verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen 2019, jolloin liikennemäärät olivat tämänvuotiseen liikenteeseen nähden vertailukelpoisia.  Kulujen kasvusta huolimatta kvartaalin liiketulos oli 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna 2019 joten kvartaalin tulosta on pidettävä hyvänä. Olemme onnistuneet lähes kokonaan kompensoimaan tulosvaikutuksen polttoainekulujen kohoamisesta aikana, jota on vahvasti leimannut Ukrainassa käynnissä oleva sota ja sen vaikutukset energian hintoihin. Sen lisäksi meihin ovat negatiivisesti vaikuttaneet nousevat korot, inflaatio sekä epävakaat valuutat.

Suurena apuna on ollut tietenkin Viking Gloryn liikennöinnin alkaminen, mutta myös koko organisaatiomme suurenmoinen panos, varsinkin ottaen huomioon henkilöstöpulan joka on koetellut Viking Linea kuten muitakin palvelualan yrityksiä pandemian jälkeen. Odotamme hyvän kehityksen jatkuvan loppuvuonna, mutta olemme erittäin tietoisia öljyn hinnan kehitykseen liittyvistä riskeistä vuoden lopulla, kun voimaan tulee uusia pakotteita. Liikenteen väheneminen liikennöintialueellamme antaa meille edellytyksiä torjua polttoainehintojen jatkuvaa kielteistä kehitystä.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuosineljänneksestä.
 

YHTEENVETO TUNNUSLUVUSTA

 

 

2022

2021

2022

2021

2021

MEUR

 

1.7.-30.9.

1.7.-30.9.

1.1.-30.9.

1.1.-30.9.

1.1.–31.12.

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

170,4

97,5

370,2

169,0

258,2

Liiketoiminnan muut tuotot

 

0,5

11,0

8,8

44,6

46,8

Liiketulos

 

26,9

26,0

18,9

30,5

32,1

Tulos ennen veroja

 

24,1

24,9

11,4

27,1

28,3

Tilikauden tulos

 

19,3

20,0

9,5

22,7

24,4

LIIKENNE JA MARKKINAT

Kaudella 1.1.–30.9.2022 konserni harjoitti matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella.

Viking Glory aloitti liikennöinnin Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma-reitillä 1. maaliskuuta Viking Gracen parina. Amorellan liikennöinti samalla reitillä päättyi 28. helmikuuta, ja se siirtyi lyhyen katkon jälkeen Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitille 1. huhtikuuta. Amorella liikennöi reitillä Gabriellan parina 18. syyskuuta saakka, minkä jälkeen se poistettiin liikenteestä.

Viking Cinderella liikennöi Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma-reitillä 17. tammikuuta–23. helmikuuta ja palasi tekemään vuorokausiristeilyjä Tukholman ja Maarianhaminan välillä 24. helmikuuta alkaen.

Sekä Gabriella että Viking Cinderella tekivät kesäkaudella useita erikoisristeilyjä, muun muassa Visbyhyn, Korkearannikolle, Bornholmille, Tallinnaan ja Ahvenanmaalle.

Helsingin-laivat liikennöivät 18. kesäkuuta–13. elokuuta myös Tallinnaan.

Rosella liikennöi normaalilla Kapellskärin ja Maarianhaminan välisellä reitillään, mutta oli poissa liikenteestä 7. maaliskuuta–21. huhtikuuta.   

Viime vuonna Helsinki–Maarianhamina–Tukholma-reitillä normaalisti liikennöivät alukset seisoivat osan aikaa satamissa ja Gabriella oli osittain muussa liikenteessä.

Matkustajamäärä konsernin aluksilla oli raportointikauden aikana 3 726 104 matkustajaa (1 484 398). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 37,2 prosenttia (34,1 %).

Matkojen markkinakysyntä oli vuoden alussa koronapandemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi erittäin vähäistä. Helmi- ja maaliskuussa Suomen ja Ruotsin hallitukset ilmoittivat, että suurin osa rajoituksista poistettaisiin asteittain. Tällä oli myönteinen vaikutus maaliskuun ja sitä seuraavan kauden kysyntään. Toisella ja kolmannella kvartaalilla kysyntä oli hyvää, mutta ei ihan samalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

Konsernin rahtimäärät olivat yhteensä 87 408 yksikkökuormaa (95 955). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 14,4 prosenttia (16,4 %). Kuljetuskysyntä väheni Euroopassa vallitsevan tilanteen vuoksi kauden aikana.

Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,9 prosenttia (33,8 %).

TAMMI-SYYSKUUN 2022 LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 119,1prosenttia ja oli 370,2 miljoonaa euroa kaudella 1.1.–30.9.2022 (169,0 Meur 1.1.–30.9.2021). Liiketulos oli 18,9 miljoonaa euroa (30,5 Meur). Mariella myytiin ja Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 23,8 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 142,2prosenttia 333,3 miljoonaan euroon (137,6 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 34,9 miljoonaa euroa (29,9 Meur) ja muut tuotot 2,1 miljoonaa euroa (1,4 Meur). Myyntikate oli 282,2 miljoonaa euroa (128,6 Meur). Käyttökulut kasvoivat 97,6prosenttia 252,7 miljoonaan euroon (127,9 Meur).

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 70,0 prosenttia eli 32,6 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 161,1 prosenttia eli 44,8 miljoonaa euroa erittäin korkeiksi kohonneiden energian hintojen vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 113,5 prosenttia eli 92,2 miljoonaa euroa.

Konserni sai tammi- ja helmikuussa Traficomilta julkisen palvelun velvoitteeseen liittyvää tukea konsernin aluksille linjoilla Turku–Maarianhamina/Långnäs–Tukholma ja Maarianhamina–Kapellskär. Viime vuonna vastaavana aikana tukea saatiin myös Helsinki–Tallinna-linjalla. Konserni sai kesäkuussa valtiolta 2,1 miljoonaa euroa tukea kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin joulukuun 2021 ja helmikuun 2022 väliseltä ajalta. Tuet esitetään julkisina tukina liiketoiminnan muissa tuotoissa.

 

 

2022

2021

MEUR

1.1.–30.9.

1.1.–30.9.

 

 

 

 

 

Julkiset tuet

7,7

15,9

 

Vuokratuotot kiinteistöistä

0,1

0,0

 

Myyntivoitot

0,2

23,8

 

Vakuutuskorvaukset, haverit

0,9

-

 

Osinkotulot 1)

0,0

4,9

 

Muut tuotot

0,0

0,0

 

Yhteensä

8,8

44,6

1) Kauden aikana Alandia Försäkring Abp:ltä saadulla 1,4 miljoonaan euron osingolla on IAS 28.10 mukaisesti ainoastaan positiivinen vaikutus konsernin kassavirtaan. Vertailukauden aikana vastaava erä kirjattiin liiketoiminnan muissa tuotoissa.

VUODEN 2022 KOLMANNEN KVARTAALIN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Konsernin liikevaihto kasvoi 74,8prosenttia ja oli 170,4 miljoonaa euroa kaudella 1.7.–30.9.2022 (97,5 Meur 1.7.–30.9.2021). Liiketulos oli 26,9 miljoonaa euroa (26,0 Meur). Turun terminaali lunastettiin vertailukauden aikana, millä oli 10,7 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen.

Matkustajatoiminnan tuotot kasvoivat 80,6prosenttia 158,0 miljoonaan euroon (87,5 Meur), kun taas rahtitoiminnan tuotot olivat 11,7 miljoonaa euroa (9,5 Meur) ja muut tuotot 0,7 miljoonaa euroa (0,5 Meur). Myyntikate oli 130,5 miljoonaa euroa (73,4 Meur). Käyttökulut kasvoivat 81,1prosenttia 97,4 miljoonaan euroon (53,8 Meur).

Palkoista ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut kasvoivat 61,0 prosenttia eli 11,0 miljoonaa euroa. Polttoainekulut kasvoivat 151,1 prosenttia eli 18,0 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 91,1 prosenttia eli 32,6 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT JA RAHOITUS

Kaudella 1.1.–30.9.2022 konsernin investoinnit olivat 13,5 miljoonaa euroa (11,4 Meur). Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat 3,7 prosenttia liikevaihdosta (6,7 %). Suurin osa niistä liittyy Viking Gloryn viimeistelyyn sekä Cinderellan, Gabriellan, Viking XPRS:n ja Rosellan telakointeihin.

Konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 219,6 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2022 (104,5 Meur). Kauden aikana on tehty uusi 40 miljoonan euron luottojärjestely, ja samaan aikaan on maksettu takaisin neljä yhteensä 33 miljoonan euron lainajärjestelyä. Vuonna 2020 otettujen maksuvalmiuslainojen valtiontakaukset ovat päättyneet.

Omavaraisuusaste oli 43,2 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 49,1 prosenttia.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 116,3 miljoonaa euroa (65,1 Meur). Kauden aikana päättyi kolme yhteensä 15,0 miljoonan euron sekkiluottoa. Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 0,1 miljoonaa euroa (15,1 Meur).

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 24,6 miljoonaa euroa (25,2 Meur). Investointien nettorahavirta oli –6,1 miljoonaa euroa (24,6 Meur), ja rahoituksen nettorahavirta oli –16,8 miljoonaa euroa (-14,4 Meur).

Suurin osa konsernin lainasopimuksista sisältää markkinaehtoisia lainakovenantteja. Lainasopimusten taloudelliset kovenantit koostuvat rahavarojen ja omavaraisuusasteen vähimmäisvaatimuksista sekä konsernin kokonaisnettorahavelkojen enimmäistasosta suhteessa käyttökatteeseen. Yhtiö on sopinut rahoittajiensa kanssa kovenanttiehdon kokonaisnettorahavelat suhteessa käyttökatteeseen soveltamista koskevasta poikkeuksesta koko vuodeksi 2022.

Viking Line Abp on sitoutunut Suomen Vientiluoton / Finnveran myöntämiä Viking Gracen olemassa olevan luoton lyhennysten lykkäyksiä koskevien vaatimusten, sekä Viking Glorya varten nostetun rahoituksen ehtojen mukaisesti olemaan jakamatta osinkoja tai suorittamatta muuta varojenjakoa, kunnes lainoihin liittyvät velvoitteet ovat kokonaan päättyneet. Viking Gloryn rahoitusta koskeva osinkorajoitus on voimassa vain vuonna 2022, mutta myöhemminkin, jos konsernin velkojen suhde käyttökatteeseen on yli 5,0.

Rahoitusvelkojen tulevat kassavirrat 30.9.2022:

MEUR

 

 

 

 

 

Rahoitusvelkojen tulevat rahavirrat

Vuokrasopimus-

 

Korolliset

 

 

(rahoituskulut mukaan luettuna)

velat

Ostovelat

velat

Yhteensä

 

1.10. 2022 - 31.3. 2023

1,2

26,1

23,4

50,7

 

1.4. 2023 - 30.9. 2023

1,2

 

23,2

24,4

 

1.10. 2023 - 30.9. 2024

2,1

 

45,5

47,6

 

1.10. 2024 - 30.9. 2025

1,8

 

55,7

57,5

 

1.10. 2025 - 30.9. 2026

0,5

 

32,8

33,3

 

1.10. 2026 - 30.9. 2027

0,1

 

22,1

22,2

 

1.10. 2027 -

0,2

 

84,4

84,7

 

Yhteensä

7,2

26,1

287,0

320,3

ARVONALENTUMISTESTAUS

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot ovat säännönmukaisen tarkastelun kohteena sen havaitsemiseksi, onko ulkoisia tai sisäisiä viitteitä jonkin omaisuuserän arvon alentumisesta. Jos jonkin omaisuuserän osalta havaitaan tällaisia viitteitä, silloin määritellään kyseisen erän kerrytettävissä oleva rahamäärä. Konsernin alusten arvostus on yksi tärkeimmistä arviointia vaativista osa-alueista.

Johto on myös arvioinut, ettei konsernin muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumiskirjaukseen ole tarvetta.

OrganisaATIO JA HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 218 henkilöä (1 452), joista emoyhtiössä 1 698 (994). Maissa työskenteli 454 henkilöä (362) ja merellä 1 764 henkilöä (1 090). Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS:llä työskenteli pääasiassa keskimäärin 179 (149) vuokratyönantajan palveluksessa olevaa henkilöä. Sekä meri- että maahenkilöstön lomautukset vähenivät viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja päättyivät kokonaan toukokuussa 2022. Viime vuonna käytetyt Ruotsin valtion tukemat lyhytaikaiset lomautukset päättyivät 30. syyskuuta 2021.

RiskITEKIJÖITÄ

Viking Linen toimintaan kohdistuu erilaisia ja erisuuruisia riskejä, jotka vaikuttavat toimintaan, taloudellisiin tuloksiin sekä yrityksen kykyyn täyttää tietyt sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tavoitteet. Nämä riskit on jaettu neljään luokkaan: strategiset riskit, operatiiviset riskit, vahinkoriskit ja taloudelliset riskit. Riskit ovat pysyneet ennallaan tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen. Polttoainehinnat ovat kuitenkin nousseet merkittävästi Venäjän Ukrainaa vastaan aloittaman sodan vuoksi, mikä vaikuttaa suoraan konsernin tulokseen. Konsernilla ei ollut 30. syyskuuta 2022 polttoaineostoja koskevia kiinteähintaisia sopimuksia tai vastaavia johdannaissopimuksia, mutta yhtiöllä on syyskuuhun 2024 saakka voimassa oleva sopimus LNG-toimituksista. Markkinakorkojen nousu vaikuttaa kielteisesti rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Konsernin luotoista 69 prosenttia on vaihtuvakorkoisia ja 31 prosenttia kiinteäkorkoisia.

NÄKYMÄT KOKO TOIMINTAVUODELLE 2022

Toimintavuoden 2022 näkymät ovat samat kuin puolivuotiskatsauksessa 30. kesäkuuta 2022, ja liiketuloksen odotetaan näin ollen olevan hieman heikompi kuin vuonna 2021.

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Viking Line Abp luovutti M/S Amorellan Corsica Ferriesille 13. lokakuuta 2022. Tulosvaikutuksen arvioidaan olevan 15,0 miljoonaa euroa ja kirjataan tuotoksi neljännen kvartaalin aikana.Konsernin tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 julkaistaan 17. helmikuuta 2023.Meur.

Maarianhaminassa 27. lokakuuta 2022

VIKING LINE ABP


Jan Hanses
Toimitusjohtaja


Taloudelliset tiedot

Johdon toimintakatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, mutta IAS 34 -standardin kaikkia osavuosikatsausta koskevia vaatimuksia ei ole noudatettu. Sovelletut laadinta- ja laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Konsernin tuloslaskelma
2022 2021 2022 2021 2021
MEUR Liite 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.–31.12.
LIIKEVAIHTO 4 170,4 97,5 370,2 169,0 258,2
Liiketoiminnan muut tuotot 5 0,5 11,0 8,8 44,6 46,8
Kulut
Tavarat ja palvelut 39,9 24,1 88,0 40,4 62,6
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut 6 28,9 18,0 79,3 46,7 68,7
Poistot ja arvonalentumiset 7 6,7 4,7 19,4 14,8 19,6
Liiketoiminnan muut kulut 8 68,5 35,8 173,4 81,2 122,0
144,0 82,5 360,1 183,0 273,0
LIIKETULOS 26,9 26,0 18,9 30,5 32,1
Rahoitustuotot -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituskulut 9 -2,6 -1,5 -8,3 -3,9 -5,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen -0,1 0,5 0,9 0,5 1,7
osakkuusyritysten voitosta
TULOS ENNEN VEROJA 24,1 24,9 11,4 27,1 28,3
Tuloverot -4,9 -4,9 -2,0 -4,4 -3,8
TILIKAUDEN TULOS 19,3 20,0 9,5 22,7 24,4
Tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 19,3 20,0 9,5 22,7 24,4
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 1,12 1,61 0,55 1,83 1,97
Konsernin laaja tuloslaskelma
2022 2021 2022 2021 2021
MEUR 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.–31.12.
TILIKAUDEN TULOS 19,3 20,0 9,5 22,7 24,4
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi
Muuntoerot -0,4 -0,1 -1,4 -0,3 -0,5
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos - - - 1,6 1,6
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -0,4 -0,1 -1,4 1,3 1,1
TILIKAUDEN LAAJA TULOS 18,9 19,9 8,0 24,1 25,5
Laajan tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 18,9 19,9 8,0 24,1 25,5

 

Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

2022

2022

2022

2021

2021

MEUR

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO

170,4

141,0

58,8

89,3

97,5

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan muut tuotot

0,5

2,4

6,0

2,2

11,0

 

 

 

 

 

 

Kulut

 

 

 

 

 

Tavarat ja palvelut

39,9

34,6

13,5

22,2

24,1

Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut

28,9

29,6

20,7

22,1

18,0

Poistot ja arvonalentumiset

6,7

6,9

5,8

4,9

4,7

Liiketoiminnan muut kulut

68,5

62,1

42,9

40,8

35,8

 

144,0

133,3

82,9

89,9

82,5

 

 

 

 

 

 

LIIKETULOS

26,9

10,1

-18,1

1,6

26,0

 

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot

-0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

Rahoituskulut

-2,6

-3,2

-2,6

-1,6

-1,5

Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen

-0,1

0,7

0,2

1,2

0,5

osakkuusyritysten voitosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULOS ENNEN VEROJA

24,1

7,6

-20,3

1,2

24,9

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

-4,9

-1,3

4,1

0,5

-4,9

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

19,3

6,3

-16,2

1,7

20,0

 

 

 

 

 

 

Tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

19,3

6,3

-16,2

1,7

20,0

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja

 

 

 

 

 

laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa

1,12

0,37

-0,93

0,14

1,61

 

Konsernin laaja tuloslaskelma vuosineljänneksittäin

 

2022

2022

2022

2021

2021

MEUR

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN TULOS

19,3

6,3

-16,2

1,7

20,0

 

 

 

 

 

 

Erät, jotka saatetaan myöhemmin

 

 

 

 

 

siirtää tulosvaikutteiseksi

 

 

 

 

 

Muuntoerot

-0,4

-0,9

-0,2

-0,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

 

 

 

 

 

Käypään arvoon laajan tuloksen kautta

 

 

 

 

 

kirjattavat rahoitusvarat

-

-

-

0,0

-

 

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-0,4

-0,9

-0,2

-0,2

-0,1

 

 

 

 

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

18,9

5,5

-16,4

1,5

19,9

 

 

 

 

 

 

Laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

18,9

5,5

-16,4

1,5

19,9


 

Konsernitase
MEUR Liite 30.9.2022 30.9.2021 31.12.2021
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet 2,9 3,0 3,1
Maa-alueet 0,5 0,5 0,5
Rakennukset ja rakennelmat 1,6 1,7 1,7
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot 1,2 1,6 1,5
Alukset 437,3 238,9 445,2
Koneet ja kalusto 2,2 2,5 2,6
Käyttöoikeusomaisuus 4,2 5,0 5,7
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus - 60,5 -
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavat rahoitusvarat  0,0 0,0 0,0
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 12 33,4 32,7 33,9
Saamiset - 5,1 4,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 483,2 351,4 498,8
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 14,4 9,2 10,0
Tuloverosaamiset 0,1 0,1 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 13 43,7 30,6 26,6
Rahavarat 116,3 65,1 114,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 174,5 105,0 151,3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät 14 3,2 0,6 -
VARAT YHTEENSÄ 661,0 457,0 650,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma 1,8 1,8 1,8
Rahastot 49,7 0,0 49,7
Muuntoerot -3,1 -2,0 -2,2
Kertyneet voittovarat 229,0 218,5 220,1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 277,4 218,3 269,4
Oma pääoma yhteensä 277,4 218,3 269,4
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 10 32,4 31,3 30,9
Korolliset velat 219,6 104,5 235,1
Vuokrasopimusvelat 4,5 5,7 6,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 256,5 141,4 272,2
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 39,7 29,5 38,3
Vuokrasopimusvelat 2,3 2,2 2,6
Tuloverovelat - 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 85,1 65,5 67,5
Lyhytaikaiset velat yhteensä 127,1 97,3 108,5
Velat yhteensä 383,6 238,7 380,7
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 661,0 457,0 650,1
Konsernin rahavirtalaskelma
2022 2021 2021
MEUR 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1.1.-31.12.
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden tulos 9,5 22,7 24,4
Oikaisut
  Poistot ja arvonalentumiset 19,4 14,8 19,6
  Pitkäaikaisten varojen myyntivoitot/-tappiot -0,4 -23,8 -25,6
  Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta -0,9 -0,5 -1,7
  Muut erät, joihin ei liity rahavirtaa -0,4 0,2 0,3
  Korkokulut ja muut rahoituskulut 7,4 3,7 5,1
  Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
  Osinkotuotot 0,0 -4,9 -4,9
  Tuloverot 2,0 4,4 3,8
Käyttöpääoman muutokset
  Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos -18,0 -2,1 2,5
  Vaihto-omaisuuden muutos -4,5 1,7 0,9
  Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 17,4 13,2 14,7
Maksetut korot -4,8 -3,0 -3,4
Maksetut muut rahoituskulut -1,8 -1,2 -1,5
Saadut muut rahoitustuotot 0,0 0,0 0,0
Maksetut verot -0,4 -0,2 -0,1
LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA 24,6 25,2 34,3
INVESTOINNIT
Alusinvestoinnit -13,0 -2,4 -165,5
Investoinnit muihin aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -0,6 -0,7 -1,2
Ennakkomaksut, rakenteilla oleva alus - -6,2 -
Pääomasuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset - -2,0 -2,0
Alusten myynti - 13,2 13,2
Muiden aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynti 0,2 17,9 20,2
Pitkäaikaisten saamisten takasinmaksut 5,9 - -
Osakkuusyritykseltä saadut osingot 1,4 - -
Muista yhtiöistä saadut osingot 0,0 4,9 4,9
INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA -6,1 24,6 -130,4
RAHOITUS
Maksullinen oman pääoman lisäys - - 49,6
Pitkäaikaisten velkojen nostot 40,0 21,5 172,2
Pitkäaikaisten velkojen lyhennykset -54,8 -26,3 -30,6
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos - -8,0 -8,0
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -2,0 -1,6 -2,2
Maksetut osingot - - -
RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA -16,8 -14,4 181,0
RAHAVAROJEN MUUTOS 1,7 35,4 84,9
Rahavarat tilikauden alussa 114,6 29,7 29,7
RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA 116,3 65,1 114,6

 

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2022 1,8 49,7 -2,2 220,1 269,4
Tilikauden tulos 9,5 9,5
Muuntoerot 0,0 -0,9 -0,6 -1,4
Tilikauden laaja tulos - 0,0 -0,9 8,9 8,0
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 30.9.2022 1,8 49,7 -3,1 229,0 277,4
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osake- Muunto- Kertyneet Oma pääoma
MEUR pääoma Rahastot erot voittovarat yhteensä
OMA PÄÄOMA 1.1.2021 1,8 2,5 -1,8 191,8 194,2
Tilikauden tulos 22,7 22,7
Muuntoerot 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta 
kirjattavien rahoitusvarojen uudelleenarvostus -2,5 4,1 1,6
Tilikauden laaja tulos - -2,5 -0,2 26,7 24,1
Osingonjako - -
Liiketoimet emoyhtiön omistajien kanssa - - - - -
OMA PÄÄOMA 30.9.2021 1,8 0,0 -2,0 218,5 218,3

 

 

Tunnusuvut ja tilastot

 

2022

2021

2021

 

1.1.-30.9.

1.1.-30.9.

1.1.-31.12.

 

 

 

 

Oma pääoma / osake, euroa

16,05

17,56

21,67

Omavaraisuusaste

43,2 %

49,1 %

42,0 %

 

 

 

 

Investoinnit, Meur

13,5

11,4

168,7

 – % liikevaihdosta

3,7 %

6,7 %

65,3 %

 

 

 

 

Matkustajat

3 726 104

1 484 398

2 315 137

Yksikkökuormat

87 408

95 955

129 278

 

 

 

 

Henkilöstö, keskimäärin

2 218

1 452

1 536

Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden lukumäärän painostettu keskiarvo.

Osakkeiden lukumäärä vuonna 2021 on IFRS-standardien mukaisesti korjattu takautuvasti ottaen huomioon, että

osakeantikurssi vuonna 2021 oli alhaisempi kuin osakkeiden käypä arvo.

Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma mukaan luettuna vähemmistöosuus) / (Taseen loppusumma – saadut ennakot)

Pyöristyksistä voi syntyä +/– 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00