Viking Line Abp: Tiedote ylimääräisestä yhtiökokouksesta

Report this content

Viking Line Abp          YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTKÖKSET           22.11.2021 klo 13.00

Yhtiötiedote Viking Linen ylimääräisestä yhtiökokouksesta 2021

Viking Line Abp:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22. marraskuuta 2021 klo 12.00 Maarianhaminassa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään korkeintaan 6 480 000 uuden osakkeen osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäetuoikeusanti) 8,00 euron merkintähintaan osaketta kohden. Yhtiön osakkeenomistajat ovat oikeutettuja merkitsemään jokaista viittä (5) omistamaansa osaketta kohden kolme (3) uutta osaketta merkintähintaan.

Hallitukselle annetaan lisäksi oikeus päättää merkintäetuoikeusannin merkintäajan päätyttyä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneiden osakkeiden annista hallituksen määrittelemille osapuolille (eli poikkeamisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta). Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokoukseen päättymiseen saakka, päättyen kuitenkin viimeistään 31. maaliskuuta 2022.

Lisäksi yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen muutoksen hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu näin ollen seuraavasti:

”Yhtiön vähimmäispääoma on 720.000 euroa ja enimmäispääoma 4.880.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa ilman yhtiöjärjestyksen muutosta.

Osakkeiden vähimmäismäärä on 3.600.000 ja enimmäismäärä 18.000.000.”


VIKING LINE ABP

 

Jan Hanses
Toimitusjohtaja

 

TJ Jan Hanses
jan.hanses@vikingline.com
018-270 00

Tilaa

Liitteet & linkit