Viking Line Abp Liputusilmoitus

Viking Line Abp LIPUTUSILMOITUS 20.6.2019, klo. 10.30


VIKING LINE ABP:N ARVOPAPERINMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA Viking Line Abp on vastaanottanut 19.6.2019 Rafael Investering Ab:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Rafael Investering Ab:n omistusosuus on alittanut 5 prosentin rajan Viking Line Abp:n osakkeista ja äänimäärästä 19.6.2019.

Rafael Investering Ab:lla on ilmoituksen päivänä 0 osaketta.

Rafael Investering Ab:n omistusosuus ilmoituksen mukaan:

VIK1VOsakkeiden%osakkeistaViking Line Abp:n
ISIN: FI0009005250lukumääräja äänistäosakkeiden ja äänten yhteismäärä
    
Osuus liputusrajan0010.800.000
saavuttamisen tai   
rikkoutumisen jälkeen   
    
Edellisessä1.080.10010.0 %10.800.000
liputusilmoituksessa   
Ilmoitettu osuus   

Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10.800.000 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

LISÄTIETOJA

Toimitusjohtaja Jan Hanses
puh +358 18 27 000

Tilaa