VIKING LINE ABP:N OMISTUSRAKENTEEN MUUTO

Viking Line Abp  Pörssi-ilmoitus 23.02.2004, klo. 16.00   1(1)

VIKING LINE ABP:N OMISTUSRAKENTEEN MUUTOS

Viking Line Abp ilmoittaa arvopaperimarkkinalain 2. luvun 10.
pykälän mukaisesti saaneensa tiedon seuraavasta muutoksesta
Viking Line Abp:n omistusrakenteessa:

Algot Rafael Mattssonin osuus, mihin kuuluu myös yhtiö Ab Rafael
(y-tunnus 0499588-5), Viking Line Abp:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on noussut 4.2.2004 tehdyllä osakekaupalla yli 15
prosenttiin.

          Osakkeiden lukumäärä   Osuus osakepääomasta
                       ja äänimäärästä

Ab Rafael         1.460.700     13,52%
Algot Rafael Mattsson    171.820      1,59%
Yhteensä         1.632.520     15,12%

Viking Line Abp:n osakepääoma koostuu 10.800.000 osakkeesta,
jotka ovat äänimäärältään samanarvoisia.

Viking Line Abp


Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja


Tilaa