VIKING LINE ABP:N YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp  Pörssi-ilmoitus 8.2.2006, klo. 15.10 1(1)

VIKING LINE ABP:N YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8.
helmikuuta 2006 klo 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Kokous
hyväksyi hallituksen esityksen olla jakamatta osinkoa
tilikaudelta 1.11.2004 – 31.10.2005. Kokous myönsi hallitukselle
ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 4
§:n ja 9 §:n muuttamisesta seuraavaan sanamuotoon:

4 §: ”Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu
puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä.
Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen
yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen
tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen
tilallensa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä
olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat.”

9 § kohta i: ”i) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen
jäsenten ja varajäsenten valitseminen”

[Käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä]

Yhtiön nykyinen hallitus henkilökohtaisine varamiehineen
valittiin uudelleen siihen asti kunnes yhtiöjärjestyksen
muutokset on rekisteröity.

Hallitukseen, joka astuu virkaan kun yhtiöjärjestyksen muutos on
rekisteröity, valittiin hallituksen yhtiökokoukselle esittämän
ehdotuksen mukaisesti puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita
Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson,
Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Trygve
Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman.

Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Leif Hermans ja KHT
Markus Smeds sekä varatilintarkastajiksi KHT Mikael Holmström ja
HTM Erika Sjölund.


Maarianhamina 8. helmikuuta 2006

Viking Line AbpNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

JAKELU: Helsingin Pörssi
     Keskeiset tiedotusvälineet
     www.vikingline.fi

Tilaa