VIKING LINE ABP:N YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp   Pörssitiedote 04.02.2004, klo. 16.00      1(1)

VIKING LINE ABP:N YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 4.
helmikuuta 2004 kello 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä hyväksyi
äänestyksen jälkeen hallituksen osingonjakoehdotuksen 2,00 euroa
osakkeelta tilikaudelta 1.11.2002-31.10.2003. Osingonjaon
täsmäytyspäivä on 9. helmikuuta 2004 ja osingot maksetaan 16.
helmikuuta 2004. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle
vastuuvapauden.

Yhtiön monivuotinen hallituksen jäsen Sture Carlsson ei halunnut
tulla uudelleenvalituksi ja uudeksi varsinaiseksi hallituksen
jäseneksi valittiin Erik Grönberg. Erik Grönbergin varamieheksi
valittiin Trygve Eriksson. Yhtiön hallitus on täten seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti seuraava: Ben Lundqvist
henkilökohtaisena varamiehenään Stefan Lundqvist, Carita
Blomsterlund varamiehenään Airi Sundman, Nils-Erik Eklund
varamiehenään Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist varamiehenään
Gunilla Lundqvist, sekä Erik Grönberg varamiehenään Trygve
Eriksson. Hallituksen puheenjohtaja on Ben Lundqvist.

Yhtiön tilintarkastajat KHT Leif Hermans ja KHT Kurt Hollfast
valittiin uudelleen samoin kuin varatilintarkastajat KHT Mikael
Holmström ja HTM Erika Sjölund.


Viking Line Abp:n osavuosikatsaus ajalta 1.11.2003 – 31.1.2004
julkaistaan torstaina 4. maaliskuuta 2004.


Viking Line AbpNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa