VIKING LINE MUKAUTUU UUSIIN MERENKULUN T

Report this content
Viking Line Abp  Pörssitiedote 13.01.2003, klo. 15.40   1(2)

VIKING LINE MUKAUTUU UUSIIN MERENKULUN TOIMINTAEDELLYTYKSIIN EU:SSA

Viking Line Abp:n M/S Cinderella aloittaa risteilyliikenteen
1.9.2003 Tukholman ja Maarianhaminan välillä. Reittimuutos on
varustamon toimenpide koventuneeseen kilpailuun Tallinnan
liikenteessä Viron tai muun ulkomaisen lipun alla liikennöiviä
aluksia vastaan ottaen huomioon Euroopan Unionin laajentumisen
mukanaan tuoman liikenteen rakenteellisen muutoksen kun verovapaa
myynti loppuu aluksen nykyisellä toiminta-alueella.

Cinderellan risteilyjen päämarkkina-alue tulee olemaan Ruotsi ja
alus joutuu kilpailemaan Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten
kanssa sekä myös sellaisten alusten kanssa, jotka purjehtivat vielä
edullisemman maan lipun, kuten esimerkiksi Viron lipun alla.

Yhä useampi alus purjehtii Ruotsin lipun alla.
Pääkilpailijat operoivat Tukholmasta suurimmaksi osaksi Ruotsin tai
Viron lipun alla kuten esim. suurin osa Silja Line-konsernin
aluksista ja Tallinkin alukset. Vuonna 2002 Ruotsiin rekisteröitiin
suomalaisessa omistuksessa olevat alukset M/S Silja Opera ja M/S
Casino Express. Julkisuudessa olleista tiedoista päätellen myös
Birka Line suunnittelee rekisteröivänsä uuden aluksensa Ruotsiin.
Lisäksi Tallinkin M/S Romantikan rakenteilla oleva sisaralus tulee
aloittamaan risteilyliikenteen Tukholmaan Viron lipun alla.
Vertailun vuoksi on todettava, että henkilöstökustannukset Viron
lipun alla purjehtivissa aluksissa ovat noin 70 % alhaisemmat kuin
Suomen lipun alla purjehtivissa aluksissa.

Ruotsi seuraa EU:n suuntaviivoja.
Ruotsi on ottanut täysimääräisesti käyttöön EU:n suuntaviivojen
mahdollistaman tuen merenkululle ja siitä johtuen Ruotsin lipun
alla purjehtivien laivojen henkilöstökustannukset ovat keskimäärin
30 % pienemmät kuin vastaavat kustannukset Suomen lipun alla
purjehtivissa laivoissa. Nämä Ruotsin valtion toimenpiteet
osoittavat pitkälle tähtäävää pyrkimystä pitää merenkulku Ruotsin
lipun alla.

Cinderellan siirto ruotsalaiseen rekisteriin.
Luodakseen Cinderellalle tasavertaisen kilpailuaseman ja saadakseen
pohjaa koko varustamon kehittymiselle, Viking Line Abp on pakotettu
rekisteröimään M/S Cinderella Ruotsiin ja on siksi tänään kutsunut
henkilökunnan edustajat yt-neuvotteluihin. Viking Line tulee
tekemään kaiken voitavansa suunniteltujen toimenpiteiden
mahdollisten negatiivisten seurausten minimoimiseksi.

Merkittävää on, että työpaikat Ruotsin lipun alla purjehtivalla
aluksella ovat tulevaisuudessa varmemmalla pohjalla kuin Suomen
lipun alla purjehtivalla aluksella Ruotsin merenkulkupolitiikan
ansiosta. Lipun vaihto koskee noin 340 henkilöä.


                              2(2)

Suunnitelmien mukaan Ruotsin lipun alla kulkevan aluksen toimintaa
tulee hoitamaan Viking Linen ruotsalainen tytäryhtiö Viking Rederi
AB, joka tulee myös toimimaan työnantajana ja rekrytoimaan
vastaavan määrän työntekijöitä.


VIKING LINE ABP
Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa