• news.cision.com/
  • Viking Line Abp/
  • Viking Linen laivaston päästöt ovat vähentyneet kolmanneksen 15 vuodessa – määrätietoinen ympäristötyö alkoi jo 1980-luvulla

Viking Linen laivaston päästöt ovat vähentyneet kolmanneksen 15 vuodessa – määrätietoinen ympäristötyö alkoi jo 1980-luvulla

Report this content

Viking Line on 15 viime vuoden aikana onnistunut vähentämään laivojensa hiilidioksidipäästöjä lähes kolmanneksella. Ympäristöinvestointeja on tehty niin Itämeren ilmastoviisaimpiin aluksiin kuin koko laivaston tekniikkaan. Viking Glorylla ja Viking Gracella on valmius alkaa käyttää vihreitä polttoaineita, mikä mahdollistaa jopa hiilineutraalin liikenteen tulevaisuudessa.

Torstaina 25.8. vietetään Itämeripäivää. Sen kunniaksi Viking Line lahjoittaa tax free -myymälöidensä muovikassimyynnistä 30 000 euroa John Nurmisen Säätiölle. Samalla Viking Linen laivoilla, terminaaleissa ja viestintäkanavissa käynnistyy koko syksyn ajan kestävä vastuullisuuskampanjointi, jolla halutaan ottaa myös matkustajat mukaan työhön Itämeren hyväksi.

”Itämeren merkitys meille suomalaisille on monella tavalla tärkeä. Se on aina ollut portti maailmalle ja kansainvälisyyteen, mutta myös tärkeä elämysten ja virkistyksen tuottaja. Itämeriläisyys on Itämeren maita ja asukkaita yhdistävä identiteetti, ja sitä haluamme John Nurmisen Säätiössä vaalia. Itämeri ja sen tila ovat Viking Linella konkreettisesti läsnä päivittäin. Me teemme Viking Linen tuella tehokkaita ja tuloksellisia toimenpiteitä sen eteen, että meri säilyy monimuotoisena ja hyvinvoivana myös seuraaville sukupolville. Uskomme, että kun meri tuntuu läheiseltä ja tärkeältä, sen hyvinvointiin halutaan kiinnittää enemmän huomiota”, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engardt sanoo.

Viking Linen laivaston hiilidioksidipäästöt merimailia kohti ovat pienentyneet 30 prosenttia vuodesta 2008 lähtien. Päästöjen merkittävän vähentymisen takana on aktiivinen ympäristötyö, joka koostuu lukemattomista toimenpiteistä. Niistä vaikutuksiltaan merkittävimpiä ovat olleet yhteensä 450 miljoonan euron investoinnit kahteen Itämeren ilmastoviisaimpaan laivaan, vuonna 2013 neitsytristeilynsä tehneeseen Viking Graceen ja maaliskuussa liikenteen aloittaneeseen Viking Gloryyn.

”Olemme saavuttaneet päästövähennykset pääosin innovatiivisilla teknisillä ratkaisuilla, jotka eivät juuri näy matkustajille. Teknologia kehittyy vauhdilla, ja suuri osa innovaatioista on suomalaisia. Kun nestemäistä maakaasua polttoaineenaan käyttävä Viking Grace aloitti liikennöinnin, typpi- ja hiukkaspäästöt vähenivät 85 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt 15 prosenttia öljyyn verrattuna. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Gloryn päästöt ovat puolestaan kymmenen prosenttia Gracea pienemmät. Samaan aikaan myös vanhempien laivojemme päästöt ovat pienentyneet, sillä uudistamme alusten tekniikkaa läpi niiden elinkaaren”, Viking Linen vastuullisuuspäällikkö Dani Lindberg kertoo.

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n tavoite on, että merenkulun hiilidioksidipäästöt vähenevät 40 prosentilla vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme Suomen suurin meriliikenteen työnantaja, ja meillä on matkustajavarustamoista eniten Suomen lipun alla seilaavia laivoja. Haluamme olla jatkossakin edelläkävijä uusien, ympäristöystävällisten innovaatioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Esimerkiksi Gracella ja Glorylla on valmius alkaa käyttää biokaasua tai uusiutuvalla energialla tuotettuja synteettisiä polttoaineita, kun niitä tulevaisuudessa on saatavilla. Se on seuraava suuri askel matkalla kohti hiilineutraalia laivaliikennettä”, Dani Lindberg sanoo. 

Viking Linen ympäristömatka alkoi toden teolla 1980-luvulla, jolloin laivojen pohjia alettiin harjata puhtaaksi sukeltajien voimin myrkyllisten pohjamaalien käytön sijaan. Myös jätteiden kierrätys aluksilla käynnistyi jo neljä vuosikymmentä sitten. Sen jälkeen aluksilla on siirrytty yhä vähäpäästöisempiin polttoaineisiin ja energiankierrätykseen. Satamissa on alettu käyttää vihreää maasähköä. Nykyään aikataulut ja reitit suunnitellaan polttoainetehokkuus huomioiden.

”Pelkästään Viking Gracella älykäs, tarvepohjainen ilmastointijärjestelmä säästää saman energiamäärän, jonka kaikki toimistomme ja varastomme kuluttavat vuodessa. Ja se on vain yhden aluksen yksi tekninen innovaatio. Olennaista on myös se, miten laivaa käytetään ja ajetaan. Tästä on vastuussa ammattitaitoinen henkilökuntamme, jolle ympäristöasiat ovat turvallisuuden ohella ykkösprioriteetti.”

Lisätietoja:

Dani Lindberg, vastuullisuuspäällikkö

dani.lindberg@vikingline.com, puh. +358 18 27 000

Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja

johanna.boijer@vikingline.com, puh. +358 18 270 00

Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö,

christa.gronlund@vikingline.com, puh. +358 9 123 51

Viking Linen ympäristömatka

1980-luku

• Viking Line lopettaa myrkyllisten pohjamaalien käytön, ja sukeltajat alkavat harjata alusten pohjia puhtaiksi.

• Jätteiden kierrätys aluksilla alkaa.

• Ensimmäinen maasähköliittymä otetaan käyttöön Tukholmassa. Nykyään maasähkö on käytössä myös Helsingissä, Maarianhaminassa ja Tallinnassa.

1990-luku

• Rikkidioksidipäästöt vähenevät, kun siirrytään vähärikkiseen polttoaineeseen.

• Laivojen jätevedet aletaan käsitellä maissa.

• Merivedestä saatavaa kylmää aletaan hyödyntää laivojen tuuletusilman jäähdyttämiseen ja alusten tuuletusilmaa aletaan lämmittää pakokaasuista saatavan energian avulla.

2000-luku

• Viking Line ottaa ensimmäisenä varustamona maailmassa käyttöön Humid Air Motor -menetelmän typpidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Siinä moottorien polttolämpötilaa alennetaan käyttämällä merivettä jäähdytykseen.

• Viking Cinderellan typpidioksidipäästöt laskevat, kun laivalle asennetaan katalysaattorit.

• Biojätteiden kierrätys alkaa ensimmäisenä Viking XPRS:llä.

2010-luku

• Uusi Viking Grace käyttää polttoaineenaan täysin rikitöntä nestemäistä maakaasua. Ilmastoviisas alus vähentää 85 % typpi- ja hiukkaspäästöjä ja 15 % kasvihuonepäästöjä öljyä käyttävään laivaan verrattuna.

• Viking Gracella testataan roottoripurjetta, jolloin siitä tulee maailman ensimmäinen sekä LNG:tä että tuulivoimaa käyttävä hybridialus. Alukselle asennetaan energiankierrätysjärjestelmä, joka muuttaa ylijäämälämmön sähköksi.

2020-luku

• Viking Gabriellalle ja Viking XPRS:lle asennetaan virtausohjaimet, jotka vähentävät polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä.

• Viking Glory on maailman ensimmäisiä aluksia, joissa on nestemäisellä maakaasulla (LNG) käyvät moottorit. Ne mahdollistavat polttoaineen kulutuksen optimoinnin eivätkä tuota lainkaan rikkipäästöjä.

• Viking Gloryn Azipod-ruoripotkurijärjestelmän ansiosta käännökset satamissa sujuvat ketterästi, ja laivan ohjailuun kuluu vähemmän aikaa ja polttoainetta. Aluksen rungon muoto vähentää aallonmuodostusta ja polttoaineen kulutusta.

• Viking Glory on edelläkävijä myös LNG:stä tulevan hukkakylmän hyödyntämisessä. Energiankierrätysjärjestelmä tuottaa jopa 40 prosenttia laivan matkustajatoimintojen sähköstä.

• Viking Gloryn tyhjien hyttien valot sammuvat itsestään ja ilmanvaihdon sekä lämmityksen tehoa alennetaan automaattisesti. 

Seuraavaksi

• Laivojen energiankulutus ja päästöt jatkavat pienentymistään. Viking Line seuraa jatkuvasti uusien fossiilittomien polttoaineiden ja energiavarastojen kehittämistä. Varustamo on mukana erilaisissa kokeiluissa ja projekteissa, joissa esimerkiksi testataan uusia cleantech-innovaatioita ja puhtaita polttoaineita.

• Viking Grace ja Glory kulkevat biokaasulla tai uusiutuvalla energialla tuotetuilla synteettisillä polttoaineilla, kun niitä on tulevaisuudessa saatavilla.

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Lainaukset

”Itämeren merkitys meille suomalaisille on monella tavalla tärkeä. Se on aina ollut portti maailmalle ja kansainvälisyyteen, mutta myös tärkeä elämysten ja virkistyksen tuottaja. Itämeriläisyys on Itämeren maita ja asukkaita yhdistävä identiteetti, ja sitä haluamme John Nurmisen Säätiössä vaalia. Itämeri ja sen tila ovat Viking Linella konkreettisesti läsnä päivittäin. Me teemme Viking Linen tuella tehokkaita ja tuloksellisia toimenpiteitä sen eteen, että meri säilyy monimuotoisena ja hyvinvoivana myös seuraaville sukupolville. Uskomme, että kun meri tuntuu läheiseltä ja tärkeältä, sen hyvinvointiin halutaan kiinnittää enemmän huomiota.”
Annamari Arrakoski-Engardt, John Nurmisen Säätiön toimitusjohtaja
”Olemme saavuttaneet päästövähennykset pääosin innovatiivisilla teknisillä ratkaisuilla, jotka eivät juuri näy matkustajille. Teknologia kehittyy vauhdilla, ja suuri osa innovaatioista on suomalaisia. Kun nestemäistä maakaasua polttoaineenaan käyttävä Viking Grace aloitti liikennöinnin, typpi- ja hiukkaspäästöt vähenivät 85 prosenttia ja kasvihuonekaasupäästöt 15 prosenttia öljyyn verrattuna. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin Gloryn päästöt ovat puolestaan kymmenen prosenttia Gracea pienemmät. Samaan aikaan myös vanhempien laivojemme päästöt ovat pienentyneet, sillä uudistamme alusten tekniikkaa läpi niiden elinkaaren.”
Dani Lindberg, Viking Linen vastuullisuuspäällikkö