YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp  Pörssi-ilmoitus 3.12.2004, klo. 09.30   1(1)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 21. joulukuuta 2004 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa
Maarianhaminassa.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 10.
joulukuuta 2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös
oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon
ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu
selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta
ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 20. joulukuuta 2004 klo 12.00.
Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp,
Norragatan 4, 22100 Mariehamn, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön
sihteeristölle, puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote ajalta 1.11.2003 - 31.10.2004 julkaistaan maanantaina 13.
joulukuuta 2004. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa 14. joulukuuta 2004 alkaen ja se lähetetään myös postitse
osakkeenomistajille.

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita
Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg ja Dick Lundqvist sekä vastaavat
henkilökohtaiset varajäsenet Stefan Lundqvist, Airi Sundman, Marie-Louise
Sviberg, Trygve Eriksson ja Gunilla Lundqvist valitaan uudelleen.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajiksi valitaan Markus Smeds ja
valitaan uudelleen Leif Hermans sekä varatilin-tarkastajiksi Mikael Holmström ja
Erika Sjölund.

Maarianhamina 3. joulukuuta 2004

Viking Line Abp
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

JAKELU:  Helsingin Pörssi
      Keskeiset tiedotusvälineet
      www.vikingline.fi

Tilaa