YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp   Pörssitiedote 21.01.2004, klo. 11.05      1(1)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4. helmikuuta 2004 klo
12.00 Hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa. Yhtiökokouksessa
käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 23. tammikuuta 2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo
osuusjärjestelmään, on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos
osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta
1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu selvitys
osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden
omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 2.
helmikuuta 2004 klo 14.00. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee
lähettää osoitteeseen Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100
Mariehamn, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön sihteeristölle,
puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa 20. tammikuuta 2004 alkaen ja vuosikertomus
lähetetään myös postitse osakkeenomistajille.

Osingonjakoehdotus
Hallitus on päättänyt ehdottaa, että osinkoa jaetaan 2,00 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 9.
helmikuuta 2004 ja osingonmaksupäiväksi 16. helmikuuta 2004.

Viking Line Abp
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja


Tilaa