YHTIÖKOKOUSKUTSU

Report this content
Viking Line Abp   Pörssitiedote 17.01.2003, klo. 08.45      1(1)

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 5. helmikuuta 2003
klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa.
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 24. tammikuuta 2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos
osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta
1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu selvitys
osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden
omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittautua yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 3.
helmikuuta 2003 klo 14.00. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee
lähettää osoitteeseen Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100
Mariehamn, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön sihteeristölle,
puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön
pääkonttorissa 21. tammikuuta 2003 alkaen ja vuosikertomus
lähetetään myös postitse osakkeenomistajille.

Osingonjakoehdotus
Hallitus on päättänyt ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,35 euroa
osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 10.
helmikuuta 2003 ja osingonmaksupäiväksi 17. helmikuuta 2003.

Viking Line Abp
HallitusNils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

Tilaa