VILJAVUUSPALVELU OY OSAKSI EUROFINS SCIENTIFIC -KONSERNIA.

Yara Suomi Oy ja Nordkalk Oy Ab ovat sopineet omistamiensa Viljavuuspalvelu Oy:n osakkeiden myynnistä kansainväliselle Eurofins Scientific –konsernille. Nämä osakkeet muodostavat n. 92,5% Viljavuuspalvelu Oy:n koko osakekannasta.

Viljavuuspalvelu Oy on vuonna 1952 perustettu maatalous- ja ympäristösektorin johtava laboratorioanalyysipalvelujen tuottaja Suomessa. Yhtiö sijaitsee Mikkelissä, ja sen palveluksessa työskentelee 37 alan asiantuntijaa. Viljavuuspalvelu tuottaa maataloudessa, puutarhataloudessa sekä metsänhoidossa käytettäviä maa-, vesi-, rehu- ja kasvinäyteanalyysipalveluita. Lisäksi yritys tekee ympäristön seurantatutkimuksia, ja tutkii elintarvike- ja rehuteollisuuden sekä päivittäistavarakaupan omavalvontanäytteitä. Viljavuuspalvelun palvelutarjontaan kuuluvat myös kaivovesi-, jätevesi- ja vesistötutkimukset.

’Kaupan myötä arvostettu ja tunnettu Viljavuuspalvelu Oy siirtyy laboratoriotoimialan johtavalle kansainväliselle huippuosaajalle, jolla on kyky ja halu kehittää Viljavuuspalvelun analyysipalveluja asiakkaiden tulevaisuuden tarpeisiin. Viljavuuspalvelun maa- ja ympäristöanalyysipalvelut täydentävät hyvin Eurofinsin palvelujen tarjontaa, toteaa Eurofins Scientific -konsernin Suomen organisaation toimitusjohtaja Lasse Mäkelä.

’Uskomme, että Eurofins Viljavuuspalvelun uutena omistajana ja laboratorioalan ammattilaisena, jolle laboratorioanalyysit ja niihin liittyvä liiketoiminta on ydintä, kykenee parhaalla tavalla kehittämään yritystä tästä eteenpäin. Viljavuuspalvelun palvelut ovat olleet tärkeitä sekä Yaralle että Nordkalkille ja siksi yhteistyö tulee jatkumaan tiiviinä myös jatkossa’, toteavat Yara Suomen toimitusjohtaja Tero Hemmilä ja Nordkalkin toimitusjohtaja Bertel Karlstedt yhdessä. Kaupan yhteydessä Eurofins on solminut yhteistyösopimukset sekä Yara Suomen että Nordkalkin kanssa.

Yrityskaupan myötä Eurofins vahvistaa entisestään asemaansa Suomen johtavana yksityisenä, riippumattomana ja akkreditoituna laboratorioalan toimijana. Eurofins Scientific -konsernilla on entuudestaan Suomessa kaksi laboratorioyksikköä, jotka tarjoavat asiakkailleen elintarvikkeisiin, viljoihin ja rehuihin liittyviä laboratoriotutkimuksia, sekä lisäksi ympäristö- ja energiasektoreille kohdennettuja analyysipalveluita. Paikallisesti Suomessa tuotettujen palveluiden tarjontaa täydentää markkinoiden laajin valikoima erikoisanalytiikkaa, perustuen Eurofinsin laajaan kansainväliseen laboratorioverkostoon.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Janne Mäkikalli, Viljavuuspalvelu Oy, p. 050 594 5290, janne.makikalli@viljavuuspalvelu.fi
Toimitusjohtaja Lasse Mäkelä, Eurofins Scientific Finland Oy, p. 040 591 5550, lasse.makela@eurofins.fi

Toimitusjohtaja Tero Hemmilä, Yara Suomi Oy, p. 0400 522 012, tero.hemmila@yara.com
Liiketoiminnan kehitysjohtaja Hannu Venäläinen, Nordkalk Oy Ab, PulpPaper&Finland, p. 020 753 7391, hannu.venalainen@nordkalk.com

Viljavuuspalvelu Oy on maatalous- ja ympäristölaboratorio, joka on perustettu vuonna 1952. Viljavuuspalvelun tutkimustoiminta kattaa alkutuotannosta alkaen koko elintarvikeketjun sekä ympäristönhoidon ja -valvonnan tarvitsemat analyysipalvelut. Viljavuuspalvelu Oy on sertifioitu SFS-EN ISO 9001:2008 laatujärjestelmän mukaisesti, ja laboratorion kaikki päämittausmenetelmät sekä aistinvarainen maalajimääritys ovat ISO 17025 mukaisesti akkreditoidut. www.viljavuuspalvelu.fi.

Eurofins Scientific on johtava laboratorioanalyysipalveluiden tuottamiseen keskittynyt kansainvälinen konserni, jolla on yli 170 laboratoriota 33 eri maassa ja henkilökuntaa noin 12 500. Konserni on voimakkaassa kasvuvaiheessa, ja sen liikevaihto tulee vuonna 2012 ylittämään 1 mrd €. Eurofins Scientificin analyysipalveluvalikoima kattaa yli 100 000 luotettavaa analyysimenetelmää aitouden, alkuperän, tuoteturvallisuuden, toistettavuuden, koostumuksen ja puhtauden testaamiseen. Suomessa Eurofins Scientific on toiminut vuodesta 2007 lukien, Eurofins Scientific Finland Oy:n nimellä, ja yhtiöllä on tällä hetkellä laboratoriotoimipisteet Raisiossa ja Tampereella. www.eurofins.fi.                         

Liitteet & linkit