Vincit päivittää strategiansa ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa

Report this content

Painopisteenä liiketoimintalähtöisen aseman vahvistaminen Pohjoismaissa ja kasvupanostukset Yhdysvalloissa

Vincit Oyj

Yhtiötiedote 15.12.2022 kello 9:00

Vincitin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian vuosille 2023–2025 sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet.

Vincitin päivitetty kasvustrategia keskittyy kahteen painopistealueeseen: tavoitteenamme on olla asiakkaiden kumppani kaupallisten kyvykkyyksien transformaatiossa ja digitaalisen kehityksen kiihdyttämisessä.

Pohjoismaissa Vincit tähtää johtavaksi digitaalisen liiketoiminnan transformaatiokumppaniksi keskittyen brändien, valmistavan teollisuuden ja kaupan alan asiakkaiden kaupallisten kyvykkyyksien kehittämiseen. Näillä toimialoilla asiakasyhtiöt hakevat Vincitin kaltaista strategista kumppania, joka kykenee tukemaan heitä liiketoimintakriittisissä järjestelmissä ja viemään heidän liiketoimintansa seuraavalle tasolle.

Yhdysvalloissa ja kotimarkkinallaan Suomessa Vincit jatkaa panostuksiaan asiakkaiden digitaalisen kehityksen kiihdyttäjänä, joka kykenee rakentamaan osaavimmat ja kilpailukykyisimmät asiantuntijatiimit digitalisaatioasteeltaan kehittyneiden asiakkaiden tarpeisiin. Yhdysvalloissa Vincit on osoittanut kykynsä kasvaa ja asemoitunut huippuasiantuntijayhtiöksi, jonka kilpailukyky rakentuu yhdistelmälle paikallista läsnäoloa sekä pohjoismaisten asiantuntijoiden ja kulttuurin hyödyntämistä Yhdysvaltojen markkinoilla. Suomessa Vincit keskittyy yhä suurempiin valittuihin asiakkuuksiin ja julkishallinnon digitalisointihankkeisiin.

Päivitetyn strategian kulmakivet ovat:

        Vincit haluaa olla asiakkaiden kumppani kaupallisten kyvykkyyksien transformaatiossa ja digitaalisen kehityksen kiihdyttämisessä

        Pohjoismaissa Vincit vahvistaa uutta liiketoimintalähtöistä asemaa, jossa Vincitin kilpailuetu on kokoluokassaan ainutlaatuinen yhdistelmä muotoiluajattelua, modernia ketterää kehittämistä, räätälöityä sovelluskehitystä ja Enterprise-tason järjestelmäosaamista erityisesti SAP-ekosysteemin teknologioissa

        Vincit panostaa kasvuun Yhdysvalloissa, jossa digitaalisen kehityksen markkinat ovat moninkertaiset koko Eurooppaan verrattuna ja taantumariski vähäisempi

        Vincit jatkaa globaalin toimituskyvyn kehittämistä ja tarjoaa siten asiakkaille parhaat asiantuntijat kilpailukykyisesti

        Vincit on jatkossakin parhaiden asiantuntijoiden sekä asiakkaiden suosima ja suosittelema huippuasiantuntijayhtiö, jonka tavoitteena on alan paras asiakaskokemus ja erinomainen työnantajamaine

        Päivitetty strategia ei aiheuta muutoksia Vincitin tuoteliiketoimintaan

 

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

 

Vincit tavoittelee strategiakauden 2023–2025 aikana 20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua. Kasvutavoitteet on tarkoitus saavuttaa orgaanisen ja Suomen ulkopuolelle painottuvan epäorgaanisen kasvun yhdistelmällä. Oikaistun liikevoiton (liikevoitto ennen liikearvopoistoja) tavoitetaso on yli 10 prosenttia liikevaihdosta koko strategiakauden ajan. Yhtiö jatkaa kansainvälistymistään ja tavoitteena on, että liikevaihto Yhdysvalloissa on noin 30 prosenttia konsernin liikevaihdosta strategiakauden lopussa. Yhtiö pyrkii pitämään omavaraisuusasteensa yli 60 prosentissa.

 

Osinkopolitiikka

 

Yhtiö jatkaa olemassa olevaa osinkopolitiikkaansa tavoitteenaan jakaa osinkoa vähintään 30 prosenttia tilikauden tuloksesta.

 

Vincitin toimitusjohtaja Julius Manni kommentoi:

 

“Liiketoimintamallien murroksen keskellä olevat yhtiöt tarvitsevat ketterämpiä strategisia kumppaneita tukemaan digitaalisen liiketoiminnan muutosmatkaansa. Kokonaisvaltainen asiakaskokemus, kestävät digitaaliset liiketoimintamallit ja datan hyödyntäminen uudella tavalla läpi arvoketjujen toimivat kasvuhakuisten yhtiöiden muutoksen ajureina. Bilot-fuusion myötä uusiutuneen Vincitin tarjoamassa yhdistyy liiketoimintalähtöinen muotoilu, räätälöity ohjelmistokehittäminen, datakyvykkyydet sekä laaja osaaminen erityisesti SAP-ekosysteemin teknologioissa. Tämä yhdistelmä on jo kuluvan vuoden aikana herättänyt uutta mielenkiintoa Vincitiä kohtaan johtavien brändien, valmistavan teollisuuden, sekä vähittäis- ja tukkukaupan asiakasyritysten parissa, jotka hakevat vaihtoehtoja suurille IT-jäteille.

 

Toisaalta asiakkaiden digimaturiteetin kasvaessa, ostokäyttäytyminen on siirtymässä perinteisistä projektitoimituksista kohti parhaiden tiimien rakentamista asiakkaiden omiin digitaalisten palveluiden kehitysyksiköihin. Samalla digitaalisten asiantuntijoiden työntekijämarkkinat ovat murroksessa paikkariippumattoman työn yleistyessä ja vaihtoehtojen lisääntyessä. Vincitin vahva maine digitaalisten huippuasiantuntijoiden kotina tarjoaa erinomaisen kasvupohjan jatkaa asiakkaiden digikehityshankkeiden kiihdyttäjänä.

 

Yhdysvalloissa olemme onnistuneet rakentamaan suomalaiselle ohjelmistokehitysosaamiselle rakentuvan kasvutarinan, jonka skaalaamiseen panostamme nyt entisestään. Syksyllä Vincit USA sai jälleen tunnustuksen yhtenä Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavista yrityksistä ja uusi paikkansa maineikkaalla Inc. 5000 -listalla. Uskomme Yhdysvaltojen markkinoiden olevan vähemmän altis taantumariskille, kun taas Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuva energiakriisi, kiihtynyt inflaatio ja korkotason nousu luovat enemmän epävarmuutta Euroopan markkinoille.

 

Vincit on menestynyt erinomaisesti kisassa parhaista digiosaajista. Työnantajakuvaan keskittyneen tutkimus- ja konsultointiyhtiö Universumin toteuttaman ammattilaistutkimuksen mukaan Vincit on Suomen neljänneksi houkuttelevin IT-alan työnantaja. Lisäksi Vincit valittiin tänä vuonna neljännen kerran Suomen parhaaksi työpaikaksi Great Place to Work -listauksessa. Haluamme jatkossakin olla tunnettu luovana, ketteränä ja piinkovana digitaalisena huippuasiantuntijaorganisaationa - mutta myös mukavana työpaikkana, jossa on parhaat kollegat ja joiden kanssa asiakkaat haluavat tehdä mielellään töitä.

 

Olemme kohdanneet viime vuosina pandemian ja geopoliittisten kriisien myötä äärimmäisiä haasteita niin yksilöinä kuin organisaatioina. Työ- ja markkinaympäristön muutos vaatii meiltä kaikilta uudenlaista sinnikkyyttä ja kykyä toimia epävarmuuden keskellä myös jatkossa. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja vincitläisiä tähänastisesta matkasta. Olen todella ylpeä siitä, mitä olemme saaneet aikaan näissä haastavissa olosuhteissa ja uskon, että menestymme yhdessä myös jatkossa.“

 

Johtoryhmä ja operatiivinen malli ennallaan


Vincitin nykyinen johtoryhmän kokoonpano ja operatiivinen malli pysyvät ennallaan; yhtiön myyntiä ja asiakastarjoamaa johdetaan paikallisten markkina-alueiden kautta. Globaalista projektitoimituskyvystä vastaa Talent & Delivery -yksikkö ja jatkuvien palveluiden tuotannosta DevOps & Platforms -yksikkö. Vincit jatkaa palveluliiketoiminnan raportoimista kahdella maantieteellisellä dimensiolla: Vincit USA ja Vincit Europe (Suomi, Ruotsi, Keski-Eurooppa).

VincitEAM-kunnossapitojärjestelmän asiakkaita palveleva Vincit Solutions Oy jatkaa itsenäisenä tuoteliiketoiminnan tytäryhtiönä, jonka toimitusjohtaja Juuso Jankama raportoi suoraan Vincitin hallituksen puheenjohtajalle Mikko Kuituselle.

Johdon strategiaesitys

Toimitusjohtaja Julius Manni ja strategiajohtaja Jens Krogell käyvät läpi strategian keskeiset kohdat Inderesin haastattelussa 20.12.2022. Haastattelu julkaistaan saman päivän aikana osoitteessa https://investors.vincit.com/fi/videot.

Lisätietoja:

 

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Julius Manni, puhelin: 050 424 3932

Vincit Oyj, strategiajohtaja Jens Krogell, puhelin: 040 742 6062

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puhelin: 050 520 4098

 

Vincit Oyj lyhyesti:

 

Vincit on digitaalisen liiketoiminnan huippuasiantuntijayhtiö, joka auttaa asiakkaitaan digikehityksen kiihdyttämisessä ja liiketoiminnan transformaatiossa, jotta maanantait olisivat parempia meille kaikille. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.com

 

 

 

Tilaa