Hansel valitsi Vineyardin asiakashallinnan ratkaisun

Valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy vahvistaa asiakastietojensa hallintaa Vineyardin ohjelmistolla. Hansel odottaa uuden ohjelmiston toimivan tehokkaana työkaluna asiakkaaseen sekä tuotteiden ja palveluiden toimittajiin liittyvän tiedon hallinnassa.

”Pyrimme lisäämään Vineyardin työkalulla sisäistä työn tuottavuutta ja tiedon läpinäkyvyyttä. Mitä enemmän asiakashallinnan järjestelmässä on tietoa, sitä paremmat edellytykset meillä on kilpailuttaa palveluita ja tuotteita valtion hankintayksiköille”, sanoo Hanselin tietohallintopäällikkö Timo Marila. Hankintatoiminnan tehostamisen lisäksi Hansel tavoittelee konkreettista hyötyä viestintään ja markkinointiin, esimerkiksi ajantasaisen sidosryhmätiedon ylläpitämiseen. Jatkossa Hanselin tavoitteena on sovittaa asiakashallinnan työkalu myös kilpailutuksiin liittyvän tiedon hallintaan. Vineyardin valintaa työkalun toimittajaksi puolsi kumppanuus, jota Vineyard tarjoaa myös ohjelmiston käyttöönoton jälkeen. Hansel ottaa asiakashallinnan työkalun käyttöön joulukuussa. Hanselin tavoitteena on saada työkalu koko henkilöstön aktiiviseen käyttöön tammikuusta 2006 alkaen. ”Hansel on edelläkävijä tuotteiden ja palveluiden toimittajasuhteiden systemaattisessa kehittämisessä. Myös Vineyard haluaa olla vahvasti mukana asiakkaittemme toimittajasuhteiden kehittämisessä ja ylläpitämisessä”, kertoo Vineyardin toimitusjohtaja Peter Engberg. Vineyardin asiakkaita ovat Hanselin lisäksi Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Oras Oy ja AffectoGenimap Oyj sekä joukko muita suuria ja keskisuuria yrityksiä. Lisätiedot: Hansel Oy Tietohallintopäällikkö Timo Marila Puhelin 020 7444 213 tai 0400 479 197 Sähköposti timo.marila@hansel.fi www.hansel.fi Vineyard International Oy Toimitusjohtaja Peter Engberg Puhelin (09) 4135 4500 tai 0400 606 217 Sähköposti peter.engberg@vineyard.fi www.vineyard.fi Hansel Oy on valtion täysin omistama yhteishankintayksikkö ja valtion hankintatoimen osaamiskeskus, jonka tehtävänä on tehostaa valtion hankintatointa. Yhtiö rahoittaa toimintansa sopimustensa käytöstä laskuttamallaan palvelumaksulla. Yhtiö toimii valtionvarainministeriön ohjauksessa. Vineyard International Oy on kokenut suomalainen asiakashallinnan ratkaisujen toimittaja. Vineyardin päätoimipiste sijaitsee Helsingissä ja toinen toimisto Pietarissa. Vineyardin omistavat F-Secure (35 %) sekä toimiva johto ja työntekijät (65 %). Yhtiö on perustettu vuonna 1991.

Liitteet & linkit