Viope ja Hämeen ammattikorkeakoulu kattavaan yhteistyösopimukseen

Viope ja Hämeen ammattikorkeakoulu kattavaan yhteistyösopimukseen Viopen verkko-opetusvälineet osaksi Tieto virtaa -hanketta Hämeen ammattikorkeakoulu käyttää Viope Solutions Oy:n ohjelmoinnin verkko-opetusvälineitä osana Tieto virtaa -hankettaan. Yhteistyön uskotaan tuovan paljon uusia näkemyksiä verkko-opetuksen kehittämiseen. Se myös avaa Viopelle mahdollisuudet tuotteidensa laajempaan käyttöön Hämeen ammattikorkeakoulun koulutusohjelmissa. Tieto virtaa -hanke on Etelä-Suomen lääninhallituksen rahoittama. Hankkeessa kehitetään eri toimintakulttuureihin sopivia eOppimisen malleja ja lisätään osallistujien sekä heidän sidosryhmiensä medialuku- ja mediakirjoitustaitoja. Tieto virtaa -hankkeessa pyritään etsimään eri toimialoille hyviä käytänteitä verkko-opetuksen kehittämiseen. Projektissa testataan Viopen tuottamien Java-, C- ja C++ - ohjelmointikurssien käyttöä Hämeen ammattikorkeakoulun verkko- opetuksessa. Projektin tavoitteena on selvittää, miten ammattikorkeakoulun ulkopuolelta hankitut verkkokurssit voidaan saada tehokkaasti osaksi opetusta. Projektista tehdään myös lopputyö mediatekniikan koulutusohjelmaan sekä syksyn aikana käsikirja ammattikorkeakoulun ulkopuolelta hankittujen kurssien käyttöönotosta. "Hämeen ammattikorkeakoulu on yksi verkko-opetuksen vahvoista edelläkävijöistä. Viopen kannalta on tärkeää päästä yhteistyöhön asialleen vankasti omistautuneiden opetushenkilöiden kanssa", sanoo Viopen toimitusjohtaja Heikki Turunen. "Viope on tuottanut ohjelmoinnin opiskeluun monipuolisia sisältöjä ja pedagogisesti mielenkiintoisia ratkaisuja. Halusimme Hämeen ammattikorkeakoulussa ottaa käyttöön pedagogisesti mietittyjä materiaaleja, jotka monipuolistavat opetusta ja joiden avulla voimme opetella uusia toimintatapoja", toteaa Hämeen ammattikorkeakoulun eLearning Centren kehityspäällikkö Leena Vainio. Hyviä oppimistuloksia ohjelmoinnin verkko-opetusvälineillä Viopen verkko-opetusvälineet ovat valmiita verkko-oppimiskokonaisuuksia, jotka sisältävät muun muassa opetusmateriaalin, harjoitustehtävät ja kommunikointivälineet. Viopen tuotteet rakentuvat ohjelmointitehtävien tarkastus- ja palauteominaisuuden ympärille, joka erottaa yhtiön tuotteet muista markkinoilla olevista. Automaattinen tarkastusjärjestelmä antaa opiskelijan omalla äidinkielellä välittömän palautteen harjoitustehtävistä, mikä parantaa todistetusti* oppimistuloksia. Oppilasmäärien yhä kasvaessa ja opettajien resurssien vähetessä kustannustehokkaan, automaattisen tarkastusjärjestelmän merkitys kasvaa entisestään. Opettajat voivat myös seurata reaaliaikaisesti jokaisen opiskelijansa edistymistä ja paikantaa mahdollisia ongelmakohtia. Lisätiedot Viope Solutions Oy Toimitusjohtaja Heikki Turunen Puhelin 040 567 2536 Sähköpostiosoite heikki.turunen@viope.com www.viope.com HAMK eLearning Centre Kehittämispäällikkö Leena Vainio Puhelin 040 727 6601 Sähköposti leena.vainio@hamk.fi www.elearningcentre.fi *Ala-Outinen, Kaarna & Vihtonen (2001): Computer supported learning environment for C programming language Taustatiedot Viope Solutions Oy Viope Solutions Oy tuottaa ja tarjoaa ohjelmoinnin verkko- opetusvälineitä yliopistoille, ammattikorkeakouluille, perus- ja toisen asteen oppilaitoksille ja yrityksille. Yhtiö on perustettu keväällä 2001. Pääomasijoittajat omistavat noin 30 prosenttia, yksityissijoittajat 3 prosenttia ja henkilöstö 67 prosenttia yhtiöstä. Yhtiössä on 8 työntekijää Lappeenrannassa ja Helsingissä. Hämeen Ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulussa on 23 koulutusohjelmaa ja yli 8 000 opiskelija vuosittain. Ammattikorkeakoulun eLearning Centre on osaamiskeskittymä, jonka tehtävänä on kehittää verkko-opetusta, kouluttaa opetushenkilöstöä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön, tuottaa eLearning-alueen erikoistumisopintoja perus- ja täydennyskoulutukseen sekä tutkia ja kehittää eLearning-aluetta. Tärkeitä kehittämisalueita ovat myös virtuaalikirjastopalvelut sekä digitaalinen julkaisu. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00130/wkr0002.pdf