Tuore Pohjoismainen tutkimus: suomalaiset muita Pohjoismaita jäljessä verkko-ostamisessa

Vaatteet ostoslistan kärkipaikalla. Halu tunnustella tavaroita suurin syy olla ostamatta verkosta.

Tuoreen Pohjoismaisen Visa Europen tilaaman tutkimuksen mukaan suomalaiset tulevat verkko-ostamisessa muutaman askeleen ruotsalaisia (49%), norjalaisia (58%) ja tanskalaisia (66%) jäljessä. Suomalaisista 42% tekee verkko-ostoksia. Vaatteet ovat suomalaisten ostoslistan kärkipaikalla, kun taas norjalaiset ostavat matkoja, ruotsalaiset sijoittavat kirjoihin ja tanskalaiset ovat kaikkiruokaisia. Tutkimus osoittaa, että suomalaiset miehet tekevät enemmän verkko-ostoksia kuin suomalaiset naiset. Viimeisimmän kuuden kuukauden aikana verkko-ostoksia tehneet suomalaiset ovat kuluttaneet ostoksiinsa keskimäärin 100-500 euroa. Muihin ikäryhmiin verrattuna keski-ikäiset ovat internetin suurimpia rahankuluttajia, ja eroavaisuuksia löytyy myös miesten ja naisten välillä: miehet ostavat elektroniikkaa kun taas naiset hankkivat vaatteita. Muita internetistä ostettavia tuotteita ovat elokuvat, musiikki, liput, matkat ja kirjat. Verkko-ostamisessa suomalaiset arvostavat nopeutta ja vertailtavuutta. Matala hinta ei ole ratkaisevin tekijä ostopäätöstä tehtäessä. Suurin syy olla ostamatta verkosta on halu kosketella ja tunnustella tavaroita ennen ostopäätöstä. Korttikäyttäjät erittäin tyytyväisiä Vaikkakin yleisesti tiedossa oleva huoli verkko-ostamisen turvallisuudesta askarruttaa osaa suomalaisvastaajista, enemmistö heistä, jotka olivat tehneet verkko-ostoksia kortilla kertoivat olleensa sen käyttöön erittäin tyytyväisiä. Eniten verkossa käytetty kortti on Visa, mutta myös laskulla maksaminen ja pankkien verkkomaksupalvelun käyttäminen on suomalaisten suosiossa. ”Verkko-ostamisessa turvallisuus on erittäin tärkeää ja tässä asiassa olemme ehdottomasti samaa mieltä suomalaisvastaajien kanssa. Suomalaispankit kuuluvat kuitenkin väärinkäytösten hallinnan kärkijoukkoon ja Suomessa väärinkäytökset ovatkin maailman alhaisimmat. Viime vuoden aikana Visa-kortilla tehdyt verkkomaksut ovat kasvaneet pohjoismaissa 136 prosentilla, mikä osoittaa, että kuluttajat ovat alkaneet yhä enemmän luottaa verkko-ostamisen turvallisuuteen. Visa sitoutuu myös vahvasti turvallisuuteen ja on kehittänyt palveluja kuten VbyV – Verified by Visa”, sanoo Visa Europen Pohjois-Euroopan aluejohtaja Sven Estwall. Tutkimusta varten tehtiin Suomessa noin 1000 puhelinhaastattelua syyskuun 2005 aikana. Tutkimustulokset lyhyesti: -Tanskalaiset tekevät eniten verkko-ostoksia (66%). Tanskalaisten jälkeen tulevat norjalaiset, joista 58% ostaa verkosta. Seuraavaksi tulevat ruotsalaiset (49%) ja suomalaiset (42%). -Norjalaiset ostavat verkosta matkoja (36%), ruotsalaiset sijoittavat kirjoihin (35%) ja suomalaiset ostavat vaatteita (24%). Tanskalaiset ovat kaikkiruokaisia. -Suomalaiset miehet (48%) tekevät enemmän verkko-ostoksia kuin suomalaiset naiset (38%). -Viimeisimmän kuuden kuukauden aikana verkko-ostoksia tehneet suomalaiset ovat kuluttaneet ostoksiinsa keskimäärin 100-500 euroa (35%). -Suomalaiset naiset ostavat vaatteita ja miehet elektroniikkaa. -Verkko-ostamisessa suomalaiset arvostavat nopeutta (35%) ja vertailumahdollisuutta (15%). -Vain 10 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että matala hinta on ratkaisevin tekijä. -Suurin syy olla ostamatta verkosta on halu tunnustella tavaroita ennen ostopäätöstä (20%). -Enemmistö eli 57 prosenttia verkko-ostajista, jotka ovat käyttäneet korttia sanovat olleensa erittäin tyytyväisiä sen toimivuuteen. 25 prosenttia kertoo kortin toimineen hyvin. Lisätietoja: Mari Kalermo Viestintätoimisto Sanafor Oy Puh: 040 846 25 55 Mari.kalermo@sanafor.fi

Liitteet & linkit