Astrid Lindgren herättää ajatuksia sota-aiheisista kertomuksista

Kulttuurikeskus Astrid Lidgrens Näsissä on saatu valmiiksi sota-aikaa kuvaava näyttely nimeltä ”Hela världen brinner!” Näyttely perustuu Astrid Lindgrenin äskettäin julkaistuihin sotapäiväkirjoihin vuosilta 1939–1945.

– Astrid Lindgren on kirjailija, joka käsittelee hyvin pitkälti tämän päivän kysymyksiä. Suunnitellessamme näyttelyä halusimme tuoda hänen arvojaan osaksi aikaamme. Kyse on interaktiivisesta näyttelystä, jossa havainnollistetaan ja käsitellään tärkeitä ja polttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten muukalaisvihaa, kansallismielisyyttä ja yksittäisen ihmisen vastuuta, kertoo kulttuurikeskus Astrid Lidgrens Näsin pedagogi Anneli Karlsson.

”Hela världen brinner!” antaa paljon tilaa sellaisten henkilöiden kertomuksille ja omakohtaisille kokemuksille, jotka saapuivat Ruotsiin sodan vuoksi. He jakavat täällä ajatuksiaan, kokemuksiaan ja muistojaan – ja toiveen siitä, että heidän kertomustensa pohjalta syntyy syvällistä vuoropuhelua ja ymmärtämystä.

Keskeisen osan näyttelyä muodostavat kahdeksan pitkää haastattelua, jotka on tehty eri-ikäisten ja eri puolilta maailmaa lähtöisin olevien ihmisten kanssa. Nämä ihmiset asuvat nykyään Ruotsissa ja muuttivat tänne aikoinaan pakoon sotaa, väkivalta ja sortoa. Heidän kertomuksensa luovat yhdessä Astrid Lindgrenin päiväkirjamerkintöjen kanssa järkyttävän kuvan siitä, miten sota ja väkivalta koettelevat yksittäisiä ihmisiä.

Myös monet koulut on otettu mukaan projektiin kevään aikana. Koululaiset ovat saaneet etukäteen tutustua Astrid Lindgrenin sotapäiväkirjojen otteisiin. Otteiden lukeminen on synnyttänyt oppilaissa monia ajatuksia ja mietteitä. Tämä on johtanut keskusteluihin ja antanut ideoita omille kirjoitelmille. Joidenkin oppilaiden kirjoitukset ovat luettavissa jo alusta asti näyttelystä kertovalla sivustolla osoitteessa www.helavärdlenbrinner.se.

Pelkoa käsittelevästä osuudesta (”Räddaktion”), joka luodaan sekä fyysiseen että digitaaliseen tilaan, tulee tärkeä osa näyttelyä. Sen myötä näyttely kasvaa ja kehittyy koko ajan. Kouluille on esitetty jatkuvasti voimassa oleva kutsu osallistua projektiin.

– Monet ovat osallistuneet ja tulevat osallistumaan näyttelyyn. Hankkeessa luomme vierailijoille mahdollisuuden kohdata vaikeita ja toiveikkaita kertomuksia – se tuntuu tärkeältä, pohtii Anneli-pedagogi.

Yhteistyö Barninitiativetin ja Växjössä sijaitsevan kulttuurien kohtauspaikan ”Det fria ordets hus” kanssa oppimismateriaalin ”Märk världen” luomiseksi muodosti tärkeän pedagogisen osuuden. Täällä oppilaat voivat pohtia mm. rasismia, muukalaisvihaa ja konflikteja koskevia kysymyksiä. Tarjotessaan opettajille näitä teemoja oppituntien aiheiksi näyttelyn laatijat toivovat monien koulujen osallistuvan projektiin.

– ”Märk världen” suhtautuu suuriin kysymyksiin vakavasti ja antaa kaikkien olla mukana keskustelemassa niistä. Tästä syystä ”Det fria ordets hus” on hyvin iloinen saatuaan osallistua hankkeeseen ja tuotettuaan aineistoa, jossa Astrid Lindgrenille ominaisella nerokkaalla tavalla yhdistyy sananvapautta ja Smoolannin kirjallista perintöä koskevia asioita. Astrid on todella inspiroiva, kun on kyse äänensä korottamisesta ja toisten puolustamisesta, toteaa Karin Hansson (Det fria ordets hus).

Projektiin osallistuneiden oppilaiden mielestä kokemus oli hyvin mielenkiintoinen. Oppilaat saivat kattavan kuvan Astrid Lindgrenistä henkilönä, toteaa Komvuxissa Vimmerbyssä toimiva opettaja Aina Kalle:

– Luokalle oli kiinnostavaa ja mukavaa saada tutustua Astrid Lindgrenin melko tuntemattomaksi jääneeseen puoleen. Monet oppilaat eivät tienneet, että hän aiemmin vastusti natseja ja että hän koko elämänsä ajan torjui sotaa ja väkivaltaa.– Astrid Lindgrenin sotapäiväkirjat vaikuttivat myös minun oppilaitteni kokemuksiin ja heidän omiin kertomuksiinsa sotakokemuksista ja siitä, millaista on elää sodan maailmassa. Tämä näyttely ja sen taustalla tehty työ nousee esiin oppilaiden kertomuksissa luokkahuoneen ulkopuolella. Se on todella herättänyt kiinnostusta meissä kaikissa.– On mieliinpainuvaa kohdata Astridin kaltainen nuori nainen ja pohtia hänen ajatuksiaan, kun hän kamppailee epätoivoissaan ja huolissaan siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Uskon, että tämä aloittaa prosessin meissä itsessämme. Prosessin, joka koskee omaa rooliamme ja osallistumistamme, sanoo Anneli Karlsson.

”Hela världen brinner!” -näyttely avataan 30.5. Sen järjestää Astrid Lindgrenin teosten säilyttämistä tukeva säätiö (Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning). Näyttelyn järjestämistä tukevat myös PostkodLotteriets Kulturstiftelse ja Saltkråkan AB.

Viralliset avajaiset pidetään kutsuvieraille 29.5. Avajaisissa pitävät puheen Mona Sahlin, joka on hallituksen koordinaattori väkivaltaisten ääriliikkeiden torjunnassa, sekä ALMA-palkinnon saaneet lukutaitoa edistävän PRAESA-järjestön edustajat.

Näyttelyn ennakkoesittely järjestetään 28.5. klo 11.00. Lisätietoja näyttelystä antaa markkinointipäällikkö Cilla Nergårdh, Astrid Lindgrens Näs.

Lisätietoja:

Anneli Karlsson, tuottaja ja pedagogi, puh. +46 (0)492-76 95 83,anneli.karlsson@vimmerby.se

Cilla Nergårdh, markkinointipäällikkö, puh. +46 (0)492-76 95 87,cilla.nergardh@vimmerby.se

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia