Teemu Lehtonen nimitetty Wilma-liiketoiminnan johtoon

Report this content

Teemu Lehtonen aloittaa Visma Enterprise Oy:n koululiiketoiminnan johdossa 1.4.2021 alkaen. Lehtonen siirtyy rooliin Vaasan kaupungin ICT-johtajan paikalta.

Wilma on kotimainen verkkopalvelu, jota käyttää lähes 2 miljoonaa suomalaista. Se tukee digitaalista opinpolkua aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin saakka. Kodin ja koulun välisen viestinnän ja tiedotuksen lisäksi se vapauttaa myös kouluhallinnon aikaa opetukseen sekä pedagogiseen työhön sujuvoittamalla erilaisia hallinnollisia töitä. Wilman tuoteperheeseen kuuluvat myös hallinto-ohjelma Primus, työjärjestysohjelma Kurre sekä opiskeluhuollon järjestelmä Visma Assi.

Filosofian maisteri Teemu Lehtonen on nimitetty Visma Enterprise Oy:n koululiiketoiminnan johtajaksi 1.4.2021 alkaen. Hän siirtyy Vismaan Vaasan kaupungin ICT-johtajan paikalta. Lehtonen on tehnyt pitkän uran opetuksen, tieto- ja viestintätekniikan sekä oppilashallinnon parissa. Teemun kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti tiedolla johtaminen sekä kokonaisvaltaisen tiedon hyödyntäminen opetuksen ja varhaisen puuttumisen mahdollistajana.

Visma Enterprise Oy:n toimitusjohtaja Jukka Holm on tyytyväinen Teemun tuomaan osaamisalueeseen. "On mahtavaa saada Teemun kaltainen johtaja mukaan meille. Hänellä on todella kirkas näkemys digitalisaation mahdollisuuksista koulu- ja kuntamaailmassa. Teemun johdolla, asiakkaidemme tarpeita tarkalla korvalla kuunnellen ja tiimimme vankkaa kokemusta hyödyntäen, voimme varmasti rakentaa asiakkaidemme nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin entistä paremmin soveltuvan palvelukokonaisuuden”, Holm kertoo.

Teemu Lehtonen on päässyt näkemään ohjelmiston asiakkaan näkökulmasta, minkä hän kokee hyväksi siirtyessään tuotteen puolelle.

"Olen työurani aikana käyttänyt Visman oppilashallinnon järjestelmiä lähes jokaisesta mahdollisesta roolista ja ollut mukana kunnan näkökulmasta esittämässä toiveita niiden kehittämisestä. Tuntuu todella hienolta kaiken sen jälkeen päästä itse ohjaamaan tuotteita kohti jo olemassa olevia mutta myös tulevaisuuden tarpeita. Toivon, että jo lähitulevaisuudessa voimme merkittävästi parantaa tiedolla johtamisen työkaluja järjestelmissämme sekä pitkällä tähtäimellä luoda sellaisen modulaarisen kokonaisratkaisun, joka kattaa kaikki jokaiselle kunnalle yhteiset opetuksen järjestämisen tarpeet", kertoo Lehtonen.

Lisätietoja:
Jukka Holm, Managing Director, Visma Enterprise Oy, 040 5606797

Visma Enterprise Oy
Visma Enterprise tarjoaa monipuolisesti henkilöstö- ja työvoimanhallintaratkaisuja sekä opetushallinnon sähköisiä palveluita. Tuotteitamme ovat koulumaailman Wilma, Kurre ja Primus, henkilöstöhallinnon Saima HR, työvoimanhallinnan Numeron, työajanseurannan Tiima sekä matka- ja kululaskujen hallinnan M2. Taustallamme on ketterä pohjoismainen ohjelmistotalo Visma, joka työllistää Suomessa yli 1500 asiantuntijaa.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia