• news.cision.com/
  • Visma/
  • Visma tavoittelee uutta kasvua julkiselta sektorilta Pohjoismaissa ja Baltiassa

Visma tavoittelee uutta kasvua julkiselta sektorilta Pohjoismaissa ja Baltiassa

Report this content

Visma lisää yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa vastatakseen kasvavaan julkisen sektorin kysyntään. Tulevaisuudessa yhä useampi julkisen sektorin tarve ratkeaa SaaS-ohjelmistoilla, ja tarve rajat ylittävälle yhteistyölle kasvaa.

Pohjois-Euroopan suurin ohjelmistotalo Visma tavoittelee yhä suurempaa kasvua julkisen sektorin asiakkuuksissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.

Perinteisesti Suomessa julkinen sektori on nojannut vahvasti räätälöityihin ratkaisuihin. Visman näkemyksen mukaan julkinen sektori kattaa jo lähivuosina yhä useammin ohjelmistotarpeensa SaaS-ohjelmistoilla (Software as a Service), jotka toimivat yhdessä.

Kasvun tukemiseksi tanskalaisen Visma Local Governmentin toimitusjohtaja Kasper Lyhr on nimetty kehittämään Pohjoismaiden ja Baltian julkisen sektorin tarjoomaa.

”Visma on merkittävä julkisen sektorin kriittisten ohjelmistojen toimittaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. Uskomme, että Itämeren alueen yhteistyö tuo aitoa lisäarvoa asiakkaillemme kaikissa toimintamaissamme. Tulevaisuudessa myös valtioiden tarve rajat ylittäville ratkaisuille kasvaa”, sanoo Lyhr.

Julkissektorin ratkaisuja tarjoava Visma Public Nordic -segmentti työllistää 1 800 ihmistä lähes 50:ssä sijainnissa eri puolilla Pohjoismaita. Se palvelee 2 000 asiakasta. Segmentin vuotuinen toistuva liikevaihto (ARR) ylitti 250 miljoonaa euroa, noin 15 prosenttia koko konsernin 1,7 miljardin euron vuotuisesta toistuvasta liikevaihdosta.

Suomessa julkisen sektorin tarjoomaa alkaa kehittää Visma Enterprisen toimitusjohtaja Jukka Holm. Osana järjestelyä Jukka Holm on nimetty hallituksen puheenjohtajaksi julkissektorin talous- ja palkkahallinnon ratkaisuja tekevään Visma Publiciin, hoivatyön työsuhteiden hallintaan erikoistuneeseen Oimaan sekä sote-alan toiminnanohjausjärjestelmää kehittävään Invianiin.

”Pilvisiirtymän seuraavassa vaiheessa eri pilvipalvelut toimivat hyvin yhteen, ja tärkeä data kulkee vaikkapa työvuorosuunnittelu-, palkanmaksu- ja toiminnanohjausjärjestelmien välillä saumattomasti. Se vaatii toimivia avoimia rajapintoja. Lisäksi käyttöliittymät on suunniteltava hyvin, jotta järjestelmien määrä ei lannista käyttäjää. Visma on ainutlaatuisen hyvässä asemassa: me voimme ottaa tästä pallosta kopin ja toimittaa julkiselle sektorille yhä sujuvampia ratkaisuja”, sanoo Jukka Holm.

Ohjelmistot hillitsevät sote-kustannusten nousua

Suomessa hyvinvointialueet valmistautuvat vuodenvaihteeseen nyt kovalla vauhdilla. Pöydällä on myös ICT-ratkaisujen rakentaminen. Aikataulu on erittäin haasteellinen, koska työtaistelut ja koronapandemia ovat syöneet kehitystyöhön varattuja työvoimaresursseja.

”Kiireellä valmisteltavat hyvinvointialueet aloittavat näillä näkymin toimintansa vuodenvaihteessa, vaikka kaikki ei vielä olisikaan valmista. Sote tarvitsee nyt ennen kaikkea malttia uudistua. Oikein mitoitetuilla ja moderneilla ohjelmistoilla on iso rooli koko sotesektorin kustannusten kasvun hillitsemisessä, eikä näitä hyötyjä saada vanhoihin käytäntöihin ja työkaluihin tukeutumalla. Hyvin toimivat työkalut vähentävät manuaalista työtä ja tekevät henkilökunnan elämästä helpompaa”, sanoo Jukka Holm.

Myös pula koodareista mietityttää Holmia. Räätälöityjen ratkaisujen hankintaprosessit ovat raskaita, eivätkä aina johda yritysten ja asiakkaiden kannalta toivottuun lopputulokseen.

”Nykymallilla meillä loppuu aidosti koodarit koko Suomesta. Uskomme, että SaaS-ohjelmistot ovat merkittävässä roolissa julkisen sektorin työn tuottavuuden kasvattamisessa. Tämä edellyttää avoimia kilpailutuksia, joihin myös SaaS-ohjelmistoilla on mahdollisuus osallistua.”

Lisätietoja:
Jukka Holm, toimitusjohtaja, Visma Enterprise Oy, +358 40 560 6797
Sanna Burton, viestintäjohtaja, Visma Finland Holding Oy, +358 50 322 5222

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia