Visma tekee jo toisen yritysostonsa viikon sisällä

Visma vahvistaa asemaansa Suomen johtavana toiminnanohjauksen ja taloushallinnon järjestelmien toimittajana ostamalla Finnvallin, joka toimittaa ohjelmistoratkaisuja tilitoimistoille ja kiinteistöhallintaan. Yrityskauppa laajentaa Visman osuutta Suomen ERP-markkinoilla ja lujittaa Visman asemaa alan suurimpana toimittajana Suomessa. 

Finnvalli on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Sen liikevaihto vuonna 2013 oli 5 miljoonaa euroa. Finnvallilla on hyvä maine laadukkaita yritysohjelmistoja tuottavana yrityksenä.

– Yritysosto vahvistaa Visman asemaa pilvipohjaisten yritysohjelmistojen tarjoajana ja on jatkossa arvokas osa Visman kokonaistarjoamaa. Finnvallin laaja SaaS-palveluvalikoima lisää Visman houkuttavuutta ja luo selkeitä synergiaetuja asiakkaillemme eri toimialoilla, Visman toimitusjohtaja Øystein Moan kertoo.

Yritysosto tukee Visman entuudestaankin merkittävää roolia yritysohjelmistojen tarjoajana tilitoimistosektorilla sekä Suomen markkinassa. Visma työllistää nyt jo yli 900 työntekijää Suomessa ja määrä kasvaa nopeasti.

– Visman asema Suomen markkinoilla on entistä vahvempi. Finnvallin kehittämät ratkaisut kiinteistöhallintaan tulevat olemaan merkittävässä roolissa toimialan liiketoimintamallien kehittyessä, Moan sanoo.

Kasvava markkinaosuus

Ennen yrityskauppaa Vismalla oli Suomessa noin 17 % markkinaosuus taloushallinnonjärjestelmissä pk-sektorilla.*

– Tämän yritysoston myötä olemme selkeä markkinajohtaja tilitoimistosektorilla. Pystymme lisäämään panostuksiamme tuotekehitykseen ja tarjoamaan asiakkaille laajempia, lisäarvoa tuottavia palveluita, Finnvallin uusi toimitusjohtaja Juha Mäntylä toteaa.

– Yrityskauppa vahvistaa asemaamme myös kiinteistöhallinnan sektorilla ja antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden muuttaa liiketoimintamallia suuntaan, jossa asiakaspalvelu perustuu yhä enemmän yhteistyöhön moderneja työkaluja hyödyntäen, Mäntylä jatkaa.

Yrityshankinnat
Tämä on jo Visman toinen yritysosto viikon sisällä. Viime viikolla Visma hankki omistukseensa Priorite-konsernin ja laajensi sen myötä Suomen toimintojaan ICT-konsultointiin.

Lisätiedot:

Juha Mäntylä, Finnvallin toimitusjohtaja, +358 400 406 767

*Aara, Enterprise Software 2012–2014 SME. 

Visma tehostaa yritysten liiketoimintaa tarjoamillaan ohjelmistoilla, ulkoistamispalveluilla sekä hankinnan ja kaupan ratkaisuilla. Visma yksinkertaistaa ja digitalisoi liiketoiminnan ydinprosesseja niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Nyt jo 340 000 pohjoiseurooppalaista yritystä hyödyntää Visman ratkaisuja ja palveluita. Lisäksi Visma on yli 330 000 yrityksen hosting-kumppani. Konsernilla on yli 5 600 työtekijää ja noin 775 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2013.

Avainsanat:

Yrityksestä

Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, outsourcing services, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. Visma simplifies and digitalizes core business processes within the private and public sector. 340,000 customers in Northern Europe utilize Visma’s products and services, and an additional 330,000 use Visma as a hosting partner. The group has 5 600 employees and its net revenue amounted to NOK 6 500 million in 2013.

Liitteet & linkit