Volkswagen kiihdyttää muutosta ohjelmistopohjaiseksi liikkumisen tarjoajaksi

Report this content
  • Volkswagen tarttuu ACCELERATE-strategialla päättäväisesti suuriin tulevaisuuden kysymyksiin – digitalisaatioon, uusiin liiketoimintamalleihin ja autonomiseen ajamiseen
  • Ohjelmistointegraatiosta ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta tulee yrityksen ydinosaamista
  • Dataan perustuvat liiketoimintamallit avaavat uusia tulonlähteitä
  • Volkswagen tuo autonomisen ajamisen laajasti saataville vuoteen 2030 mennessä
  • Sähköistyskampanja kiihtyy edelleen: vuoteen 2030 mennessä täyssähköisten autojen odotetaan ylittävän myynnistä 70 prosenttia Euroopassa ja 50 prosenttia Kiinassa sekä Yhdysvalloissa 
  • Taloudellisina tavoitteina ovat operatiivinen myynnin tuotto vähintään kuusi prosenttia vuodesta 2023 alkaen, kiinteitä kuluja ja materiaalikustannuksia alennetaan edelleen
  • ”Otamme jälleen askeleen eteenpäin. Tulevina vuosina muutamme Volkswagenia enemmän kuin koskaan. ACCELERATE-strategia antaa brändin digitalisaatiolle uutta potkua”, kertoo Volkswagen-brändin toimitusjohtaja Ralf Brandstätter.

Volkswagen kiihdyttää muuntautumistaan ohjelmistopohjaiseksi liikkumisen tarjoajaksi. Käynnistämällä ACCELERATE-strategian yhtiö valmistautuu järjestelmällisesti ja hyvissä ajoin perusteellisiin muutoksiin autoalalla. Volkswagen näytti päättäväisesti tietä globaalilla sähköautomallistollaan, ja nyt ACCELERATE nopeuttaa vastausten löytämistä muihin tulevaisuuden suuriin haasteisiin. Ohjelmistojen integroinnista ajoneuvoon ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta tulee ratkaisevaa ydinosaamista. Dataan perustuvia liiketoimintamalleja toteuttamalla yritys pyrkii houkuttelemaan uusia asiakasryhmiä ja avaamaan uusia tulonlähteitä. Volkswagen tarjoaa myös autonomisen ajamisen monien ihmisten saataville ennen vuosikymmenen päättymistä. 

”Sähköinen liikkuminen on vasta alkua: todellinen disruptio on vasta tulossa. ACCELERATE-strategia kiihdyttää meitä kohti digitaalista tulevaisuutta. Tulevina vuosina muutamme Volkswagenia enemmän kuin koskaan”, kertoo Volkswagen-brändin toimitusjohtaja Ralf Brandstätter

Volkswagen aloitti vuonna 2016 pitkäaikaisen muutoksen ja alan suurimman sähköisen kampanjan TRANSFORM 2025+-strategiallaan. Uuden ACCELERATE-strategian avulla Volkswagenin tavoitteena on muuttaa itsensä ”kestävän liikkumisen houkuttelevimmaksi brändiksi”. Yritys pyrkii kiihdyttämään muutosta kolmella strategisella, arvon muodostukseen vaikuttavalla ulottuvuudella: brändin arvo, skaalautuvat alustat ja yrityksen arvo, joista jokaiselle on määritelty omat mittarinsa ja kunnianhimoiset tavoitteet.

Ohjelmistointegraatiosta tulee Volkswagenin ydinosaamisalue

Volkswagenin suuri volyymi varmistaa tarvittavan ohjelmistojen skaalauksen koko konsernissa. Ohjelmistojen integroimisesta autoon ja digitaalisesta asiakaskokemuksesta tulee siten Volkswagenin ydinosaamisalueita. Tämän digitaalisen asiakaskeskeisyyden kehittämisen keihäänkärkenä toimii uusi ID.-autoperhe. 

Volkswagen on perustanut joustavan ID. Digital -projektiyksikön, joka tarjoaa päivityksiä langattoman verkon kautta 12 viikon välein alkaen kesästä 2021. Päivitysten avulla auto pysyy ajan tasalla koko elinkaarensa ajan ja paranee jatkuvasti uusien toimintojen myötä. Kahden vuoden kuluessa liikenteessä odotetaan olevan 500 000 täysin verkottunutta autoa, joiden kautta Volkswagen saa suoraa asiakaspalautetta.

Liiketoimintamalli 2.0: uusia asiakkaita ja lisätulonlähteitä

Muuttamalla auton ohjelmistopohjaiseksi tuotteeksi Volkswagen luo pohjan uusille, dataan perustuville liiketoimintamalleille. Näiden tarkoituksena on madaltaa liikkumisen esteitä ja tarjota asiakkaille houkuttelevia palvelupaketteja. Näin Volkswagen pyrkii koko auton elinkaaren ajan luomaan lisätuloja lataus- ja energiapalveluista, autonomisesta ajamisesta sekä ohjelmistopohjaisista toiminnoista, joita asiakkaat voivat valita tarpeensa mukaan.

Yhtiö myös yksinkertaistaa ajoneuvoportfolionsa rakennetta. Tulevista ajoneuvosukupolvista tuotetaan vähemmän eri versioita. Yksittäisen auton kokoonpanoa ei enää räätälöidä tehtaalla, vaan kaikki tarvittava on ajoneuvossa jo käytännössä valmiina ja asiakkaat voivat ottaa haluamansa toiminnot käyttöön milloin tahansa digitaalisen ekosysteemin avulla. Tämä yksinkertaistaa tuotantoa merkittävästi. 

Selkeä suunnitelma kannattavuuden lisäämiseksi

Volkswagen on varannut noin 16 miljardia euroa käytettäväksi sähköiseen liikkumiseen, hybridisaatioon ja digitalisaatioon liittyviin investointeihin vuoteen 2025 mennessä. Rahoittaakseen nämä mittavat tulevat investoinnit yritys pyrkii tehostamaan toimintaansa ACCELERATE-strategialla. Yritys odottaa saavuttavansa tavoitellun, vähintään kuuden prosentin käyttökatteen vuoteen 2023 mennessä ja turvaavansa myös pitkän aikavälin tuotot. 

Strategiassa keskitytään yrityksen parempaan joustavuuteen markkinavaihteluissa. Siksi Volkswagen pyrkii leikkaamaan kiinteitä kustannuksiaan viidellä prosentilla vuoteen 2023 mennessä, kasvattamaan tehtaidensa tuottavuutta viidellä prosentilla vuodessa, optimoimaan materiaalikustannuksiaan seitsemällä prosentilla ja saamaan kaikki alueet pitkällä aikavälillä kannattaviksi. Etelä-Amerikassa ja Yhdysvalloissa Volkswagen pyrkii saavuttamaan kannattavuusrajan kuluvalla tilikaudella. Yritys voi nyt pysyä voitollisena Pohjois-Amerikassa, vaikka myynti laskisi 15 prosenttia ja Etelä-Amerikassa myynnin laskiessa jopa 30 prosenttia. 

Nopeampi laajentaminen sähköisessä liikkumisessa

Volkswagen aikoo jälleen kiihdyttää maailmanlaajuista sähköistymistä: vuoteen 2030 mennessä brändi kasvattaa markkinaosuuttaan yli 70 prosenttiin täyssähköautojen toimituksista Euroopassa – eli kaksinkertaistaa aikaisemman 35 prosentin suunnitellun tavoitteensa. Yhdysvalloissa ja Kiinassa brändi tavoittelee yli 50 prosentin markkinaosuutta täyssähköautoissa samalla ajanjaksolla. 

Tavoitteen saavuttamiseksi Volkswagen esittelee vähintään yhden uuden täyssähköauton joka vuosi. Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla esiteltävä nelivetoinen ID.4 GTX on näistä ensimmäinen ja sitä seuraa vuoden toisella puoliskolla urheilullinen ID.5. Kiinan markkinoille suunnattu seitsenpaikkainen sähköinen SUV-malli ID.6 X / Cross lanseerataan syksyllä. ID.3-mallia pienemmän, 20 000 eurosta alkavaan hintaluokkaan sijoittuvan täyssähköauton lanseeraus on siirretty kahdella vuodella vuoteen 2025. 

Volkswagen optimoi täyssähköautojen modulaarista MEB-alustarakennetta (Modular Electric Drive Toolkit) jatkuvasti parantamalla kiihtyvyyttä, latauskapasiteettia ja toimintamatkaa. Volkswagenin vahvuus modulaaristen perusrakenteiden hyödyntämisessä tulee näkymään myös aivan uuden täyssähköautojen alustarakenteen, matalaprofiilisille ja aerodynaamisille autoille suunnitellun SSP:n (Scalable Systems Platform) käyttöönotossa. SSP tulee käyttöön ensimmäistä kertaa vuonna 2026 Volkswagenin Trinity-lippulaivaprojektissa.  

Täyssähköautojen kiihdytyksen rinnalla kehitetään samaan aikaan myös perinteisiä polttomoottoriautoja. Keskeiset mallit – Golf, Tiguan, Passat ja T-ROC – saavat uuden seuraajan. 

”Tarvitsemme polttomoottoreita vielä jonkin aikaa, mutta niiden tulee olla mahdollisimman taloudellisia. Tämän vuoksi seuraavan sukupolven keskeiset maailmanmarkkinoilla olevat mallimme saavat viimeisimmän sukupolven ladattavan hybriditeknologian, jossa sähköinen toimintamatka on jopa sata kilometriä”, sanoo Volkswagen-brändistä vastaava johtaja Ralf Brandstätter. 

Trinity laajentaa autonomista ajamista

Vuonna 2026 asiakkaat pääsevät kokemaan mitä Volkswagen on suunnitellut tulevaisuuteen: tuleva lippulaivamalli Trinity yhdistää kaikki elementit. Se asettaa uudet standardit kolmelle tasolle: teknologialle, liiketoimintamalli 2.0:lle sekä Wolfsburgin tehtaan uusille tuotantotavoille.

Trinity mahdollistaa alusta alkaen tason 2+ autonomisen ajamisen ja tulevaisuudessa tason 4. ”Trinitystä tulee asiakkaillemme eräänlainen aikakone, joka säästää aikaa ja vähentää stressiä. Tätä teknologiaa ei kuitenkaan ole varattu vain eliitille, vaan se skaalataan mahdollisimman monen ihmisen saataville”, sanoi Brandstätter

Noin kuuden miljoonan auton vuosimyynti on yritykselle riittävä määrä, minkä se tarvitsee vaativaa kehitystyötä edellyttävän autonomisen ajamisen maailmanlaajuiseen käyttöön. Vuoden 2026 Trinitystä alkaen Volkswagen-brändi ottaa konsernissa johtoaseman muodostamalla täysin verkottuneiden autojen neuroverkoston, jonka kautta ajoneuvot voivat vaihtaa tietoja esimerkiksi liikennetilanteesta, esteistä tai onnettomuuksista. Tämän ansiosta Volkswagen voi luoda miljoonien ajoneuvojen itseoppivan järjestelmän, joka hyödyttää konsernin kaikkien brändien asiakkaita. 

”Volkswagen tulee muuttumaan perusteellisesti. Tulemme paitsi olemaan ilmastoystävällisen sähköisen liikkumisen esimerkki, myös tarjoamaan erityisen kiehtovia digitaalisia asiakaskokemuksia, uusia liiketoimintamalleja ja autonomista ajamista mahdollisimman monelle ihmiselle. Olemme rakentaneet tälle vahvan perustan viime vuosina ja nyt annamme digitaalisuudelle lisäpotkua ACCELERATE-strategiamme avulla”, sanoo Brandstätter


Lisätietoja: Riitta Karjalainen, viestintäpäällikkö, K Auto Oy | Volkswagen Suomi, riitta.karjalainen@volkswagen.fi, 040 578 3924.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia