Volkswagenin tutkimukset, teknisten ratkaisujen kehittäminen ja konsernin uudelleenjärjestelyt etenevät hyvin

• Päästötapausselvitysten ensimmäiset tulokset saatavilla
• Noin 450 sisäistä ja ulkoista asiantuntijaa mukana tutkimuksissa
• Yli 100 terabittiä kerättyä dataa – vastaa noin 50 miljoonan kirjan tietomäärää
• Tulevaisuudessa riippumattomat tahot tarkistavat Volkswagenin päästömittaukset
• Euroopassa tehtävät tekniset korjausratkaisut kehitetty, kutsukampanjat alkavat tammikuussa 2016
• Konsernin uudelleenjärjestely etenee hyvin

VOLKSWAGEN-KONSERNIN LEHDISTÖTIEDOTE 10.12.2015

Wolfsburg, 10.12.2015 – Volkswagen-konsernin uudelleenjärjestely on hyvässä vauhdissa. Konserni ottaa edistysaskelia jokaisella viidellä osa-alueella, jotka asetettiin etusijalle lokakuun lopulla: Euroopan alueella tehtävät tekniset ratkaisut on kehitetty, esitelty ja niille on saatu viranomaishyväksynnät. Kutsukampanjat alkavat tammikuussa 2016. Päästötapauksen selvitys tuottaa tuloksia ja tähänastisten löydösten pohjalta on jo tehty ensimmäiset johtopäätökset. Uuden rakenteen käyttöönotto etenee suunnitelmien mukaisesti ja uuden strategian kehittämisprosessi on alkanut. "Volkswagen-konserni on joka suhteessa täysin toimintakykyinen jopa näinä tapahtumarikkaina aikoina. Se, miten ja milloin suoriudumme tämänhetkisistä haasteista on ennen kaikkea – muttei ainoastaan – meistä itsestämme kiinni. Läpäistäksemme tämän haasteen, meidän tulee ponnistella yhdessä kaikin voimin. Ja me kaikki olemme siihen valmiita." Näin puhui Volkswagen AG:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Hans Dieter Pötsch tänään lehdistölle Wolfsburgissa. Pääjohtaja Matthias Müller sanoi: "Me teemme kaikkemme selviytyäksemme nykyisestä tilanteesta, muttemme anna tämän kriisin lamauttaa meitä. Päinvastoin: Käytämme sitä katalysaattorina Volkswagenin tarvitsemalle muutokselle."

Yrityksen hallintoneuvoston erikoisvaliokunnan koordinoiman selvitystyön tilanteesta annettiin ensimmäistä kertoa yksityiskohtaista tietoa. Yhteensä noin 450 sisäistä ja ulkoista asiantuntijaa on mukana selvitystyössä. Tutkimukset suoritetaan kaksiosaisena prosessina: sisäinen tarkastus, jonka suorittaa konsernin eri yrityksistä koottu erikoisyksikkö, ja jolla on selkeästi määritelty ja ajallisesti rajattu toimeksianto, keskittyy hallintoneuvoston ja johtokunnan toimeksiannolla olennaisten prosessien, raportointi- ja valvontajärjestelmien sekä siihen liittyvän infrastruktuurin tutkimiseen. Sisäisen tarkastuksen tulokset toimitetaan Jones Dayn ulkoisille asiantuntijoille. Hallintoneuvosto on antanut tälle kansainvälisesti arvostetulle asianajotoimistolle toimeksiannon selvittää seikkaperäisesti asiaan liittyvät faktat ja vastuukysymykset - mm. rikosteknisten tutkimusten avulla. Jones Dayn operatiivisena tukena tehtävässä toimii tilintarkastusyritys Deloitte. 

Prosessien heikkoudet tunnistettu sisäisissä tarkastuksissa

Kuten keskiviikkona kerrottiin, kattava puolueeton tarkastus ei havainnut poikkeamia CO2-sertifiointiprosessissa. Myös typen oksideihin (NOx) liittyvän tapauksen selvityksessä on saatu ensimmäiset merkittävät tulokset. Sisäinen asiaankuuluvien prosessien tarkastus on osoittanut, että NOx-päästöihin vaikuttaminen ohjelmiston avulla tapahtui kolmen tekijän yhteisvaikutuksesta:

• Yksittäisten työntekijöiden henkilökohtainen virheellinen toiminta ja laiminlyönnit
• Tiettyjen prosessien heikkoudet
• Välinpitämättömyys sääntörikkomuksia kohtaan yrityksen tietyillä osa-alueilla

On selvää, että aiemmat prosessipuutteet ovat mahdollistaneet yksittäisten työntekijöiden virheellisen toiminnan. Näin on tapahtunut esimerkiksi moottorin ohjainlaitteiden testaus- ja hyväksyntäprosesseissa, missä tehdyt toimenpiteet eivät estäneet kyseisen ohjelmiston käyttöä. Sisäinen tarkastus on ehdottanut konkreettisia toimenpiteitä näiden heikkojen kohtien korjaamiseksi. Aiomme keskittyä näiden prosessien entistä selkeämpään ja systemaattisempaan kehittämiseen. Esimerkiksi moottorin ohjainlaitteiden ohjelmistot kehitetään tulevaisuudessa entistä tarkemmin neljän silmän periaatetta noudattaen. Lisäksi kyseisten ohjelmistojen julkaisusta vastaavat toimielimet järjestetään uudelleen – samalla niille annetaan tarkemmin määritellyt ja sitovat valtuudet ja vastuut. Puutteita havaittiin myös raportointi- ja valvontajärjestelmissä.

Suurin ongelma oli vastuualueiden epäselvyys. Volkswagen aikoo selventää vastuualueita. Tarkastuksessa on lisäksi havaittu puutteita joissakin IT-infrastruktuurin kohdissa. Myös ne aiotaan korjata. Volkswagen aikoo ottaa käyttöön IT-järjestelmiä, jotka mahdollistavat yksittäisten prosessien entistä tehokkaamman ja läpinäkyvämmän seurannan. Tämä vähentää samalla riippuvuutta yksittäisistä henkilöistä ongelmallisten prosessien tunnistamisessa, ja mahdollisissa eskaloinneissa. "Sisäisen tarkastuksen tutkimukset tuottavat arvokkaita tuloksia, jotka auttavat meitä luomaan toiminnalle puitteet sääntörikkomuksien estämiseksi, tai niiden tunnistamiseksi aikaisessa vaiheessa", Pötsch sanoi.

Konserni on tehnyt jo yhden keskeisen johtopäätöksen sisäisen tarkastuksen tulosten perusteella: tarkastuskäytäntöön on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia. Tulevaisuudessa Volkswagenin päästömittaukset tarkistetaan ulkoisten ja riippumattomien tahojen toimesta.  Lisäksi otetaan käyttöön pistokokeenomaiset ajonaikaiset tarkastukset päästöjen arvioimiseksi. "Toivottavasti tämä auttaa meitä saamaan luottamuksen takaisin", hallintoneuvoston puheenjohtaja Pötsch totesi.

Ulkoiseen tutkimukseen tarvitaan vielä lisäaikaa

Vaikka sisäisen tarkastuksen prosessianalyysi valmistuu piakkoin, Jones Dayn työ jatkuu vielä pitkälle ensi vuoteen. Tutkimusajat poikkeavat toisistaan ensinnäkin siksi, että ulkoisilla tutkijoilla on tarkasteltavanaan massiivinen määrä tietoa: tähän mennessä suojattua dataa on 102 terabittiä, mikä vastaa noin 50 miljoonan kirjan tietomäärää. Noin 380 työntekijältä on kerätty yli 1500 sähköistä tietovälinettä.
Toisekseen ulkoisessa selvityksessä otetaan huomioon lailliset vastuut. Tulosten tulee olla sekä uskottavia että johdonmukaisia, jotta niitä voidaan käyttää mahdollisessa oikeuskäsittelyssä. Volkswagen suunnittelee antavansa ulkoista tutkimusta koskevan tilannekatsauksen yhtiökokouksessaan 21.4.2016.

Tähän mennessä tarkastellun materiaalin perusteella on voitu pitkälti jäljittää typen oksideja koskevan tapauksen syyt sekä eteneminen. Kyseessä ei ollut kertaluontoinen virhe, vaan pikemminkin virheiden ketju, jota ei katkaistu. Kaikki alkoi strategisesta päätöksestä lanseerata laajamittainen dieselautojen myynti Yhdysvalloissa vuonna 2005. Aluksi ei löydetty keinoja siihen, miten moottorityyppi EA 189 voisi täyttää USA:ssa tiukemmat typen oksideja koskevat normit sallituin keinoin ja annetuissa aika- ja budjettirajoissa. Siksi käyttöön otettiin ohjelmisto, joka sääteli typen oksidien päästömäärää riippuen siitä, olivatko autot normaalissa ajossa vai testipenkissä. Kun sitten myöhemmin saatavilla oli tehokas tekninen keino NOx-päästöjen vähentämiseen, sitä ei hyödynnetty niin laajasti kuin olisi ollut mahdollista. Kyseinen ohjelmisto huolehti pikemminkin siitä, että "AdBlue"-pelkistysainetta ruiskutettiin eri määriä, jonka seurauksena NOx-arvot olivat testipenkissä huomattavan pienet, mutta normaaliajossa selvästi tätä suuremmat.

"Mikään liiketoimi ei oikeuta rikkomaan laillisia tai eettisiä sääntöjä", Hans Dieter Pötsch korosti. Ensimmäiseksi vapautettiin yhdeksän manipulaatioon mahdollisesti osallistunutta johtajaa tehtävistään. "Takaan teille tässä ja tänään, että selvitämme tämän tapauksen perin pohjin loppuun saakka. Vakuutan tämän omasta, että koko Volkswagen AG:n hallintoneuvoston puolesta", Pötsch korosti.

Kyseisen moottorityypin EA 189 kolmelle eurooppalaiselle versiolle on nyt saatavilla Saksan ajoneuvohallinnosta vastaavan viranomaisen (KBA) hyväksymät tekniset ratkaisut. Niiden avulla Volkswagen varmistaa, että kaikki lailliset vaatimukset täyttyvät tulevaisuudessa niissä Euroopan malleissa, joita tapaus koskettaa. Näiden ratkaisujen täytäntöönpanon kulut ovat teknisessä, tuotannollisessa ja taloudellisessa mielessä kohtuulliset. 2,0- ja 1,2-litraisissa TDI-moottoreissa suoritetaan ohjelmistopäivitys. 1,6-litraisissa TDI-moottoreissa otetaan käyttöön ohjelmistopäivityksen lisäksi ns. virtauksen tasasuuntaaja, joka parantaa mittauksen tarkkuutta ja optimoi ruiskutusmäärää yhdessä uuden ohjelmiston kanssa.

Nyt kun tekniset ratkaisut on hyväksytty, Volkswagen tekee kovasti töistä kutsukampanjan käynnistämiseksi. Volyymiltaan suurimman malliryhmän, 2,0-litraisten TDI-moottorien, takaisinkutsut aloitetaan jo tammikuussa 2016. 1,2-litraisten TDI-mallien takaisinkutsut alkavat näillä näkymin vuoden toisella neljänneksellä. 1,6-litraisiin malleihin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanon aloitus on suunniteltu kolmannelle neljännekselle, sillä laitteistomuutoksen valmisteluun tarvitaan riittävästi aikaa. Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan hanke kestää kaiken kaikkiaan vähintään koko kalenterivuoden 2016. "Volkswagen ei lepää, ennen kuin tämä tapaus on selvitetty lopullisesti ja asiakkaitamme tyydyttävällä tavalla", pääjohtaja Matthias Müller lupasi. Volkswagen ilmoittaa henkilökohtaisesti tapauksen piiriin kuuluvien autojen omistajille, milloin heidän autonsa korjataan. Volkswagen huolehtii siitä, että korjaukset suoritetaan veloituksetta. Lisäksi Volkswagen AG luopuu vetoamasta EA 189 -moottorityypillä varustettuihin autoihin asennettua ohjelmistoa koskevien takuuvaatimusten mahdolliseen vanhentumiseen, sikäli kuin vaatimukset eivät ole jo vanhentuneet. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään vaihtoehtoinen liikkumisratkaisu korjauksen ajaksi. 

Koska typen oksidien raja-arvot ovat Yhdysvalloissa huomattavasti tiukemmat, on suurempi tekninen haaste korjata autot kaikki voimassa olevat päästörajat huomioiden, ja samalla noudattaa yhtä ainoaa pakokaasujen päästöstrategiaa.Tämän vuoksi Volkswagen on tiiviissä yhteydessä Yhdysvaltojen päästöviranomaisiin (EPA CARB). Pohjois-Amerikkaa koskeva ratkaisu esitellään heti, kun asiasta saadaan toimivaltaisten viranomaisten hyväksyntä.

Konsernirakenteen uudelleenjärjestely alkanut
 
Kriisin selättämisen ohella Volkswagen kehittää vauhdilla myös kokonaisvaltaisia uusia linjauksia, jotka liittyvät konsernin rakenteeseen, ajattelutapaan ja strategisiin tavoitteisiin.

Volkswagenia johdetaan jatkossa hajautetummin, merkit ja maantieteelliset alueet saavat lisää itsenäisyyttä. Konsernin johtokunta keskittyy täysin ydintehtäväänsä: suurten, laajojen, tulevaisuutta koskevien aiheiden edistämiseen, sekä synergioihin, valvontaan ja strategiaan. Volkswagen aikoo panostaa teknologisiin muutoksiin, joilla on merkittävää vaikutusta sen omaan toimintatapaan. Tavoitteena on myös muuttua joustavammaksi ja nopeuttaa päätöksentekoprosesseja. Lisäksi Volkswagenista tulee entistä kilpailukykyisempi ja kustannustehokkaampi. Kaikkien rakenteellisten muutosten tavoitteena on hallinnon yksinkertaistaminen ja konsernin tehokas johtaminen pitkällä aikavälillä.

Organisaatiotasolla Dr. Christine Hohmann-Dennhardtin johtama osa-alue "Integrity & Law" on tulevaisuudessa edustettuna omana osastonaan konsernin johtokunnassa – tämä on selkeä viesti siitä, että näillä teemoilla on Volkswagenille erittäin suuri merkitys. Digitalisaatio saa selkeästi aiempaa suuremman painoarvon, ja siitä raportoidaan suoraan pääjohtajalle. Kaiken kaikkiaan raportoitavien osa-alueiden määrä vähenee yli 30:stä 19:ään.

Konsernin henkilöstöuudistuksia on viime aikoina tehty entistä enemmän. Vuoden 2015 alusta lähtien konsernin johtokuntaan on liittynyt kuusi uutta jäsentä, seitsemän brändin korkein johto on vaihtunut ja kahdeksan pääjohtajalle raportoivista osastoista on saanut uuden johtajan. "Tiimi, jonka avulla haluamme kohdata tulevien kuukausien ja vuosien haasteet, on nyt tässä", Müller totesi. Uuden rakenteen yksityiskohdat määritellään vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Uusi rakenne on käytössä koko konsernissa vuoden 2017 alkuun mennessä.

Uudenlainen ajattelutapa käyttöön

"Meillä voi olla paras henkilökunta ja upea organisaatio – mutta ilman oikeaa asennetta ja mentaliteettia se kaikki menee hukkaan", Müller lausui. Siirtyessämme uudenlaiseen ajattelutapaan tämän tulevan muutosprosessin aikana Volkswagen voi luottaa perinteisiin vahvuuksiinsa: laatutietoisuuteen, vahvaan samaistumiseen autojensa kanssa sekä korkeaan sosiaaliseen vastuuseen. Müllerin mukaan tulevaisuudessa olennaista on avoimempi keskustelu, tiiviimpi yhteistyö sekä virheiden salliminen, kunhan ne ymmärretään mahdollisuuksina oppia uutta. "Me emme kaipaa myötäilijöitä, vaan johtajia ja insinöörejä, jotka taistelevat hyvin perusteltujen vakaumuksiensa ja projektiensa puolesta, ja jotka ajattelevat ja toimivat yrittäjämäisesti. Vetoan ihmisiin, jotka ovat uteliaita, itsenäisiä ja pioneereja sekä, jotka seuraavat vaistojaan eivätkä anna mahdollisten epäonnistumisten seurausten ohjailla itseään. Lyhyesti sanottuna: Volkswagenin tulevaisuus kuuluu rohkeille. Tarvitsemme hieman lisää Piilaaksoa yhdistettynä Wolfsburgin, Ingolstadtin, Stuttgartin ja muiden konsernin toimipaikkojen asiantuntemukseen", totesi pääjohtaja.

Uudet strategiset tavoitteet valmisteilla

Lisäksi Volkswagen valmistelee uutta strategista tavoitetta. Uusi "Strategia 2025", jonka avulla Volkswagen vastaa keskeisiin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin, julkaistaan suunnitelman mukaan vuoden 2016 puolivälissä. "Järjestelemme Volkswagenia uudelleen sekä strategisesti että teknologisesti. Tavoitteemme on olla mukana muokkaamassa liikkumisen tulevaisuutta rohkeasti ja määrätietoisesti", Müller kertoi. Konserni pyrkii muun muassa laajentamaan myyntiään huomattavasti tämänhetkisen ydinliiketoimintansa ulkopuolelle. Lisäksi vireillä on digitalisaatio- ja sähköistymishankkeet.

Volkswagen pyrkii minimoimaan tämän hetkisen tilanteen vaikutukset liiketoiminnan tulevaan kehitykseen. Operatiivinen liiketoiminta sujuu odotusten mukaisesti, ja lokakuun lopussa päivitetty vuosiennuste 2015 pysyy muuttumattomana. Myyntiluvut ovat erittäin heterogeenisiä eri markkinoiden ja merkkien osalta. "Kaiken kaikkiaan tilanne ei ole dramaattinen, mutta kuten oli odotettavissa, se on haastava", Müller kertoi.

"Vaikka tämänhetkinen tilanne onkin vakava, yritys ei kaadu tähän. Meillä on selkeä missio: me luomme uuden, paremman ja vahvemman Volkswagenin. Yrityksen, joka vahvuuksiensa avulla onnistuu siirtymään uuteen aikaan automaailmassa. Yrityksen, joka nyt vapauttaa uusia voimia ja hyödyntää valtavaa potentiaaliaan entistä paremmin. Ja ennen kaikkea yrityksen, joka vahvojen arvojensa avulla pysyy tulevaisuudessakin menestyksekkäänä", pääjohtaja totesi yhteenvedossaan.

Lehdistötilaisuus katsottavissa oheisesta linkistä:https://youtu.be/ZyMz9zwTUFk.

Avainsanat:

Yrityksestä

Volkswagen – Ajamista rakastaville. Volkswagen-henkilöautot on läsnä yli 150 markkinalla maailmanlaajuisesti ja se valmistaa autoja yli 50 paikkakunnalla ja 14 maassa. Vuonna 2017 Volkswagen-henkilöautoja toimitettiin asiakkaille 6,23 miljoonaa sisältäen myyntimenestysmalleja kuten Golf, Tiguan, Jetta tai Passat. Tällä hetkellä Volkswagen-henkilöautot työllistää maailmanlaajuisesti 198 000 työntekijää. Volkswagen-henkilöautot brändillä on myös 7 700 jälleenmyyjää, jotka työllistävät yhteensä 74 000 työntekijää. Volkswagen kehittää jatkuvasti ja säännönmukaisesti autonvalmistuksen tuotantomenetelmiä. Sähköautoilu, älykäs liikkuminen ja digitalisaatio ovat yrityksen strategisia pääkehityskohteita Suomeen Volkswageneita on tuotu jo yli 60 vuotta. Vuonna 2018 Volkswagen-henkilöautoja rekisteröitiin 13 273 kappaletta markkinaosuuden ollessa 11,2 % (ilman matkailuautoja). Volkswagenin suosituin malli vuonna 2018 oli edellisvuoden tapaan Golf 4 623 rekisteröidyllä autolla ja 3,8 % markkinaosuudella. Vuoden menestyjiin kuului myös uusi Volkswagen Polo, sillä sen rekisteröinnit kasvoivat yli 47 %. Vuonna 2018 lanseerattu Volkswagen T-Roc kuului myös vuoden onnistujiin 1 057 rekisteröidyllä kappaleella. Suomessa Volkswagen-asiakkaita palvelee 41 jälleenmyyjää ja 53 valtuutettua merkkihuoltoa 41 paikkakunnalla. Volkswagen-uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat K Auto Oy:lle tai sen päämiehille. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua. Volkswagen Suomi on osa K Auto Oy:tä ja K-ryhmää.