Renault jälleen ennätystulokseen

· Renaultin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia 40,7 miljardiin euroon vuonna 2004. Hyvän tuloksen takaajina olivat menestyksekäs tuotemallisto ja konsernin nousujohteinen myynti Länsi-Euroopan ulkopuolella. · Toiminnan tulos nousi 2,4 miljardiin euroon vuonna 2004. Kasvua oli yli miljardi euroa, joka johtui pääasiassa tuottoisasta liiketoiminnasta sekä Euroopassa että muilla kansainvälisillä markkina-alueilla. Konsernin nettotulos kasvoi peräti 43 prosenttia 3,5 miljardiin euroon ja oman pääoman tuottoprosentti oli 28,4. · Velat vähenivät maksuohjelman nopeuttamisen ansiosta yhteensä 1,2 miljardilla eurolla. Autoyksikön nettovelat olivat vain 541 miljoonaa euroa eli 3,4 % omasta pääomasta vuoden 2004 lopulla.

Renault-konserni saavutti vuonna 2004 maailmanlaajuisessa myynnissä merkittävän 4,2 prosentin kasvun. Renaultin ajoneuvoja myytiin ennätykselliset 2 489 401 kappaletta, ja yhtiön globaali markkinaosuus oli 4,1 %. Renault vankisti johtavaa asemaansa Länsi-Euroopassa ja kiihdytti kasvuaan erityisesti Turkissa, Itä-Euroopassa, Venäjällä, Afrikassa ja Lähi-idässä. Renault sovelsi Länsi-Euroopassa valikoivaa kaupallista politiikkaa voidakseen maksimoida myynnin tuottavuuden ja vankistaakseen asemaansa johtavana eurooppalaisena automerkkinä. Renaultin henkilöautoja ja tavara-autoja myytiin alueella yhteensä 1,8 miljoonaa kappaletta, ja yhtiön markkinaosuus oli 10,8 prosenttia. Muualla maailmassa konsernin myynti kasvoi vahvasti (16,5 %) lähes 700 000 ajoneuvoon. Länsi-Euroopan ulkopuolella myytyjen ajoneuvojen osuus vuoden 2004 kokonaismyynnistä nousi 27,2 prosenttiin (2003: 24,3 %). Hyvän suorituksen takana olivat vahva myynnin kasvu Turkissa, nousujohteisuus Venäjän, Pohjois Afrikan ja moniem muiden markkina-alueilla sekä Dacian lisääntynyt myynti. Korean heikentyneillä markkinoilla (- 14 %) Renault Samsung Motorsin markkinaosuus laski 9,3 prosenttiin (-1,5 yksikköä). Renault-konsernin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia 40,7 miljardiin euroon. Autoyksikön liikevaihto kasvoi 8,7 prosenttia 38 645 miljoonaan euroon (2003: 35 566 miljoonaa). Terävä nousu johtui monipuolisen tuotemalliston menestyksestä. Varsinkin Mégane-mallisto ja tavara-autot menestyivät hyvin. Muita erinomaiseen suoritukseen vaikuttaneita tekijöitä olivat myyntivolyymin kasvu, uusien ajoneuvojen korkeampi hinta Euroopassa, nousujohteinen varaosakauppa ja tavara-autojen myyntitoiminta Nissanille ja General Motorsille. Rahoitusyksikön osuus liikevaihdosta kasvoi 3,6 prosenttia 2 070 miljoonaan euroon. Toiminnan tulos kasvoi yli miljardi euroa Konsernin toiminnan tulos kipusi vuonna 2004 72,5 prosenttia 2 418 miljoonaan euroon, mikä vastaa 5,9 prosenttia liikevaihdosta (2003: 1 402 miljoonaa, 3,7 % liikevaihdosta). Autoyksikön toiminnan tulos oli 1 974 miljoonaa euroa eli 5,1 % liikevaihdosta (2003: 1 035 miljoonaa, 2,9 % liikevaihdosta). Tulos syntyi yhdessä liikevaihdon kasvun kanssa osittain hankintakulujen supistamisen ja Euroopan tehtaiden tiukemman kulujen hallinnan ansiosta. Kansainvälisten markkinoiden osuus toiminnan tuloksen kehitykseen kasvoi vahvasti vuonna 2004. Myynti Turkissa oli erinomaista ja Mercosurin suoritus vuonna 2003 tehtyjen toimenpiteiden seurauksena myönteinen. Konsernitulos ennen veroja oli 4 252 miljoonaa euroa (2003: 3 023 miljoonaa). Renaultin nettotulos nousi lopulta 3 551 miljoonaan euroon, mikä on historiallisen korkea lukema (2003: 2 480 miljoonaa). Oman pääoman tuottoprosentti oli 28,4. Tulos/osake oli 13,35 euroa (2003: 9,32 euroa). Näkymiä vuodelle 2005 Renault uskoo vuoden 2005 automarkkinoiden pysyvän Euroopassa vakaina ja kasvavan hieman muissa tärkeimmissä maissa – Turkkia lukuun ottamatta. Renaultin etuna vuonna 2005 on malliston jatkuva uudistuminen. Yhtiö pääsee hyötymään Mégane-tuoteperheen ja tavara-autojen menestyksen lisäksi ensimmäisestä kokonaisesta Moduksen myyntivuodesta ja vuoden jälkimmäisellä puoliskolla lanseerattavasta uudesta Cliosta. Konserni jatkaa nykyisen malliston elinvoimaisuuden ja Logan-ohjelman turvin kehitystyötään myös Euroopan ulkopuolella. Loganin tuotantoa ollaan käynnistämässä Venäjällä, Marokossa ja Kolumbiassa. Renault aikoo raaka-aineiden hinnannoususta kärsivistä markkinoista huolimatta kasvattaa edelleen kansainvälistä myyntiään ja saavuttaa toiminnan tulokseksi – IFRS-standardin(1) alaisena – yli neljä prosenttia liikevaihdosta. 8.2.2005 www.media.renault.com (1) IFRS:n päävaikutus Renaultin toiminnan tulokseen on IAS 38:n takautuva soveltaminen (kehityskulujen kapitalisointi). Standardin käyttö vuoden 2004 talouslaskelmissa olisi vähentänyt toiminnan tulosta noin 300 miljoonalla eurolla eli 0,75 prosentilla liikevaihdosta. Huomio: Vuoden 2004 tulokset on esitetty tässä raportissa vuoden 2003 kirjanpitostandardien mukaisesti. Renault otti 1.1.2005 käyttöön kansainväliset IAS/IFRS-standardit. Yhtiö esittää näiden standardien vaikutukset vuoden 2004 laskelmiin kuluvan vuoden helmikuun loppuun mennessä luodakseen uudistuneet kriteerit konsernin tulosten mittaamiseksi.

Yrityksestä

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Tilaa

Multimedia

Multimedia