Volvo Cars tarjoaa kaikille työntekijöilleen 24 viikon palkallisen vanhempainvapaan

Report this content

Volvo Cars tarjoaa yli 40 000 työntekijälleen tasa-arvoisen palkallisen vanhempainvapaajärjestelyn 1. huhtikuuta, 2021 alkaen.

Suomessa käytäntö koskee Volvo Car Finlandin työntekijöiden lisäksi yhtiön tytäryhtiöiden Bilia Oy Ab:n ja First Rent a Car Finlandin työntekijöitä. Volvo Carsin tarjoama palkallinen vanhempainvapaa lasketaan sisältyväksi Suomen perhevapaajärjestelmään, eli käytännöllä ei voi jatkaa äitiys- isyys- tai vanhempainvapaata. Yritysten henkilöstöihin kuuluu tällä hetkellä 417 henkilöä.

Family Bond -nimellä tunnettava ratkaisu tarjoaa kaikille työntekijöille, joilla on vähintään yhden vuoden työhistoria Volvolla, yhteensä 24 viikon vanhempainvapaan 80-prosenttisella palkalla. Käytäntö koskee kumpaakin vanhempaa, ja sen voi käyttää milloin tahansa kolmen ensimmäisen vanhemmuusvuoden aikana.

“Haluamme luoda työkulttuurin, joka tukee sukupuolten tasa-arvoista vanhemmuutta. Kun vanhemmat saavat tukea työelämän ja perheen vaatimusten välillä tasapainotteluun, sukupuolten välinen kuilu pienenee ja kaikki voivat menestyä työurillaan. Olemme aina olleet perhe- ja ihmiskeskeinen yritys. Tämän vanhempainvapaakäytännön kautta esittelemme ja toteutamme arvojamme, jotka vain vahvistavat yhtiötämme”, sanoo Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson.

Maailmanlaajuinen käytäntö on kattavampi ja tarjoaa parempaa tukea kuin monien eri maiden omat järjestelyt. Se koskee kaikkia laillisesti rekisteröityjä vanhempia, mukaan lukien adoptio- ja sijaisvanhempia sekä samaa sukupuolta olevia pareja. Jotkin maat eivät tarjoa lainkaan palkallista vapaata uusille vanhemmille tai jättävät tiettyjä ryhmiä järjestelyn ulkopuolelle. Tällaiset rajoitukset ovat yleensä koskeneet isiä.

Volvon kansainvälinen käytäntö on saanut innoituksensa Ruotsin kotimarkkinoilta. Ruotsi on tunnettu pitkistä vanhempainvapaistaan, jotka ovat viime vuosikymmeninä tuottaneet tuntuvia hyötyjä niin vanhemmille kuin lapsille. Volvon käytäntö on seurausta yhtiön kehittämästä vanhempainvapaan pilottiohjelmasta, joka otettiin käyttöön EMEA-alueella vuonna 2019. Peräti 46 prosenttia ohjelman kaikista hakijoista oli isiä.

“Tämä on enemmän kuin pelkkä uusi vanhempainvapaajärjestely työntekijöillemme. Se kuvastaa koko yrityskulttuuriamme ja arvojamme. Haluamme edistää muutosta teollisuudenalallamme ja luoda uusia standardeja. Tarjoamalla kaikille työntekijöillemme palkallista vanhempainvapaata kavennamme sukupuolten välistä kuilua ja luomme monimuotoisemman työyhteisön, joka tehostaa suorituskykyä ja vahvistaa liiketoimintaa”, sanoo Volvon yritystoimintojen ja henkilöstöhallinnon johtaja Hanna Fager.

Tutkiessaan vanhempainvapaan pilottiohjelman tuloksia autonvalmistaja havaitsi, että työntekijät arvostivat ohjelman sukupuolineutraaliutta, kattavuutta ja mukautuvuutta. Tutkimukset tarjosivat myös tärkeitä tietoja siitä, kuinka yhä useampia työntekijöitä voidaan rohkaista ottamaan vanhempainvapaata ja kuinka kummankin vanhemman vanhempainvapaasta voidaan tehdä uusi normaali. 

Joitakin vanhempainvapaan hyödyntämisen esteitä ovat olleet vanhempien huolet mahdollisista seurauksista työtiimille, uramahdollisuuksiin liittyvät pelot sekä kulttuuriset ajatusmallit isiin kohdistuvista odotuksista työpaikalla ja kotona.

Volvo rohkaisee vanhempainvapaan käyttöön viestimällä siitä tehokkaammin. Uusi 24 viikon vanhempainvapaa esitellään valmiiksi valittuna oletusvaihtoehtona, koska ihmiset päätyvät todennäköisemmin tarttumaan valmiisiin vaihtoehtoihin. Epämääräisiä ilmauksia, kuten ”enintään 24 viikkoa”, vältetään, sillä epävarmuus voi aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia.

Tällaisia keinoja käyttämällä Volvo pyrkii poistamaan epäselvyyksiä ja kulttuurisia esteitä ja luomaan luottamusta yhtiön ja vanhempien välillä.

Volvo jakaa tuloksia ohjelmasta ajan kuluessa osoittaakseen sitoutumisensa sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja antaakseen muille yrityksille mahdollisuuden ottaa oppia hankkeessa saavutetuista hyödyistä.30.3.2021 

Volvo Car Finland 

Tiedotuspäällikkö Mia Pelttari
mia.pelttari@volvocars.com, puh. 0400-441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/

Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9 miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713 (705 452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä. Yhtiön myynti oli vuonna 2020 yhteensä 661 713 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41 500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori sijaitsee Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista, puolet autoista myydään verkossa ja yhtiö onnistuu luomaan viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta. Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Volvo Cars tarjoaa yli 40 000 työntekijälleen tasa-arvoisen palkallisen vanhempainvapaajärjestelyn 1. huhtikuuta, 2021 alkaen.
Tweettaa
Suomessa käytäntö koskee Volvo Car Finlandin työntekijöiden lisäksi yhtiön tytäryhtiöiden Bilia Oy Ab:n ja First Rent a Car Finlandin työntekijöitä. Yritysten henkilöstöihin kuuluu 417 henkilöä.
Tweettaa

Lainaukset

Haluamme luoda työkulttuurin, joka tukee sukupuolten tasa-arvoista vanhemmuutta. Kun vanhemmat saavat tukea työelämän ja perheen vaatimusten välillä tasapainotteluun, sukupuolten välinen kuilu pienenee ja kaikki voivat menestyä työurillaan. Olemme aina olleet perhe- ja ihmiskeskeinen yritys. Tämän vanhempainvapaakäytännön kautta esittelemme ja toteutamme arvojamme, jotka vain vahvistavat yhtiötämme.
Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson
Tämä on enemmän kuin pelkkä uusi vanhempainvapaajärjestely työntekijöillemme. Se kuvastaa koko yrityskulttuuriamme ja arvojamme. Haluamme edistää muutosta teollisuudenalallamme ja luoda uusia standardeja. Tarjoamalla kaikille työntekijöillemme palkallista vanhempainvapaata kavennamme sukupuolten välistä kuilua ja luomme monimuotoisemman työyhteisön, joka tehostaa suorituskykyä ja vahvistaa liiketoimintaa.
Volvon yritystoimintojen ja henkilöstöhallinnon johtaja Hanna Fager