Volvo Cars vaatii suurempia puhtaan energian investointeja sähköautojen täyden potentiaalin toteuttamiseksi

Report this content

Volvo Cars on tänään vaatinut maailmanjohtajia ja energiantuottajia lisäämään merkittävästi investointeja puhtaaseen energiaan, jotta sähköautot voivat lunastaa todellisen potentiaalinsa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Vaatimus ajoittuu samaan hetkeen uuden raportin kanssa, joka käsittelee Volvon uusimman täyssähköauton elinkaarihiilipäästöjä. Raportin mukaan CO2-vähennykset ovat huomattavat, jos auto valmistetaan ja ladataan puhtaita energianlähteitä käyttämällä.

Hallitusten ja teollisuuden johtajat ovat tällä hetkellä koolla YK:n COP26-ilmastokokouksessa Glasgow’ssa keskustelemassa ja julkistamassa suunnitelmia hiilipäästöjen vähentämiseksi.

Volvon tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä valmistaa pelkkiä täyssähköautoja, ja se suunnittelee tuovansa markkinoille tulevina vuosina kokonaan uuden sähköautojen tuoteperheen. Kyseessä on yksi autoteollisuuden kunnianhimoisimmista sähköistämissuunnitelmista. Tavoite on osa Volvon pyrkimystä vähentää jatkuvasti hiilipäästöjä liiketoiminnan eri osa-alueilla ja tulla ilmastoneutraaliksi yhtiöksi vuoteen 2040 mennessä.

Volvo tarvitsee kuitenkin hallitusten ja energiasektorin apua, jotta sen autot voivat toteuttaa täyden potentiaalinsa hiilivähennyksissä. Kuten Volvo C40 Recharge -mallin uudessa elinkaariarvioinnissa (LCA) todetaan, puhtaan energian saatavuudella sähköisen Volvon valmistuksessa ja lataamisessa on merkittävä rooli CO2-vaikutusta laskettaessa.

Kun kuljettaja lataa C40 Recharge -mallin puhtaalla energialla, kuten tuulivoimalla, auton elinkaaren CO2-vaikutus on alle puolet perinteisestä polttomoottorilla varustetusta Volvo XC40:stä. Jos autoa ladataan fossiilisista polttoaineista tuotetulla sähköllä, ero on paljon pienempi.

“Teimme tietoisen strategisen päätöksen siirtyä täyssähköautojen valmistajaksi, mutta emme voi viedä tätä siirtymää kohti ilmastoneutraaliutta loppuun yksin. Hallitusten ja energiayhtiöiden eri puolilla maailmaa täytyy investoida enemmän puhtaaseen energiaan ja siihen liittyvään latausinfrastruktuuriin, jotta täyssähköautot voivat toden teolla lunastaa lupauksensa puhtaammasta liikkuvuudesta”, Volvon pääjohtaja Håkan Samuelsson sanoo.

Volvon näkemyksiä tukee kansainvälisen energiajärjestön (IEA) 2021 World Energy Investment -raportti*, joka osoittaa, että vaikka puhtaan energian investoinnit ovat “kohtuullisessa nousussa”, suunnitellut investoinnit “pysyttelevät yhä tasolla, joka ei riitä ehkäisemään ilmastonmuutoksen vakavia vaikutuksia”.

IEA:n raportin mukaan maailmanlaajuisten puhtaan energian investointien “pitäisi kaksinkertaistua 2020-luvulla, jotta lämpötilojen nousu voitaisiin pitää 2 °C:n alapuolella, ja yli kolminkertaistua, jotta ovi olisi auki 1,5 °C:n vakiintumiselle”.

Volvo julkaisee jokaisesta täyssähköautostaan elinkaariarviointiraportin alkaen vuonna 2019 lanseeratusta XC40 Recharge -mallista, joka oli yhtiön ensimmäinen sähköauto. Nämä raportit tarjoavat täyttä läpinäkyvyyttä auton CO2-vaikutuksista eri skenaarioissa ja antavat asiakkaille arvokasta tietoa auton ilmastollisesta jalanjäljestä.

C40 Rechargen elinkaariarviointi osoittaa, että kun autoa ladataan puhtaista lähteisin peräisin olevalla sähköllä, sen elinkaaren CO2-jalanjälki laskee noin 27 CO2-tonniin. Polttomoottorilla varustetun XC40-mallin vastaava luku on 59 tonnia.

Jos kuljettajat kuitenkin lataavat C40 Recharge -autoa käyttämällä keskimääräisiä energiayhdistelmiä (jotka muodostuvat noin 60-prosenttisesti fossiilisista polttoaineista), auton elinkaaren CO2-luku voi nousta jopa 50 tonniin, mikä vähentää merkittävästi ympäristöllisiä hyötyjä perinteistä voimansiirtoa käyttävään autoon verrattuna.

Puhdas energia on tärkeä tekijä myös sähköauton tuotantoon liittyvän hiilijalanjäljen pienentämisessä. Elinkaariarviointi paljastaa, että C40 Rechargen tuotantopäästöt ovat 70 prosenttia suuremmat kuin bensiinikäyttöisen XC40-auton. Tämä johtuu pääasiassa akun ja teräksen tuotannon hiili-intensiivisyydestä sekä runsaammasta alumiinin käytöstä.

Volvo puuttuu näihin päästöihin aktiivisesti esimerkiksi suunnitellulla yhteistyöllä SSAB:n ja akkutoimittajien kanssa. Tavoitteena on kehittää fossiilivapaata terästä ja käyttää akkujen tuotannossa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Volvo pyrkii vähentämään autokohtaista hiilijalanjälkeä 40 prosentilla vuosien 2018 ja 2025 välisenä aikana ja toimitusketjun hiilipäästöjä 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä.

Volvo tavoittelee ilmastoneutraalia valmistusta vuoteen 2025 mennessä. Jo nyt Volvon kaikki eurooppalaiset tehtaat toimivat 100-prosenttisesti puhtaalla sähköllä, ja Torslandan tehdas Ruotsissa on täysin ilmastoneutraali. Muualla maailmassa Chengdun ja Daqingin tehtaat Kiinassa saavat voimansa ilmastoneutraalista sähköstä.

Lisätietoja: 

· IEA 2021 World Energy Investment -raportti löytyy osoitteesta: https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2021/executive-summary
· C40 Rechargen elinkaariarviointiraportti on täällä.

2.11.2021 

Volvo Car Finland 
 
PR & Communications Mia Pelttari
mia.pelttari@volvocars.com, puh. 0400 441117 
Korkearesoluutioisia kuvia, videoita: www.media.volvocars.com
Kaikki videot löytyvät täältä
www.volvocars.fi
www.linkedin.com/company/volvo-car-finland/

Volvo Car Group vuonna 2020

Tilivuonna 2020 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 834,5 miljoonaa euroa (1 403,9 miljoonaa euroa vuonna 2019). Tuotot jakson aikana olivat yhteensä 25,8 miljardia euroa (26,9 miljardia euroa). Vuoden 2020 kansainvälinen myynti käsitti 661 713 (705 452) autoa, mikä merkitsi 6,2 prosentin laskua vuoteen 2019 verrattuna.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista automerkeistä. Yhtiön myynti oli vuonna 2020 yhteensä 661 713 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut Zhejiang Geely Holdingin omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuoden 2020 joulukuussa keskimäärin 40 000 (41 500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-, markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori sijaitsee Shanghaissa ja Amerikan pääkonttori Mahwahissa, New Jerseyssä. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä Chengdussa ja Daqingissa (Kiina).

Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista, puolet myynnistä tapahtuu verkossa ja puolet ohjelmistosta kehitetään yrityksen sisällä. Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen 2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Avainsanat: