Volvo palkitsi kaupunkiympäristöjen asumisoloja kohentavia ideoita

Volvo palkitsi kaupunkiympäristöjen asumisoloja kohentavia ideoita Kaupungeissa asuvien ihmisten lukumäärä (3,2 miljardia) ylittää vuonna 2004 ensimmäistä kertaa historiassa maaseutujen kokonaisasukasluvun. Vuoden 2004 Volvon ympäristöpalkinnon voittanut urbanisaatioasiantuntijoiden ryhmä kuitenkin väittää, että liikakansoituksen, ilmansaasteiden ja liikenneongelmien aiheuttamat ympäristölliset haittavaikutukset ovat ratkaistavissa. On itsestäänselvää, että kaupunkien kasvaviin saaste-, jäte- ja liikakansoitusongelmiin täytyy puuttua nopeasti ja tehokkaasti. Maailman väkiluku on nelinkertaistunut runsaassa sadassa vuodessa, ja kaupungeissa asuvien ihmisten määrä on noussut samassa ajassa peräti 14-kertaiseksi (225 miljoonasta 3,2 miljardiin). Vuonna 1950 maapallolla oli vain kahdeksan kaupunkia, joiden väkiluku ylitti viisi miljoonaa, mutta tähän päivään mennessä määrä on kivunnut jo yli neljänkymmenen. Vuonna 2015 yli viiden miljoonan asukkaan kaupunkeja uskotaan olevan lähes 60, joista suurin osa sijaitsee kehitysmaissa. Vain harvat kaupunkialueet ovat todella elinkelpoisia ja ihmisystävällisiä asuinympäristöjä. Useimpia alueita leimaavat puutteellinen liikennejärjestelmä, vedenjakelu ja viemäröinti. Tämä puolestaan synnyttää suuria sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä ongelmia. YK:n mukaan peräti miljardi kaupunkilaista joutuu asumaan urbaaneilla slummialueilla. Luku voi kasvaa tulevien vuosien aikana huomattavasti, jos kehitykseen ei puututa. Kaupunkislummien asukkaat voivat käsittää tulevaisuudessa jopa kolmanneksen maapallon kokonaisväkimäärästä. Ongelmat ovat ratkaistavissa Vuoden 2004 Volvon ympäristöpalkinnon voittajat ovat yhtä mieltä siitä, että monet massakaupungistumisen ongelmista voidaan ratkaista, vaikka kaupunkeihin muuttoa ei pystyttäisikään demokraattisin keinoin pysäyttämään tai hidastamaan. Palkinnon saajat ovat tarjonneet uraauurtavia tutkimustuloksia ja ajatuksia. He korostavat virkavallan, hallitusten ja teollisuuden läheistä yhteistyötä ylitsepääsettömiltä vaikuttavien ongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on luoda vakaampi tulevaisuus myös kaupungeille. Konkreettiset ratkaisut pitävät sisällään mm. tehokkaan kokonaisvaltaista kaupunkisuunnittelua, joka koostuu tieteellisistä, teknisistä, taloudellisista, sosiaalisista, poliittisista ja nykyiseen infrastruktuuriin kytkeytyvistä tekijöistä. Kaupunkien johdon ja virkavallan tulee olla entistä pätevämpää, demokraattisempaa ja vastuullisempaa. Johtava rooli liikenneteollisuudessa Volvon ympäristöpalkinnon voittajat pitävät tie-, rautatie- ja ilmaliikennettä sekä huomattavina ympäristötekijöinä että kriittisinä taloudellisen aktiivisuuden ja sosiaalisen vuorovaikutteisuuden kehittäjinä. “Liikenneteollisuus on vaikuttanut globaaleihin ympäristöongelmiin, mutta se tarjoaa pulmiin myös joitakin ratkaisuja. Kasvava globalisaatio ja kaupungistuminen vaativat lisääntyviä kulkumahdollisuuksia. Meidän haasteenamme on kehittää tuotteita, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin mahdollisimman vähäisin ympäristörasituksin”, kertoo Volvo Groupin johtaja Leif Johannsson. Volvo Carsin pääjohtaja Hans-Olov Olsson jakaa vankkoja lausuntoja autonvalmistajien avainasemasta rajoittamattoman liikkuvuuden, energiapulan, ilmanlaadun ja liikakansoituksen välisten vaikeiden suhteiden tasapainottajana. “Tehtävämme autonvalmistajana on tarjota tulevaisuudessa keinoja, jotka takaavat puhtaampia polttoaineita ja edistyksellisempää ajoneuvotekniikkaa. Meidän täytyy tukea myönteisiä infrastrukturaalisia ja institutionaalisia muutoksia", Olsson toteaa. Vuoden 2004 Volvon ympäristöpalkinnon voittivat tohtori David Satterthwaite Iso-Britanniasta, Jaime Lerner Brasiliasta sekä tohtoripariskunta Mario ja Luisa Molina Yhdysvalloista. Puolentoista miljoonan Ruotsin kruunun arvoinen palkinto perustettiin vuonna 1989 tukemaan Volvon tekemää työtä ympäristön ja kestävän kehityksen puolesta. 30.12.2004 www.media.volvocars.com www.volvocars.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=61192&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä. Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee Vantaan Kaivokselassa.Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.

Tilaa

Liitteet & linkit