Kolmanneksen energiansäästö Volvon kuorma-autotehtaissa

Eräs Volvon maailmanlaajuisen tuotanto- ja valmistusorganisaation haastavista ympäristötavoitteista on vähentää tuotannosta aiheutuvaa energiankulutusta 29 prosentilla kolmessa vuodessa investoinnilla, joka maksaa itse itsensä takaisin kahdessa vuodessa. Keinot ovat yksinkertaiset, mutta tehokkaat ja tuloksia on saavutettu nopeasti.

Volvon tuotantoyksiköitä on monissa maissa ja useimmissa maanosissa. Vuonna 2003 tehtiin päätös, että kolmessa vuodessa, alkaen vuodesta 2004, tuotannosta aiheutuvaa energiankulutusta* maailmanlaajuisessa tuotannossa vähennetään keskimäärin 29 prosenttia/tehdas. Lähtöarvona pidettiin vuoden 2001 kulutusta. Koska toimintaolosuhteet vaihtelevat tehtaiden välillä, myös niiden yksikkökohtaiset tavoitteet vaihtelevat. Volvolla on Gentissä Belgiassa kuorma-autojen kokoonpanotehdas. Gentissä on myös Volvon varaosien keskusvarasto. Molemmat yksiköt ovat mukana kansallisessa energiansäästöohjelmassa. Tavoitteena on kolmessa vuodessa saavuttaa "maailman luokan" taso seuraten Belgian energiaviranomaisten ohjeita, jotka perustuvat maan ratifioimaan Kioton sopimukseen. Ensi vuonna ”maailman luokkaan” Vuonna 2002 ero maailman luokkaan oli 11,8 prosenttia. Tämän luvun pitäisi aleta 3,4 prosenttiin vuoden 2005 aikana ja saavuttaa tavoitetaso vuonna 2006. Tuotannosta aiheutuvan energiankulutuksen lasketaan alenevan Gentissä kaikkiaan 36 prosenttia vuosien 2001 - 2006 aikana. Vuoden 2005 aikana tehtävien investointien lasketaan olevan yksi miljoona Ruotsin kruunua ja niiden avulla pitäisi saavuttaa 3 300 MWh:n säästö energiankulutuksessa. Säästöohjelma koostuu monista eri toimenpiteistä: vähemmän energiaa kuluttavat ja ympäristöystävällisemmät hehkulamput, tehokkaammat heijastimet, kuumavesikierron parempi ohjaus ja tehokkaampi ilmastointijärjestelmä maalaamoissa, tehokkaampi lämpötilan valvonta sekä tehokkaammat hydrauliset työkalut. Jo pelkästään lamppujen vaihto vähentää valaistuksen sähkönkulutuksen puoleen ja investoinnin takaisinmaksuaika on niinkin lyhyt kuin kaksi vuotta. - Gentin tähänastiset tulokset osoittavat, että perusteellisesti suunniteltu ja toteutettu ympäristöajattelu on oikeastaan melko helppo toteuttaa ja saada myös taloudellisesti kannattamaan, Volvon ympäristöjohtaja Lars Mårtensson sanoo. Liikkeentunnistimet Toinen esimerkki on New River Valleyn kuorma-autotehtaalta Virginiasta Yhdysvalloista. Siellä energiansäästötoimet tehdään seitsemän vuotta kestävässä yhteistyössä Siemensin kanssa. Ensimmäisenä vaihdettiin hehkulamput energiaa säästäviin lamppuihin. Valaistusta ohjataan automaattisesti ja säädetään tarpeen mukaan. Tietyt tuotannon osat toimivat kahdessa vuorossa ja siten valaistusta voidaan vuorojen välillä vähentää. Tämä on vaikeaa kolmivuorotyössä. Varastoissa on liikkeentunnistimet. Jos liikettä ei esiinny tietyn aikajakson aikana, valaistusta vähennetään 33 prosentilla. Liikkuminen varastossa nostaa luonnollisesti valot taas täyteen tehoon. Siemens-ohjelman tärkein toimenpide oli termostaattiohjauksen käyttöönotto New River Valleyn tehtaalla tavoitteena saada energiasäästöjä lämpö- ja jäähdytysjärjestelmistä. Kaikki investoinnit tehtaalla tekee Siemens, joka saa yhdessä sovitun osuuden saavutetuista säästöistä. Kuten Gentissäkin myös tässä tapauksessa investointien lasketaan maksavan itsensä takaisin muutamassa vuodessa. - Volvo Technologyn johdolla on kehitetty energiankäyttömalli koko konsernille, Lars Mårtensson kertoo. Volvon maailmanlaajuisen tuotannon ympäristöryhmässä olemme käyttäneet tätä mallia meneillään olevassa ohjelmassa. Olemme edistyneet merkittävästi tässä työssä hyödyntämällä kokonaisnäkemystä ja yhteisiä menetelmiä. Pohjavesi on jokivettä kylmempää Volvon ohjaamotehtaalla on menossa myös mittava energiankulutuksen alentamisohjelma. Kokonaisinvestoinnit ovat noin 25 miljoonaa Ruotsin kruunua, joista kahdeksan miljoonaa on saatu valtion avustuksena kolmeen eri osaprojektiin. Kyseessä on mm. jokiveden korvaaminen kesän aikana kylmemmällä pohjavedellä ilman jäähdyttämisessä, lämmön talteenotto maalausprosessissa sekä työkalujen ja laitteiden tehohäviöiden pienentäminen. Investointiavustuksen ehtona on, ettei takaisinmaksuaika ylitä kuutta vuotta. Ympäristön huomioiminen on yksi Volvon toiminnan perusarvoista, mutta kysymys on paljolti myös taloudellisuudesta - eli halusta vähentää riippuvuutta öljystä silloin, silloin kun tarjonta vähenee ja hinnat nousevat sekä halusta vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. 14.3.2005 * "Tuotannosta aiheutuvan energiankulutuksen" luvut ovat suhteessa tuotettuihin yksiköihin. Kuvateksti: Volvon Gentissä Belgiassa olevan kuorma-autotehtaan tavoitteena on saavuttaa energiankulutuksessa alhainen "maailman luokan taso" ensi vuonna. Lisätietoja: Carin Varverud, Media Relations, Volvo Truck Corporation, Puhelin::+46-3- 66 18 26 tai matkapuhelin: + 46 703 18 31 05 E-mail: carin.varverud@volvo.com Lue lisää Volvon ympäristöohjelmasta osoitteessa: http://www.volvo.com/trucks/global/en-gb/aboutus/environmental_care/ Volvo Trucks sells trucks and transport solutions, specialized in heavy trucks with total weights above 16 tons. The company’s products are marketed in more than 130 countries. Volvo Trucks is part of the Volvo Group, one of the world’s leading manufacturers of trucks, buses and construction equipment, drive systems for marine and industrial applications, aerospace components and services. The Group also provides complete solutions for financing and service.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit