APK:n ja VPC:n yhdistymissopimukset allekirjoitettu

APK:n ja VPC:n yhdistymissopimukset allekirjoitettu VPC AB ja OMX AB (publ) ovat tänään allekirjoittaneet OMX:n omistaman Suomen Arvopaperikeskuksen ja sen ruotsalaisen vastineen VPC:n yhdistymistä koskevat lopulliset sopimukset. Yhdistymistä koskevasta aiesopimuksesta tiedotettiin 22. huhtikuuta 2004 julkistetussa lehdistötiedotteessa. Suomalais-ruotsalaisen arvopaperikeskuksen (NCSD) luominen helpottaa sääntöjen ja selvitysmenettelyjen harmonisointia sekä edistää yhteisen teknologia-alustan kehittämistä, mikä nopeuttaa eri maiden selvitystoimintojen yhdentymistä. Tämä lisää Pohjoismaiden rahoitusmarkkinoiden tehokkuutta ja kilpailukykyä ja tuo myös hyötyjä liikkeeseenlaskijoille, markkinaosapuolille ja sijoittajille. Tuleva yhteispohjoismainen arvopaperikeskus kattaa noin 75 prosenttia Pohjoismaiden arvopaperikeskustoiminnoista. Sopimus on aiemmin julkistetun aiesopimuksen mukainen. Keskeisin sisältö on seuraava: * VPC tarjoaa OMX:lle uusia osakkeita ja käteistä vastikkeeksi OMX:n tytäryhtiön APK:n koko osakekannasta. * Yhdistymisen jälkeen OMX ja VPC:n neljä muuta pääomistajaa - FöreningsSparbanken, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken ja Svenska Handelsbanken - omistavat kukin noin 19,8 prosenttia NCSD:stä. * Tietyille suomalaisille markkinaosapuolille tarjotaan mahdollisuutta tulla NCSD:n osakkeenomistajaksi tai merkitä NCSD:n vaihtovelkakirjoja. * NCSD hankkii OMX:ltä lisenssin EXIGO CSD(TM) -selvitys- ja säilytysjärjestelmän käyttöön Pohjoismaissa. Tarkoituksena on käyttää EXIGOa uutena yhteisenä teknologia-alustana yhteistyössä markkinaosapuolten kanssa. Lisäksi NCSD ja OMX Technology ovat allekirjoittaneet sopimuksen EXIGOn kehittämisestä Suomen ja Ruotsin markkinoilla. * Yhdistymisessä APK:n arvoksi on laskettu 750 miljoonaa Ruotsin kruunua. Luku sisältää käteisvastikkeen ja NCSD:n liikkeeseen laskettujen osakkeiden arvon. * Teknologiasopimuksen kokonaisarvo on 370 miljoonaa kruunua, mihin sisältyy EXIGO-lisenssin aiemmin ilmoitettu arvo 270 miljoonaa kruunua sekä lisäksi 100 miljoonan kruunun arvosta kehitysprojekteja neljän vuoden aikana. * Kaupan on tarkoitus tulla voimaan ennen vuoden 2004 loppua. Kjell Arvidsson, VPC:n toimitusjohtaja ja NCSD:n tuleva toimitusjohtaja: "Pohjoismaiset arvopaperikeskukset ovat kauan käyneet rakentavaa ja tiivistä keskustelua. Meillä on yhteinen näkemys Pohjoismaiden markkinamallin kehittämisestä vastaamaan kotimaisten ja kansainvälisten asiakkaiden tulevia vaatimuksia. Tämä yhdistyminen mahdollistaa olemassa olevien perusrakenteiden ja markkinaosapuolille, liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille tarjottavien palveluiden parantamisen. Toivomme, että tämä on ensimmäinen askel Pohjoismaiden markkinoiden jatkokonsolidaatiossa ja integraatiossa." Jukka Ruuska, OMX Exchangesin toimitusjohtaja ja OMX:n varatoimitusjohtaja: "Pohjoismaisen arvopaperikeskuksen luominen on erittäin merkittävä askel Pohjoismaiden ja Baltian arvopaperimarkkinoiden yhdistämisessä. Tämä parantaa olennaisesti tehokkuutta ja kilpailukykyä. Käynnistynyt yhdistyminen selvitys- ja säilytysliiketoiminnassa, joissa on Pohjoismaissa ja Baltian maissa nykyisin käytössä kaikkiaan kahdeksan eri järjestelmää, on erittäin positiivista ja hyödyttää kaikkia sidosryhmiä." Taloudelliset vaikutukset OMX:lle EXIGO-lisenssi kirjataan taseeseen tasaisesti toimitusprojektin valmistumisasteen mukaan, ja alkukirjaus tehdään vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä. Projektin arvioidaan kestävän 16 vuosineljännestä. APK:n osakkeiden myynti tuottaa noin 20 miljoonan Ruotsin kruunun myyntivoiton, joka kirjataan neljännellä vuosineljänneksellä OMX Exchangesin muina tuloina. OMX:llä on tällä hetkellä hallussaan optio, joka oikeuttaa hankkimaan VPC:n neljältä pääosakkeenomistajalta 11 prosenttia yhtiön osakkeista. Pääosakkeenomistajat ovat sopineet option lunastamisesta OMX:ltä käteissuorituksella, joka vastaa noin 67:ää miljoonaa kruunua. Tämä myyntivoitto kirjataan muuksi tuloksi vuoden 2004 neljännellä neljänneksellä. Transaktion, sisältäen option lunastamisen, odotettu vaikutus kassavirtaan on noin 450 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoden 2004 neljännellä vuosineljänneksellä. OMX:n omistusosuutta NCSD:stä käsitellään osakkuusyhtiönä. Lisätietoja ja kommentteja antavat: Kjell Arvidsson, toimitusjohtaja, VPC +46 8 402 9223 Hanna Linderstål, viestintä, VPC +46 73 684 9145 Jukka Ruuska, toimitusjohtaja, OMX Exchanges (09) 6166 7200 Anna Rasin, viestintäjohtaja, OMX +46 8 405 66 12 VPC VPC on keskeinen linkki rahoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskijoiden ja omistajien/säilyttäjien välillä. VPC:llä on keskeinen rooli Ruotsin rahoitusjärjestelmässä, ja Ruotsin pääomamarkkinoiden tärkeimmät osat toimivat VPC:n kautta. Arvopaperikeskuksena ja selvitysyhteisönä VPC tarjoaa osakkeiden, joukkovelkakirjojen ja muiden rahoitusinstrumenttien hallintaan pitkäjänteisiä, turvallisia ja kustannustehokkaita palveluja. Lisätietoja on osoitteessa www.vpc.se OMX OMX hallinnoi Pohjois-Euroopan suurinta markkinapaikkaa ja on johtava arvopaperikauppaa tehostavien ratkaisujen ja palvelujen toimittaja rahoitus- ja energiamarkkinoille. OMX koostuu kahdesta divisioonasta: OMX Technology on maailman johtava uraauurtavien ja kehittyneeseen teknologiaan perustuvien ulkoistamis- ja transaktionkäsittelyratkaisujen sekä -palvelujen toimittaja. OMX Exchanges on puolestaan Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen arvopaperimarkkinapaikka, jonka osuus alueen arvopaperimarkkinoista on 80 prosenttia. Lisätietoja osoitteesta www.omxgroup.com APK APK (Suomen Arvopaperikeskus) muodostaa Settlement & Depository - liiketoiminta-alueen OMX Exchanges -divisioonassa. Se ylläpitää Suomen selvitys- ja rekisterijärjestelmiä ja tarjoaa markkinaosapuolille tehokkaita arvopapereiden selvitykseen ja säilytykseen liittyviä palveluja. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/24/20040924BIT00110/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit