Kiertotalouteen liittyvästä oppimateriaalista huutava pula

Report this content

Circular Classroom –opetusalusta on kaivattu ratkaisu kiertotalouden opettamiseen. Kaikille avoin alusta antaa yläkouluille ja lukioille uudenlaiset eväät käsitellä kiertotaloutta osana oppiaineiden väliseen ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen kannustavaa opetussuunnitelmaa.

Verkkopohjaisen, kaikille avoimen Circular Classroom –opetusalustan keskiössä on kiertotalouden keskeisten käsitteiden ymmärtäminen. Materiaali on kansainvälisesti korkeatasoista; sisällöstä vastaa yksi maailman johtavista kiertotalouslähettiläistä, YK:n palkitsema kestävän kehityksen asiantuntija ja sosiologian tohtori Leyla Acaroglu. Ohjelma sisältää nuorten lähtökohdista suunnitellun johdatuksen kiertotalouden eri osa-alueisiin, erilaisia harjoituksia, taustoittavia videoita sekä tukimateriaalia eri aineiden opettajien käyttöön. Verkossa oleva alusta on tarkoitettu pysyväksi ja sitä kehitetään tulevien vuosien aikana tiiviissä yhteistyössä opetusalan ammattilaisten kanssa. Circular Classroom on tuotettu kolmella kielellä - suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi - ja se pyritään saamaan mahdollisimman laajasti myös ruotsin- ja englanninkielisiin maihin opettajien ja oppilaiden käyttöön. 

Menestys ja kestävä kehitys on kiinni tulevaisuuden osaajista

Circular Classroom -hanke on osa Walki Groupin yhteiskuntavastuuohjelmaa. ”Uskomme, että yrityksemme menestys on kiinni tulevaisuuden osaajista”, Walkin toimitusjohtaja Leif Frilund sanoo. ”Walki haluaa olla mukana varmistamassa, että jokainen nuori tuntee kiertotalouden peruskäsitteet ja ymmärtää ilmiön yhteiskunnallisen merkityksen. Aiheeksi valikoitui kiertotalous ja sitä käsittelevä oppimateriaali, sillä haastatellessamme opettajilta ja opetusalan vaikuttajia kävi ilmi, että aihetta käsittelevästä laadukkaasta ja yhtenäisestä materiaalista on puute.  Kiertotalousaihe on isosti esillä, mutta opettajilta puuttuu käytännön työkaluja aiheen opettamiseen. Koimme, että voimme ottaa roolia tämän epäkohdan korjaamisessa. Uskomme, että kiertotalouden avulla ratkaistaan suuria tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita. Mitä parempi ymmärrys nuorilla on kiertotaloudesta työelämään siirtyessään, sitä paremmat edellytykset heillä on tehdä maapallon kannalta kestäviä ratkaisuja”, Frilund tiivistää.

Lisätietoje Circular Classroom -ohjelmasta sen sivustolta: www.circularclassroom.com
Youtube:  Circular Classroom
Twitter: @circularclass
Facebook: @circularclassroom

www.walki.com 

Leyla Acaroglusta lyhyesti 

Leyla Acaroglu on YK:n palkitsema sosiologian tohtori, joka kiertää maailmalla opettamassa systeemistä ajattelua ja luovaa ongelmanratkaisua kiertotalouden edistämiseksi. Leylan TedTalk kiertotalousteemasta löytyy osoitteesta: 

https://www.ted.com/talks/leyla_acaroglu_paper_beats_plastic_how_to_rethink_environmental_folklore#t-37521 

Leif Frilund

Toimitusjohtaja, Walki Group
Puh. +358 (0)40 354 3330

Email: leif.frilund@walki.com

Walkista lyhyesti 

Walki Group on johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja, joka on erikoistunut kuitupohjaisten, älykkäiden monikerroslaminaattituotteiden toimittamiseen useisiin käyttökohteisiin aina energiaa säästävistä rakennuspinnoitteista pakkausten sulkuratkaisuihin. Konsernilla on tehtaita Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Kiinassa. Konsernin henkilöstön määrä on noin 950. Konsernin vuosittainen liikevaihto vuonna 2017 oli 318 miljoonaa euroa. 

www.walki.com 

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit