Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Liputusilmoitukset, 24.2.2022 klo 9.45

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus: BlackRock, Inc.:n omistus Wärtsilässä

BlackRock, Inc. on ilmoittanut Wärtsilä Oyj Abp:lle, että sen osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä ylitti 5%:n liputusrajan 22.2.2022. Tämän myötä BlackRock, Inc:n osuus Wärtsilän osakkeista ja äänistä on 4,81%, ja sen kokonaisomistus on 5,01%.

Blackrock, Inc. :n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen
tai rikkoutumisen jälkeen
4,81% 0,20% 5,01% 591 723 390
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
Alle 5% Alle 5% Alle 5%

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja / osakelaji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009003727 28 464 270 4,81%
YHTEENSÄ A 28 464 270 4,81%

B: AML:n 9.luvun pykälässä 6a tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lainatut arvopaperit N/A N/A Osakeomistus 917 011 0,15%
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 302 116 0,05%
YHTEENSÄ B 1 219 127 0,20%

Kari Hietanen                                                                                   
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat                           

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi

Tilaa