Wärtsilä ja Rajavartiolaitos testaavat bio-LNG:n käyttöä polttoaineena – tavoitteena kasvihuonepäästöjen vähentäminen

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 7.4.2021 klo 12.00  

Teknologiayhtiö Wärtsilä ja Rajavartiolaitos pilotoivat nesteytetyn biokaasun (bio-LNG) käyttöä polttoaineena Rannikkovartioston vartiolaivalla. Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä ja siten vähentää vaikutusta ilmastonmuutokseen. 96-metrisessä Turva-aluksessa on Wärtsilän monipolttoainemoottorit, joiden huollosta Wärtsilä on myös vastannut siitä lähtien, kun alus otettiin käyttöön vuonna 2014. Biopolttoaineen toimittaa Gasum, valtion omistama biokaasun jalostaja.

Gasumin toimittaman bio-LNG-spesifikaation tarkan arvioinnin jälkeen Wärtsilä uskoo, että kyseinen polttoaine on toimiva ratkaisu Wärtsilän monipolttoainemoottoreille. Arvioinnin jälkeen Rajavartiolaitos päätti jatkaa testausprojektia.

”Rajavartiolaitoksen strategiana on siirtyä ympäristön kannalta kestäviin vaihtoehtoihin aina kun mahdollista. Nesteytetyn biokaasun kokeilu Turvan toiminnassa on tärkeä askel tämän strategian toteuttamisessa”, komentaja Marko Aheristo Rajavartiolaitokselta toteaa.

”Wärtsilä on keskitttynyt kehittämään vaihtoehtoisten puhtaiden polttoaineiden teknologiaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä koko merenkulkualalla. Olemme kehittäneet moottoriteknologiamme yhteensopivaksi näille vaihtoehtoisille polttoaineille. LNG on jo laajasti hyväksytty merenkulun polttoaine, ja näemme bio-LNG:n luonnollisena seuraavana askeleena. Siksi tuemmekin tätä projektia vahvasti”, sanoo Juha Kytölä, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja, Wärtsilä Marine Power.

Bio-LNG on 100-prosenttisesti uusiutuva polttoaine, joka voi vähentää hiilidioksidipäästöjä elinkaarensa aikana jopa 90 prosenttia verrattuna tavanomaiseen polttoaineeseen. Se ei aiheuta lainkaan hiukkaspäästöjä (PM) ja typpioksidi- (NOx) sekä rikkioksidipäästöt (SOx) ovat miltei nollatasolla.

Mediakontakti:

Marit Holmlund-Sund
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Marine Power
Puh. 040 538 3519 

Marit.holmlund-sund@wartsila.com

  

Kuvateksti 1: Suomen Rajavartiolaitoksen vartiolaiva Turvassa on Wärtsilän monipolttoainemoottorit, jotka toimivat myös bio-LNG -polttoaineella. © Rajavartiolaitos 

Kuvateksti 2: Turva-alusta tankataan bio-LNG:llä testiä varten. © Rajavartiolaitos 

Kaikki Wärtsilän tiedotteet  löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases  ja http://news.cision.com/wartsila-corporation, jossa voi myös ladata kuvat. 

Wärtsilä Marine Power lyhyesti
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Tarjoamamme valikoima moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän älykkään merenkulun visio edellyttää. Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.
https://www.wartsila.com/marine

 
Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia