Wärtsilä tavoittelee läpimurtoa merenkulun puhtaisiin ratkaisuihin osana suomalaisyhteistyötä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 20.4.2021 klo 10.15

Käännös englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä osallistuu suomalaisten tutkimusorganisaatioiden ja johtavien yritysten konsortioon, jonka tavoitteena on kehittää täysin uusia, puhtaita ratkaisuja merikuljetuksiin. Projekti on käynnissä kevääseen 2023 saakka ja se on saanut 7.9 miljoonan euron rahoituksen Business Finlandilta.  

Vaasan yliopiston johtama Clean Propulsion Technologies -projekti vastaa tiukkeneviin päästölainsäädäntöihin ja tutkii, mitkä uudet teknologiat voidaan ottaa käyttöön kestävien propulsioratkaisujen kehityksessä. Wärtsilän erikoisosaaminen sekä tietotaito propulsioratkaisuissa on projektissa keskeisessä osassa, etenkin tulevaisuuden tutkimus- ja tuotekehityksen teknologiasuunnitelmien käyttöönotossa. 

Projektin merkittävimpiin teknologisiin osa-alueisiin lukeutuvat uraauurtava, uutta reaktiivisuudella hallittavaa puristussytytystä (RCCI) hyödyntävä keskinopea monipolttoainemoottori, joka mahdollistaa merkittävän metaanipäästöjen vähenemisen pienellä ja osittaisella kuormalla, selektiivisen katalyyttisen pelkistyksen (SCR) ohjaustekniikan parannukset sekä koneoppimisen ohjausteknologian kehittäminen moottorin automaation ja ohjauksen tarkkuuden parantamiseksi. Tutkimuksessa keskitytään lisäksi edistämään kehittyneitä jälkikäsittelytoimia, joiden tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 20 prosenttia. Projektissa tavoitellaan myös optimaalisen ennakoivan voimansiirron ohjausarkkitehtuurin kehittämistä ja käyttöönottoa hybridikäyttöön. 

”Yhteinen tavoitteemme on taata suomalaisen voimansiirtoalan asema maailmanlaajuisena teknologiajohtajana luomalla yhteinen näkemys ja kestäviä liiketoimintaratkaisuja. Wärtsilä on johtava voimansiirtolaitteiden valmistaja ja heidän erityisosaamisensa muiden projektikumppanien ohella on merkittävässä roolissa kansainväliseen kilpailuun vastaamisessa,” sanoo Vaasan yliopiston apulaisprofessori Maciej Mukulski. 

“Hiilineutraali tulevaisuus on elintärkeää merenkulkualalle ja Wärtsilä on vakiinnuttanut paikkansa ajatusjohtajana tämän tavoitteen eteen työskentelyssä. Tämä projekti auttaa meitä kehittämään yhdessä muiden teknologiajohtajien kanssa konsepteja, jotka tekevät käyttövoimasta nykyistä kestävämpää,” kertoo Juha Kytölä, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Wärtsilä Marine Power. 

Clean Propulsion Technologies -projekti edistää lupaavien, innovatiivisten voimansiirtoteknologioiden kehittämistä uusille tuotteille. Nämä kehitysaskeleet suunnataan vastaamaan merenkulun kasvihuonepäästöjen säännöksiin ja tavoitteisiin vuoteen 2035 mennessä. Pidemmän aikavälin tavoite on kehittää teknologinen tiekartta IMO:n kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä. 

Vaasan yliopiston ja Wärtsilän lisäksi projektissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Åbo Akademi, Tampereen yliopisto, Valtion tutkimustoimisto VTT, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, AGCO Power, Meyer Turku, Napa, Dinex Finland, Geyser Batteries, Proventia, Bosch Rexroth sekä APUGenius. 

Mediakontakti: 

Marit Holmlund-Sund 
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 
Wärtsilä Marine Power 
Puh 040 538 3519 
marit.holmlund-sund@wartsila.com

Kuvateksti: Puhtaamman käyttövoiman vaihtoehtojen tutkiminen on ollut pitkään tärkeä osa Wärtsilän kehitysohjelmaa. Kuva on Wärtsilän polttoainelaboratoriosta, jossa tutkitaan tulevaisuuden kestäviä polttoaineita. © Wärtsilä 

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation, jossa voi myös ladata kuvat.  

Wärtsilä Marine Power lyhyesti  
Wärtsilä Marine Power johtaa meriteollisuutta kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta. Tarjoamamme valikoima moottoreita, propulsiojärjestelmiä, hybriditeknologioita ja integroituja voimansiirtojärjestelmiä tarjoaa sellaista luotettavuutta, turvallisuutta ja ympäristömyötäisyyttä, jota Wärtsilän älykkään merenkulun visio edellyttää. Tarjoamme asiakkaillemme suorituskykyyn perustuvia sopimuksia, elinkaariratkaisuja ja ylivertaisen maailmanlaajuisen merenkulkualan asiantuntijaverkoston.  
www.wartsila.com/marine  

Wärtsilä lyhyesti  
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.  
https://www.wartsila.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia