Wärtsilälle kaksi merkittävää yhteisarvoltaan noin 480 MEUR:n voimalaitosprojektia Latinalaiseen Amerikkaan

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Sisäpiiritieto, 10.11.2021 klo 8.00

Wärtsilälle kaksi merkittävää yhteisarvoltaan noin 480 MEUR:n voimalaitosprojektia Latinalaiseen Amerikkaan

Teknologiayhtiö Wärtsilä on saanut Latinalaisesta Amerikasta kaksi voimalaitostilausta, joiden arvo on yhteensä noin 480 MEUR. Projektit toteutetaan kokonaistoimituksina, ja toimituslaajuuteen sisältyy 22 Wärtsilä 34DF monipolttoainemoottoria sekä 24 Wärtsilä 50DF monipolttoainemoottoria. Projektien on määrä valmistua vuosien 2022 ja 2023 puolivälissä. Sopimukset allekirjoitettiin marraskuussa 2021, ja ne on kirjattu yhtiön tilauskantaan vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

”Wärtsilä edesauttaa toimillaan ja teknologioillaan energiamarkkinoiden irtautumista hiilestä ja johtaa energiamurrosta kohti tulevaisuutta, jossa energia on 100% uusiutuvaa. Markkinajohtavien teknologioidemme ansiosta olemme aivan tulevaisuuden energiajärjestelmien ytimessä. Huippuluokan joustavissa voimantuotantoratkaisuissamme yhdistyvät energiatehokkuus, polttoaine- ja toiminnallinen joustavuus sekä korkea luotettavuus. Optimoitua energiasiirtymää varten tarvitaan järjestelmiä, jotka pystyvät vastaamaan nopeasti tilanteisiin, joissa energian tuotanto ja kysyntä vaihtelevat. Wärtsilän joustavat ratkaisut vastaavat juuri tähän tarpeeseen”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall.

Sijoittajasuhdekontakti:

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 1461

hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontakti:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: 010 709 5599

atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilaa