Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 30.1.2019 klo 9.00

Wärtsilän hallitus päätti uudesta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä

Wärtsilän vuoden 2019 pitkäaikainen kannustinjärjestelmä käsittää 6.542.000 palkkio-oikeutta. Palkkio maksetaan osakkeina. Palkkion suuruus riippuu kurssikehityksestä kolmen vuoden pituisen jakson aikana; perusteena on 16,76 euron kurssi lähtötilanteessa. Palkkion yläraja on 6,56 euroa palkkio-oikeutta kohti, ja se huomioi 100% ansaintajaksona maksetuista osingoista, jotka uudelleeninvestoidaan yhtiön osakkeisiin. Vuoden 2019 kannustinjärjestelmän palkkiot erääntyvät maksettavaksi helmikuussa 2022. Kannustinjärjestelmä koskee Wärtsilän ylintä johtoa, ja sen piirissä on noin 100 johtajaa.

Wärtsilän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmiä koskevat periaatteet kuvataan tarkemmin yhtiön palkka- ja palkitsemisraportissa sekä verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Kari Hietanen
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5609 
kari.hietanen@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Sijoittajasuhdejohtaja
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 010 709 5637 
natalia.valtasaari@wartsila.com


Kari Hietanen                                                       Atte Palomäki
Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja lakiasiat               Viestintäjohtaja

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2018 Wärtsilän liikevaihto oli 5,2 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 19.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 80 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilaa