Wärtsilän optimoitu energian varastointijärjestelmä tukee Bahamasaarten ilmastotavoitteita

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote 1.11.2021 klo 15.00

Tiivistelmä englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä toimittaa 25 MW / 27 MWh energian varastointijärjestelmän Bahamas Power and Light Companylle (BPL). Wärtsilä toimitti vuonna 2019 BPL:lle Bahamasaarille 132 MW:n voimalaitoksen, jossa on seitsemän Wärtsilä 50DF -monipolttoainemoottoria. Yhdessä uuden energian varastointijärjestelmän kanssa kokonaisuus muodostaa integroidun energiajärjestelmän, joka vastaa Bahamasaarien tarpeita ja parantaa huomattavasti sähköverkon tehokkuutta ja luotettavuutta. Tilaus kirjattiin Wärtsilän tilauskantaan vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä.

Joustavan voimantuotannon ja Wärtsilän kehittyneen GEMS Digital Energy Platform - energianhallintajärjestelmän yhdistelmä on kokonaisuus, joka tukee Bahamasaarten hallituksen tavoitetta lisätä uusiutuvan energian, etenkin aurinkoenergian, osuutta 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvan energian käyttö on avainasemassa energiasektorin siirtyessä kohti hiilineutraalia sähköntuotantoa. Wärtsilän joustavilla energiaratkaisuilla voidaan hallita tilanteita, joissa uusiutuvan energian tuotanto vaihtelee tai sitä ei ole saatavilla. Olemassaolevat teknologiat mahdollistavat vaiheittaisen irtautumisen fossiilisista polttoaineista ja ovat samanaikaisesti taloudellisesti kannattavia.

Tilaus sisältää 27 GridSolv Quantum -energian varastointimoduulia ja se toteutetaan kokonaistoimituksena Bluehills Power Station -voimalaitoksen yhteyteen. Järjestelmän odotetaan olevan käyttövalmis vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Pienemmissä saariverkoissa, kuten Bahamalla, sähköverkon kyky palautua poikkeustilanteista on kriittinen tekijä järjestelmän toiminnan kannalta. Kulutuksen ja sähköntuotannon välinen tasapaino on säilytettävä jatkuvasti, jotta vältytään äkillisten kulutus-tai tuotantomuutosten tai esimerkiksi sääolosuhteiden aiheuttamalta järjestelmän epävakaudelta. Energian varastointijärjestelmä toimii äärimmäisen nopeasti käyttöön otettavana lisätehona verkon tasapainoittamiseen ja/tai osin varavoimana. Wärtsilän GEMS Digital Energy Platform -energianhallintajärjestelmä varmistaa koko saariverkon älykkään optimoinnin sekä hallinnan.

Wärtsilän energian varastointijärjestelmä mahdollistaa myös moottoreiden optimaalisen käytön osana energiantuotantoa, vähentää niiden polttoaineen kulutusta ja hiilidioksidipäästöjä sekä laskee  ylläpitokustannuksia.

 

Lue lisää englanniksi: 

 

Wärtsilä’s energy storage technology 
Graciosa on the path to 100% renewable energy 
Roatan: the Caribbean island embracing development and renewables 

 

Kuvateksti: Wärtsilä toimittaa 25 MW / 27 MWh edistyksellisen energian varastointijärjestelmän Bahamasaarille. © Wärtsilä


Mediakontakti:

Mirja-Maija Santala
Viestintä- ja markkinointipäällikkö
Wärtsilä Energy
Puh: 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat.

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
https://www.wartsila.com 

 

 

Tilaa

Multimedia

Multimedia