Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Pörssitiedote, 26.10.2021 klo 8.30

Wärtsilän osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021

Tilauskertymä, liikevaihto ja kannattavuus kasvoivat

Tämä tiedote on tiivistelmä Wärtsilän osavuosikatsauksesta tammi–syyskuu 2021. Koko raportti on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on saatavilla myös Wärtsilän verkkosivuilla osoitteessa www.wartsila.com.

KESKEISTÄ KAUDELTA HEINÄ–SYYSKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 21% 1 186 miljoonaan euroon (981)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 14% 595 miljoonaan euroon (521)
 • Liikevaihto kasvoi 11% 1 103 miljoonaan euroon (995)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,07 (0,99)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 43% 87 miljoonaan euroon (61), joka oli 7,9% liikevaihdosta (6,1)
 • Liiketulos kasvoi 77% 75 miljoonaan euroon (43), joka oli 6,8% liikevaihdosta (4,3)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,08 euroon (0,04)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 49 miljoonaan euroon (114)

KESKEISTÄ KAUDELTA TAMMI–SYYSKUU 2021

 • Tilauskertymä kasvoi 11% 3 584 miljoonaan euroon (3 240)
 • Palveluiden tilauskertymä kasvoi 16% 1 903 miljoonaan euroon (1 641)
 • Tilauskanta kauden lopussa kasvoi 1% 5 325 miljoonaan euroon (5 265)
 • Liikevaihto laski 6% 3 181 miljoonaan euroon (3 385)
 • Tilaus-laskutussuhde oli 1,13 (0,96)
 • Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 16% 199 miljoonaan euroon (172), joka oli 6,3% liikevaihdosta (5,1)
 • Liiketulos kasvoi 18% 170 miljoonaan euroon (144), joka oli 5,3% liikevaihdosta (4,3)
 • Laimentamaton tulos/osake kasvoi 0,19 euroon (0,13)
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 360 miljoonaan euroon (407)

WÄRTSILÄN NÄKYMÄT

Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, ennakoimme kysyntäympäristön tarjoomallemme olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

HÅKAN AGNEVALL, KONSERNIJOHTAJA: PALVELULIIKETOIMINNAN HYVÄ KEHITYS JATKUI

"Vakautuminen ja elpyminen jatkuivat vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä molemmilla loppumarkkinoillamme.

Energiamarkkinoilla varastointiratkaisujen kysyntä oli edelleen vahvaa. Kohokohtana oli yli 100 miljoonan euron tilaus 250 MW:n / 250 MWh:n järjestelmästä AGL:lle Australiaan. Pandemian vuoksi asiakkaat kuitenkin lykkäävät edelleen investointeja uuteen voimalaitoskapasiteettiin etenkin kehittyvillä markkinoilla.

Merenkulkumarkkinoilla alustilaukset kasvoivat pitkälti konttialustilausten ansiosta. Alustilaukset meille keskeisillä segmenteillä pysyivät suhteellisen alhaisina. Koronaviruspandemia vaikuttaa vielä suuresti erityisesti tärkeään risteilyteollisuuteen. Palveluiden kysyntä on toisaalta kehittynyt positiivisesti kaikilla laivasegmenteillä. Risteilyalusten ja matkustajalauttojen palauttaminen liikenteeseen jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja käytössä olevan risteilyaluskapasiteetin osuus kasvoi kesäkuun lopun noin 20 prosentista noin 50 prosenttiin syyskuun lopussa, mikä tukee palveluliiketoimintaamme jatkossa.

Tilauskertymä kasvoi kaikkien ydinliiketoimintojemme tukemana kaiken kaikkiaan 21% edellisvuoden vertailukauden alhaiselta tasolta. Palveluiden kysyntä säilyi vankkana kaikilla asiakassegmenteillä, minkä ansiosta palveluiden tilauskertymä kasvoi 14%. Liikevaihto kasvoi 11%, minkä taustalla oli 20 prosentin kasvu palveluiden liikevaihdossa. Myös kannattavuus parani edelleen. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 43% taustallaan korkeampi myyntivolyymi sekä suotuisampi liikevaihdon jakauma laitteiden ja palveluiden kesken. Etenkin Energy- ja Marine Power -liiketoiminnoissa nähtiin hyvää kehitystä. Rikkipesuritoimitusten alhaiset volyymit heikensivät edelleen Marine Systemsin tulosta.

Hiilettömien polttoaineiden käyttöönoton tukemiseksi Wärtsilä solmi Samsung Heavy Industriesin kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on kehittää nelitahtisilla apumoottoreilla varustettuja ammoniakkikäyttöisiä aluksia. Olen iloinen, että vahva pitkäjänteinen panostuksemme tutkimus- ja kehitystyöhön tuottaa konkreettisia ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Vaikka markkinaolosuhteet aiheuttavat yhä epävarmuutta, ennakoimme kysyntäympäristön tarjoomallemme olevan viimeisellä vuosineljänneksellä huomattavasti parempi kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Pidemmällä aikavälillä näemme sekä meri- että energiateollisuuden hiilineutraaliuden tavoitteluun liittyvän kiehtovia mahdollisuuksia.

Tänään julkistimme sitoumuksemme kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Tavoitteenamme on, että vuoteen 2030 mennessä oma toimintamme on hiilineutraalia ja tuotetarjoomamme valmis hiilettömiä polttoaineita varten. Nämä uudet tavoitteet osoittavat, että olemme sitoutuneet kestävään tulevaisuuteen. Pyrimme tukemaan asiakkaitamme hiilineutraaliuden tavoittelussa ja siten mahdollistamaan koko meri- ja energia-alan hiilineutraaliuden. Tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme täyttävät tiukat ympäristövaatimukset, ja näiden alojen voimanlähteinä toimivien moottoreiden polttoainejoustavuus ja -tehokkuus ovat avainasemassa muutoksen mahdollistamiseksi. Luonnollisesti meidän on tehtävä osamme myös organisaationa ja minimoitava oma ympäristöjalanjälkemme.

Wärtsilä julkaisi YK:n COP26-ilmastokokouksen edellä Front Loading Net Zero -raportin, jonka mukaan uusiutuviin energialähteisiin ja hiilineutraaliuteen voidaan päästä ennen vuotta 2050 ja samalla voidaan säästää miljardeja euroja energian tuotantokustannuksissa. Raporttimme tavoitteena on herättää maailman johtajat toimimaan, sillä tämä on viimeinen ja paras mahdollisuutemme saada valtiot hiilineutraaliuteen johtavalle tielle ja saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Mallinnuksemme mukaan on täysin realistista saavuttaa hiilineutraalius jo ennen vuotta 2050. Tavoitteeseen pääsemiseksi on kuitenkin tärkeää, että johtajat ja energiantuottajat yhdessä tekevät vaadittavat päätökset viivyttelemättä."

AVAINLUVUT

MEUR 7–9/
2021
7–9/
2020
Muutos 1–9/
2021
1–9/
2020
Muutos 2020
Tilauskertymä 1 186 981 21% 3 584 3 240 11% 4 359
josta palvelut 595 521 14% 1 903 1 641 16% 2 267
Tilauskanta kauden lopussa 5 325 5 265 1% 5 057
Liikevaihto 1 103 995 11% 3 181 3 385 -6% 4 604
josta palvelut 598 499 20% 1 738 1 602 9% 2 255
Tilaus-laskutussuhde 1,07 0,99 1,13 0,96 0,95
Liiketulos 75 43 77% 170 144 18% 234
% liikevaihdosta 6,8 4,3 5,3 4,3 5,1
Vertailukelpoinen liiketulos 87 61 43% 199 172 16% 275
% liikevaihdosta 7,9 6,1 6,3 5,1 6,0
Vertailukelpoinen oikaistu EBITA* 95 69 37% 223 197 13% 308
% liikevaihdosta 8,6 7,0 7,0 5,8 6,7
Tulos ennen veroja 74 34 120% 162 113 44% 191
Laimentamaton tulos/osake, EUR 0,08 0,04 0,19 0,13 0,23
Liiketoiminnan rahavirta 49 114 360 407 681
Korolliset nettovelat kauden lopussa 309 678 394
Bruttoinvestoinnit 98 79 117
Nettovelkaantumisaste 0,14 0,33 0,18
Omavaraisuusaste, % 39,3 36,0 38,1
Henkilöstö kauden lopussa 17 303 18 183 -5% 17 792

*Vertailukelpoinen oikaistu EBITA ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä poistoja.

Wärtsilä esittää raportoinnissaan tiettyjä Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät esitetään osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Virtuaalinen analyytikko- ja lehdistötilaisuus järjestetään webinaarina tänään tiistaina 26.10.2021 klo 10.00.

Mikäli haluatte ainoastaan seurata lähetystä, rekisteröidyttehän osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/wartsila.

Mikäli aiotte seurata lähetystä ja esittää kysymyksiä, rekisteröidyttehän osoitteessa: https://register.gotowebinar.com/register/1791240099886772495.

Rekisteröidyttehän käyttäen vain yhtä yllä olevista linkeistä, ei molempia. Rekisteröitymisen jälkeen saatte vahvistussähköpostin, joka sisältää liittymisohjeet.

***

Huomioittehan, että tilaisuuteen ei ole erillistä puhelinlinjaa. Tilaisuuden kysymysosuudessa hyödynnetään webinaarityökalun ääniyhteyttä. Matkapuhelimella tilaisuuteen liityttäessä voi olla tarpeen asentaa ilmainen GoToWebinar-sovellus sovelluskaupasta.

Kysymysjonoon pääsee käyttämällä webinaarityökalun kädennostotoimintoa (raise your hand). Poistattehan mikrofoninne mykistyksen, kun moderaattori ilmoittaa nimenne. Muistattehan myös laskea käden, kun kysymykseenne on vastattu.

Lisätietoja webinaariin liittymisestä ja ääniyhteydestä löytyy englanniksi GoToWebinarin osallistujien liittymisoppaasta osoitteesta: https://support.goto.com/webinar/how-to-join-attendees.
Ohjeita kysymysosuuteen liittyvistä toiminnoista löytyy osoitteesta: https://support.logmeininc.com/gotowebinar/help/raise-your-hand.

Tilaisuuden taltiointi on saatavilla Wärtsilän internetsivuilla mahdollisimman pian tilaisuuden jälkeen.

Lisätietoja:

Arjen Berends
Talous- ja rahoitusjohtaja
Puh. 010 709 5444
arjen.berends@wartsila.com

Hanna-Maria Heikkinen
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 709 1461
hanna-maria.heikkinen@wartsila.com

Lehdistökontaktit:

Atte Palomäki
Johtaja, viestintä, brändi ja markkinointi
Puh: 010 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18 000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com