• news.cision.com/
 • Wärtsilä Corporation/
 • Wärtsilän raportti: COP27 -ilmastonmuutoskonferenssi on kerran sukupolvessa tuleva mahdollisuus perustaa Afrikan tulevaisuus puhtaan energian käytölle

Wärtsilän raportti: COP27 -ilmastonmuutoskonferenssi on kerran sukupolvessa tuleva mahdollisuus perustaa Afrikan tulevaisuus puhtaan energian käytölle

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 26.10.2022 klo 8.00

Suomenkielinen versio englanninkielisestä tiedotteesta

Ilmastonmuutoskonferenssi COP271 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä energian saatavuutta ja luoda perusta hiilineutraaliudelle Afrikassa. Teknologiakonserni Wärtsilän uuden raportin mukaan varakkaiden maiden on täytettävä ilmastorahoituslupauksensa, jotta maanosan potentiaali saadaan käyttöön.

Pathways for Africa’s Energy Future” -raportissa on mallinnettu kolmen Afrikan maan - Nigerian, Etelä-Afrikan ja Mosambikin - energiajärjestelmät. Raportin mukaan ne voivat ohittaa eräät kehittyneet maat sivuuttamalla energiantuotannossaan fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat joustamattomat järjestelmät. Ilmastorahoitus, tehokas suunnittelu ja järjestelmäuudistukset ovat olennaisia keinoja tällaisen massiivisen muutoksen aikaansaamiseksi.

Raportti osoittaa, että tehokkain tapa alentaa energiakustannuksia sekä parantaa energian saatavuutta ja luotettavuutta on hiilen korvaaminen uusiutuvalla energialla yhdistettynä verkkoa tasapainottavien moottorilaitosten ja energian varastoinnin tuomaan joustavuuteen. Mallinnuksen mukaan uusiutuvan energian ja joustavuuden avulla Etelä-Afrikan, Mosambikin ja Nigerian yhteensä lähes 100-miljoonaiselle väestölle voidaan tarjota sähköä ja tuottaa riittävästi energiaa, jos samalla toteutetaan tarvittavat infrastruktuurin parannukset. Nämä järjestelmät edellyttävät noin 119 miljardin Yhdysvaltain dollarin kokonaisinvestointia seuraavan vuosikymmenen aikana, mikä ei ole mahdollista, elleivät rikkaat valtiot täytä vuonna 2009 antamaansa lupausta toimittaa vuosittain 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria ilmastorahoitusta vuodesta 2020 alkaen2.

”Afrikan maat kärsivät eniten ilmastonmuutoksesta, vaikka niiden osuus maailman energiantuotantoon liittyvistä hiilidioksidipäästöistä on alle 3%. Egyptissä pidettävä COP27 -kokous on juuri oikea tilaisuus lunastaa maailmanlaajuiset ilmastorahoituslupaukset, jotta voimme globaalina yhteisönä tarttua tilaisuuteen vapauttaa Afrikan uusiutuvan energian potentiaali. Tämä investointi on yhdistettävä tehokkaaseen suunnitteluun ja järjestelmäuudistuksiin energian saatavuuden lisäämiseksi ja tulevaisuuden uusiutuvien energiajärjestelmien luomiseksi”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Håkan Agnevall.

Wärtsilä mallinsi polut hiilestä irtautumiselle energiantuotannossa kolmelle Afrikan maalle, joiden lähtökohdat ja haasteet eroavat toisistaan:

 • Nigeria voi vähentää sähkökustannuksia 74% matkallaan kohti nettonollaenergiaa vuoteen 2060 mennessä. Wärtsilän mallinnus osoittaa, että Nigeria voi rakentaa vuoteen 2060 mennessä 100% uusiutuvan nettonolla-voimajärjestelmän, joka sisältää noin 1200 GW puhdasta kapasiteettia maan ”30-30-30” -periaatteen ja nettonolla-tavoitteiden mukaisesti3. Vaikutus on merkittävä; sähköntuotannon kustannusten odotetaan laskevan 74% vuoteen 2060 mennessä vuoden 2022 tasoon verrattuna ja päästöjen putoavan nollaan.
   
 • Etelä-Afrikka voi ratkaista sähkönjakelun rajoittamiseen liittyvän ongelmansa  ja säästää 26 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuoteen 2032 mennessä. Lisäämällä 40 GW tuuli- ja aurinkoenergiaa Etelä-Afrikka voi rakentaa voimajärjestelmän, joka vastaa energian kysyntään nyt ja tulevaisuudessa. Tämä voi vähentää energiajärjestelmän päästöjä 17% ja laskea sen vuosittaisia kustannuksia 10 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla vuoteen 2032 mennessä.
   
 • Mosambik voi vähentää päästöjä ja säästää 84 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Lisäämällä vuosittain 200 MW edullista uusiutuvaa energiaa Mosambik voi rakentaa 3 GW puhdasta kapasiteettia vuoteen 2032 mennessä, kun sitä tuetaan uudella 205 MW:n energian varastointikapasiteetilla ja 1 GW:n verkkoa tasapainottavalla moottorikapasiteetilla. Tämä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 5,6 miljoonaa tonnia vuosina 2022–2032 ja säästäisi sähköntuotannon kustannuksia 84 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.
   

Wärtsilä käytti mallinnustyössään riippumatonta PLEXOS -ohjelmistoa tukemaan Afrikan maita, jotka haluavat tehdä monivuotisia suunnitelmia optimaalisten sähköjärjestelmien rakentamiseksi. Maat voivat kautta mantereen edistää investointeja laatimalla selkeitä strategioita hyvin toimivien joustavien uusiutuvan energian verkkojen rakentamiseksi sekä tuomalla esimerkein esiin näiden muutosten luomia uusia mahdollisuuksia, kuten vihreän vedyn tuotantoa. Myös sääntelyuudistusta tarvitaan joustavuuden lisäämiseksi ja energiamarkkinoiden kannustimeksi. Tämä auttaa luomaan perustan joustaville ja luotettaville verkoille, jotka pystyvät tukemaan uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön runsasta käyttöä ja samalla lisäämään sähkön saatavuutta.

Lisätietoa englanniksi:

Raportti Pathways for Africa’s Energy Future

Wärtsilän web-sivu Pathways for Africa’s energy future

Lisämateriaalia medialle

Mediakontakti:

Sari Luhanka
Viestintäpäällikkö
Wärtsilä Oyj Abp
Puh. 050 386 0353

sari.luhanka@wartsila.com

Kuvateksti: Afrikalla on kerran sukupolvessa tuleva mahdollisuus perustaa tulevaisuus puhtaan energian käytölle @Shutterstock

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 76 GW voimalaitoskapasiteettia ja 110 energian varastointijärjestelmää yhteensä 180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava innovatiivisen teknologian ja elinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Panostamme kestävän teknologian ja palveluiden innovaatioihin auttaaksemme asiakkaitamme huomioimaan ympäristön ja parantamaan taloudellista suorituskykyään. Yli 200 toimipisteessä 68 maassa 17 000 omistautunutta ja ammattitaitoista työntekijäämme mahdollistavat toimialojemme siirtymän kohti hiilineutraaliutta ympäri maailmaa. Vuonna 2021 Wärtsilän liikevaihto oli 4,8 miljardia euroa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

_____________________________________________________

1 COP on YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) ylin päätöksentekofoorumi, joka kokoaa allekirjoittaneet hallitukset yhteen kerran vuodessa keskustelemaan ja sopimaan siitä, miten ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia voidaan käsitellä yhdessä.

2 Climate Finance and the USD 100 Billion Goal, OECD

3 Nigeria Energy Transition Plan, Nigerian Government

Tilaa

Multimedia

Multimedia