Wärtsilän toimittama 50 MW energian varastointijärjestelmä otettiin käyttöön Ison-Britannian Kentissä

Report this content

Wärtsilä Oyj Abp, Lehdistötiedote, 25.10.2021 klo 11.00

Tiivistelmä englanninkielisestä tiedotteesta

Teknologiayhtiö Wärtsilä on toimittanut Pivot Powerille, joka on osa uusiutuvan energian tuotantoon erikoistunutta EDF Renewablesia, 50 MW energian varastointijärjestelmän Kemsleyssä, Kentissä. Nyt käyttöön otettu järjestelmä tukee uusiutuvan energian integraatiota Ison-Britannian kantaverkkoon.

Wärtsilän toimittama energian varastointijärjestelmä Kemsleyssä Etelä-Englannissa on kytketty suoraan kantaverkkoon. Tämä on järjestyksessä toinen järjestelmä joka otetaan käyttöön osana Pivot Powerin kansallista Energy Superhub -verkostoa. Ensimmäinen järjestelmä otettiin käyttöön Oxfordissa kesäkuussa. Pivot Powerin suunnitelmissa on avata jopa 40 samankaltaista toimipistettä Isossa-Britanniassa. Niiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 2 GW.

Wärtsilän uuden sähköjärjestelmämallinnuksen mukaan Iso-Britannian energian varastointikapasiteettia täytyy nostaa 18 GW:iin vuoteen 2035 mennessä, jotta se saavuttaisi hiilineutraaliustavoitteensa. Energian varastointi on ratkaisevan tärkeää joustavuuden lisäämiseksi, joka edesauttaa maan sähköjärjestelmän luotettavuutta ja uusiutuvan energian integrointia kustannustehokkaasti. Pivot Powerin Energy Superhub -verkosto voisi kattaa lähes 10% Britannian energian varastointitarpeesta.

Wärtsilä on toimittanut Kemsley -projektiin edistyksellistä energian varastointiteknologiaansa sekä GEMS Digital Energy Platform -energianhallinta-alustan, joka hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista monenlaisissa sovelluksissa.

Yhtiöt ovat äskettäin tehneet sopimuksen 100 MW / 200 MWh energian varastointijärjestelmästä West-Midlandsiin lähelle Birminghamia. Hyödyntämällä tehokkaasti energian varastointijärjestelmiä Iso-Britannia pystyy maksimoimaan tuuli- ja aurinkoenergiapotentiaalinsa ja saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035 mennessä.

Wärtsilä’s Energy Storage and Optimisation Technology
GEMS Technology.

Lehdistötiedote 23.6.2021: Pivot Power, Wärtsilä ja Habitat Energy ottivat käyttöön 50 MW energian varastointijärjestelmän Oxfordissa
Lehdistötiedote 25.2.2020: Pivot Power, an EDF Renewables company, places order with Wärtsilä for 100MW of energy storage in UK

Lisätietoja:

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy
Puh. 0400 793 827

mirja-maija.santala@wartsila.com

Kuvateksti: Wärtsilän edistyksellinen energian varastointijärjestelmä Kemsleyssä Kentissä © Wärtsilä

Kaikki Wärtsilän tiedotteet löytyvät osoitteesta https://www.wartsila.com/media/news-releases ja http://news.cision.com/wartsila-corporation jossa voi myös ladata kuvat. 

Wärtsilä Energy lyhyesti
Wärtsilä Energy johtaa muutosta kohti tulevaisuutta, jossa sähkö tuotetaan sataprosenttisesti uusiutuvalla energialla. Autamme asiakkaitamme irtautumaan hiilenkäytöstä kehittämällä markkinoiden johtavia teknologioita. Näitä ovat nykyisillä ja tulevaisuuden polttoaineilla toimivat sähköjärjestelmää tasapainottavat voimalaitokset, hybridiratkaisut sekä energian varastointi- ja optimointiteknologia, mukaanlukien GEMS-energianhallintajärjestelmä. Wärtsilä Energyn elinkaaripalvelut tukevat laitosten tehokkuutta, luotettavuutta ja suorituskykyä. Wärtsilä on toimittanut 74 GW voimalaitoskapasiteettia ja yli 80 energian varastointijärjestelmää yhteensä180 maahan.
https://www.wartsila.com/energy

Wärtsilä lyhyesti
Wärtsilä on kansainvälisesti johtava älykkään teknologian ja kokonaiselinkaariratkaisujen toimittaja merenkulku- ja energiamarkkinoilla. Wärtsilä maksimoi asiakkaiden alusten ja voimalaitosten ympäristötehokkuuden ja taloudellisuuden keskittymällä kestäviin innovaatioihin, data-analytiikkaan ja kokonaishyötysuhteeseen. Vuonna 2020 Wärtsilän liikevaihto oli 4,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 18.000. Yrityksellä on yli 200 toimipistettä yli 70 maassa eri puolilla maailmaa. Wärtsilän osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.wartsila.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia