Simula Invest Oy on hakenut poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta ostotarjouksen määräaikoihin

Report this content

Soprano Oyj sisäpiiritieto 21.10.2022 klo 10.30

Simula Invest Oy on hakenut poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta ostotarjouksen määräaikoihin

Soprano Oyj on saanut Simula Invest Oy:ltä tiedon koskien julkista ostotarjousvelvollisuutta:

Simula Invest Oy ei tule toteuttamaan ostotarjousta aikaisemmin tiedotetun aikataulun mukaisesti. Ostotarjouksen ehdot tulisi arvopaperimarkkinalain mukaan julkistaa 22.10.2022 mennessä ja menettely aloittaa 22.11.2022 mennessä. Näiden ajankohtien laskenta perustuu Finanssivalvonnan 22.9.2022 antamaan kannanottoon. Simula Invest Oy on hakenut poikkeuslupaa Finanssivalvonnalta ostotarjouksen määräaikoihin, mutta Finanssivalvonta ei ole tehnyt vielä päätöksiä määräaikoja koskevaan poikkeuslupahakemukseen. Simula Invest Oy:n keskeinen peruste poikkeuslupahakemukselle on se, että rahoitus on mahdollista varmistaa arvopaperimarkkinalaissa edellytetyllä tavalla vasta osakevaihdon toteutumisen jälkeen, sillä osakevaihdossa saatavat Sopranon uudet osakkeet tarvitaan rahoituksen vakuudeksi.

Simula Invest Oy tulee toteuttamaan Soprano Oyj:n osakkeista julkisen ostotarjouksen, jonka tarjousvastike tulee olemaan 0,82 euroa osakkeelta. Simula Invest Oy hakee poikkeusta ostotarjouksen määräaikoihin siten, että ostotarjouksen ehdot julkaistaisiin kuukauden kuluessa siitä, kun Soprano Oyj:n ja Themis Holding Oy:n osakevaihdossa annettavat uudet osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, kuitenkin viimeistään 31.1.2023, ja ostotarjousmenettely aloitettaisiin kuukauden kuluessa tarjouksen julkistamisesta. Arviolta ostotarjouksen ehdot julkaistaisiin viikolla 1/2023. Julkiseen ostotarjoukseen liittyvä tarjousmenettely käynnistyisi kuukauden kuluessa ehtojen julkistamisesta, arviolta 1.2.2023.

Soprano Oyj

Lisätietoja:

Simula Invest Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille

Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.
Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se

Wetteri Yhtiöt – Autokauppaa vuodesta 1960

Wetteri Yhtiöt kuuluu neljän suurimman suomalaisen yksityisen autoliikkeen joukkoon. Konserniin kuuluu henkilö- ja hyötyajoneuvojen myynnistä, huollosta ja varaosaliiketoiminnasta vastaava Wetteri Oy, käytettyjen henkilöautojen myyntiin keskittynyt Autotalo Mobila Oy sekä raskaan kaluston puolella toimiva Wetteri Power Oy. Konsernin pääkonttori sijaitsee Oulussa, konsernin muut toimipisteet ovat Espoossa, Kajaanissa, Kemissä, Kempeleessä, Kokkolassa, Kuusamossa, Lahdessa, Lempäälässä, Rovaniemellä ja Ylivieskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 600 henkilöä. Lisätietoja: www.wetteri.fi


Tilaa