Sopranon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Wetteri-järjestelyn

Report this content

Soprano Oyj pörssitiedote 9.12.2022 klo 11.20


Sopranon ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Wetteri-järjestelyn

Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi maksullisen suunnatun osakeannin, jolla Soprano hankkii Wetteri-konsernin kokonaan omistavan Themis Holding Oy:n koko osakekannan.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön yhtiöjärjestyksen muutokset kokouskutsun mukaisesti. Muutoksen myötä Soprano Oyj:n nimi muuttuu Wetteri Oyj:ksi ja yhtiön toimiala muutetaan vastaamaan uutta päätoimialaa.


Yhtiökokous päätti, että seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvalta hallituksen toimikaudelta hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiona 4.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenelle 3.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiön hallitukseen valittiin Markku Kankaala, Satu Mehtälä, Aarne Simula, Martti Haapala, Hannu Pärssinen ja Mikael Malmsten. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.


Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta ja hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan on tarkoitus muodostua kolmen suurimman osakkeenomistajan nimittämistä jäsenistä.

Hallitus valtuutettiin toteuttamaan yritysjärjestelyn täytäntöönpanotoimet. Kaikki yritysjärjestelyyn liittyvät päätökset tulevat voimaan, kun täytäntöönpanoa koskeva vahvistuspöytäkirja on allekirjoitettu.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 70 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että Yhtiön omien osakkeiden luovuttamista.  Valtuutus on voimassa vuonna 2023 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Kaikki päätökset olivat yksimielisiä.


Soprano Oyj


Lisätietoja:
Soprano Oyj, hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä, puh. 050 539 8590, satu.mehtala@boardman.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, toimitusjohtaja Aarne Simula, puh. 0400 689 613, aarne.simula@wetteri.fi
Wetteri Yhtiöt Oy, hallituksen puheenjohtaja Markku Kankaala, puh 040 068 5719, markku@kankaala.fi


Wetteri – yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö
Wetteri Oyj on yrittäjäohjattu autoalan kasvuyhtiö. Henkilö-, hyöty- ja raskaan liikenteen ajoneuvojen vähittäiskaupan lisäksi yhtiö tuottaa huolto- ja vauriokorjaamopalveluita henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Yhtiöllä on kotimaassa 25 toimipistettä, pääkonttori sijaitsee Oulussa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli noin 332 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää noin 600 henkilöä, joista yli 70 % työskentelee huolto- ja vauriokorjaamopalveluissa. Wetteri on autoalan digitalisaation edistäjä ja tärkeä toimija yhteisellä matkalla kohti päästötöntä autoilua. Lisätietoja: www.sijoittajat.wetteri.fi

Soprano Group – Elinikäistä oppimista ammattilaisille
Soprano Group on kasvuhakuinen kehitysyhtiö, joka keskittyy ammattilaisten elinikäiseen oppimiseen. Oppiminen tapahtuu yhä monipuolisemmin, digitaaliset etäkurssit ja itseopiskeltavat verkkokurssit ovat vakiinnuttaneet paikkaansa perinteisen läsnäkoulutuksen rinnalle. Soprano Group tarjoaa asiakkaiden hyödyksi parhaat koulutussisällöt, menetelmät ja teknologiat.

Parhaan asiakaskokemuksen takaavat kokeneet tekijät Informator Tieturi Groupissa, Management Institute of Finland MIFissä ja MIF Academyssä. Palvelemme kuudessa kaupungissa Suomessa ja Ruotsissa, verkoston kautta kymmenissä maissa sekä virtuaalisesti ympäri maailman. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 11 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 80 henkeä. Sopranon osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja: www.soprano.fi, www.mif.fi, www.tieturi.fi, www.informator.se


Tilaa