World Science Forum jatkaa joka toinen vuosi: Ensimmäinen konferenssi päätteli ja suositteli

Lehdistötiedote Helsinki 11.11.2003 World Science Forum jatkaa joka toinen vuosi: Ensimmäinen konferenssi päätteli ja suositteli Unkarin tiedeakatemian aloitteesta synnytetty tieteiden välinen World Science Forum kokoontui ensimmäiseen kansainväliseen konferenssiin Budapestissä 8-10. marraskuuta. 400 osanottajaa 80 maasta pohtivat tieteen ja tiedon uusia rooleja ja haasteita. World Science Forum (WSF) todettiin tärkeäksi ja se sai jatkon: WSF tulee kokoontumaan joka toinen vuosi Budapestissä. Konferenssille mahdollisuuden jatkokokoontumisiin tarjosi Unkarin pääministeri Péter Medgyessy Konferenssia isännöivät Euroopan komission presidentti Romano Prodi ja Unkarin presidentti Ferenc Mádl. Nimekkäitä osallistujia olivat mm. Euroopan rahaliiton ensimmäinen presidentti Alexandre Lámfalussy ja Yhdysvaltojen kansallisen teknillisen akatemian presidentti William A. Wulf. Myös Nokian, Ericsonin ja Philipsin johtajia osallistui konferenssiin monen muun yhteisön lisäksi. WSF:lle jatkoa toivotti myös Kansainvälisen tiedeneuvoston presidentti Goverdhan Mehta. UNESCO:n Maailman tiedepäivää sekä sen teemaa rauhan ja kehityksen edistämisestä juhlistettiin omalla, avoimella keskustelulla, jossa mm. israelilaiset ja palestiinalaiset esittelivät olemassa olevia yhteisötyöalueita. Myös UNESCO:n tiedepalkinnot julkistettiin Maailman tiedepäivänä 10.11. Konferenssi-päätelmiä 1. Tieteellisellä tutkimuksella on aiempaa välittömämpiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tieteiden välinen kehitys ja yhteiskunnalliset tarpeet nostattavat esille uusia tutkimusalueita, jotka vaativat eri oppialueiden yhteistyötä. Ongelmien ratkaisuun tarvitaan luonnontieteiden ja sosiaalitieteiden integraatiota, joka vahvistaa eri oppialojen yhteisten puitteiden luomista. Tämä tulee vaikuttamaan tieteen ja tiedepoliittisten instituutioiden rakenteisiin. 2. Tieteellinen kehitys ja yhteiskunnan vaateet poistavat teoreettisten ja soveltavien tieteiden sekä akateemisten ja innovatiivisten tutkimuksen raja-aitoja. Uusia yliopistojen ja teollisuuden yhteistyömuotoja sekä tietoa tuottavien verkostojen kehittämistä on tuettava. 3. Tärkeimpiä tietoyhteiskunnan ominaisuuksia on markkinaosapuolten kasvava osuus tiedon tuotannossa. Elinkeinoelämän lisääntyvä osuus tutkimuksessa vähentää julkisen rahoituksen paineita ja mahdollistaa julkisten varojen keskittämistä yleishyödylliseen tutkimukseen. Hallitusten pitäisi kantaa vastuunsa sellaisesta toimintapoliittisesta implementoinnista, joka kohottaa maailmanlaajuista tutkimusta ja kehittämistä ja niiden kustannuksia taloudellista kasvua tukevalle tasolle. 4. 5. On tärkeätä, että tiedeyhteisöt tiedottavat tieteen saavutuksista ja tukevat päätöksentekoa. 6. Yksilöllinen koulutus, e-oppiminen ja muut koulutuksen muodot kulkevat rinnakkain perinteisten oppimismuotojen ja tiedon hankinnan kanssa. Näissä koulutuksen muodoissa laadun ja tieteellisten arvojen varmistaminen ovat avainasemassa. 7. Digitaalisen tiedon epätasainen jakautuminen on seurausta taloudellisesta, sosiaalisesta ja alueellisesta epätasa-arvosta. Näiden ongelmien poistaminen on poliittisesti keskeistä. 8. Yhteiskuntien tarpeiden kohtaaminen on tärkeätä, mutta se ei saa tapahtua luonnonvarojen kustannuksella. Kestävä kehitys edellyttää luontoa säästävien tuotantotapojen ja kulutuksen suosimista. Ympäristön hallinnoinnin näkökulman laajentaminen on välttämätöntä. 9. Elämänlaadun parantamiseen on olemassa tieteelliset suuntaviivat. Tieteen tarjoamat ratkaisut ovat kuitenkin hitaita sosio- ekonomisten mallien, vääränlaisen tiedonsiirron tai sen väärinkäytön takia. Poliitikkojen, tieteilijöiden ja päätöksentekijöiden on taattava tuloksekas tapa tiedon sopeuttamiseksi elämänlaadun parantamiseen. 10. Maailmassa tiedon lähteelle pääsy on globaalia, mutta kulttuurit ovat erilaisia. Tiedonhaltijoiden tehtävä on tarjota tietojärjestelmiä, joihin sekä perinteisillä pienyhteisöillä että laajoilla verkostoilla on pääsy. WSF:n suositukset 1. Tieteen tulisi olla kumppanina kestävän kehityksen puolesta työskentelevissä liittoumissa. 2. Inhimillistä kehityskykyä ja tutkimuksen infrastruktuuria on kehitettävä yhdessä. 3. Tiedonhaltijoiden ja tiedemiesten pitää kantaa eettinen vastuu. 4. Nuoret ovat vastuussa tulevaisuudesta tasavertaisesti vanhempien kanssa. Nuorten tieteilijöiden on oltava mukana kaikissa kehittämisen askelmissa. 5. Koko tieteellisen yhteisön on työskenneltävä maailmanlaajuisen eettisen koodeksin hyväksi. 6. Jokaisessa parlamentissa pitäisi olla pysyvä tiedekomitea. 7. World Science Forum - Budapestiä on jatkettava! Lisätietoa WSF:n tuloksista, osallistujista ja tulevaisuudesta www.sciforum.hu Lisätiedot: Anja Kuoppa AC-tiedotus Oy Anja.kuoppa@actiedotus.fi Puh. (09) 6962 8123 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/11/20031111BIT00560/wkr0002.pdf