Miehistä intohimoisia pokkarilukijoita – uutta tutkimustietoa

Helmikuun lopulla tehty valtakunnallinen kuluttajatutkimus vahvistaa, että pokkarit ovat vahvasti osa suomalaisten lukutottumuksia. Tutkimuksen mukaan 1,4 miljoonaa suomalaista on ostanut pokkareita viimeisen vuoden aikana. Kaksi kolmasosaa ostajista on naisia. Uutta tietoa on etenkin miesten aiempaa kiinteämpi suhde pokkareihin. Pokkareita hankitaan yhdellä ostokerralla entistä enemmän. Pokkarit ovat myös selvästi nousseet salonkikelpoisiksi lahjatuotteiksi.

Consumer Compass – Kuluttajatieto Oy teki LOISTO/Suomen Pokkaritukku Oy:n ja pokkarikustantajien toimeksiannosta valtakunnallisen puhelinhaastattelututkimuksen helmikuun lopulla. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mm. pokkareiden ostamiseen, ostopaikkaan ja -määrään liittyviä tekijöitä. Lisäksi tutkittiin valikoiman ja sisällön merkitystä lukijoille sekä kartoitettiin tilanteita, joissa pokkareita luetaan. Tutkimusta varten haastateltiin tuhatta 15–74-vuotiasta suomalaista. Ensimmäinen vastaava kuluttajatutkimus tehtiin helmikuussa 2008.

Miesten ostomäärät kasvaneet kaikissa ikäryhmissä

Luettujen pokkareiden määrässä on tapahtunut suuri muutos viimeisen kolmen vuoden aikana etenkin miesten keskuudessa. Näyttää siltä, että pokkareita lukevat miehet suorastaan ahmivat niitä, sillä neljännes pokkareita ostaneista miehistä lukee yli 10 pokkaria vuodessa – miehet ja naiset ovat siis tasoissa suurkuluttajien määrässä. ”Näyttää siltä, että miehet ovat löytäneet pokkarin ja haluavat lukea niitä entistä useammin. Lukijoiden keskimääräinen ostomäärä on kasvanut runsas 10 prosenttia edellisestä tutkimuksesta ja on nyt 9,5 pokkaria vuodessa”, kommentoi Loiston Anne Nygrén, Suomen Pokkaritukku Oy:n toimitusjohtaja.

Pokkari noussut lahjatuotteeksi – yli puolet pokkarien ostajista antaa niitä myös lahjaksi 

Uutta tietoa pokkarin arvostuksen muutoksesta kertoo se, että peräti 60 % pokkareiden ostajista antaa niitä myös lahjaksi. Kolme vuotta sitten pokkaria ei mielletty lahjatuotteeksi. Tutkimuksen mukaan pokkaria pidetään helppona, edullisena ja hyvänä lahjana sekä nuorelle että vähän vanhemmallekin.

Tutkimuksen teettäjät

LOISTO/Suomen Pokkaritukku Oy
Atena Kustannus Oy

Bonnierkirjat Oy

Gummerus

Karisto

Minerva Kustannus Oy
Otava
WSOY

Lisätietoja

LOISTO/Suomen Pokkaritukku Oy
Anne Nygrén, tj
puh. 040 354 2726
anne.nygren@loisto.fi

Yrityksestä

WSOY ja sen kustannusyksikkö Johnny Kniga kustantavat monipuolisesti kotimaista ja ulkomaista kauno- ja tietokirjallisuutta sekä lasten ja nuorten kirjoja. Kustantamo kohtaa lukevia yleisöjä eri elämänalueilla myös viiden kirjakerhonsa kautta. WSOY Foreign Rights -osasto on aktiivinen toimija kirjojen kansainvälisten oikeuksien myynnissä.