Wulff-Yhtiöt Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

Report this content

SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT  13.5.2020 KLO 17.30

Wulff-Yhtiöt Oyj on vastaanottanut 13.5.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäiseltä työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, jonka mukaan Varman osakeomistus alitti 5 % rajan 12.5.2020 tehtyjen osakekauppojen seurauksena. Wulff-Yhtiöt Oyj:n saaman tiedon mukaan Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osakeomistus laski 333 333 osakkeeseen, mikä vastaa 4,82 % Wulff-Yhtiöt Oyj:n osake- ja äänimäärästä. Wulff-Yhtiöt Oyj:llä on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Wulff-Yhtiöt Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 907 628.

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,82 N/A 333 333
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 7,14 N/A

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

Osakesarja/osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009008452 333 333 N/A 4,82 N/A

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444

sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit