WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2018

Report this content

OSAVUOSIKATSAUS         1.11.2018 klo 9.00

Liikevaihto, kannattavuus ja osakekohtainen tulos kasvoivat

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulffyhtiot.fi.

1.7.   30.9.2018 LYHYESTI 

 •  Katsauskauden liikevaihto kasvoi 13,0 miljoonaan euroon (12,2), kasvua 6,6 % 
 •  Käyttökate sekä vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 0,4 miljoonaa euroa (-0,0)
 •  Liikevoitto sekä vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,3 miljoonaa euroa (-0,1)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,03 euroa (-0,02)
 •  Wulff-Yhtiöt Oyj osti 14.8.2018 Canon Business Center -tulostusratkaisuihin erikoistuneen Mavecom Palvelut Oy:n
 •  Wulffin vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuoteen verrattuna

1.1.  – 30.9.2018 LYHYESTI 

 •  Liikevaihto oli 41,1 miljoonaa euroa (41,1), laskua -0,1 %
 •  Käyttökate sekä vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,0)
 •  Liikevoitto sekä vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,9 miljoonaa euroa (-0,2)
 •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (-0,07)
 •  Omavaraisuusaste oli 45,4 % (44,9)

WULFF-YHTIÖT OYJ:N KONSERNIJOHTAJA HEIKKI VIENOLA

”2018 on ollut Wulffille hyvä vuosi. Olemme voittaneet uusia asiakkaita ja kasvattaneet palveluvalikoimaamme. Canon Business Center Vantaan yritysosto elokuussa toi pääkaupunkiseudun asiakkaidemme saataville Canonin laadukkaat tulostus- ja monitoimilaiteratkaisut ja -huollot sekä nykyaikaisen dokumentinhallinnan. Toivottu palvelu valikoimaamme – ja on hienoa vastata asiakkaiden toiveisiin alan arvostetuimman brändin tuotteilla. Uudistunut strategiamme on tehdä maailmasta parempi työpaikka kerrallaan. Parannamme työympäristöjä ja teemme työpäivistä mahdollisimman sujuvia, kaikkialla missä työtä tehdään. Uusien palvelujen ja tuotteiden lisäksi panostamme erityisesti kestävään kehitykseen, tuotteiden ekologisuuteen ja paikallisuuteen. Tuotteen ja palvelun tehtävä nykyään ei ole enää pelkästään täyttää toiminnallista tarvetta: jokaisella valinnalla on merkitystä. Yritykset ja yksilöt vaikuttavat valinnoillaan siihen, millaisessa maailmassa elämme ja millaista tulevaisuutta rakennamme.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS 

Tammi-syyskuussa 2018 liikevaihto oli 41,1 miljoonaa euroa (41,1), ja 13,0 miljoonaa euroa (12,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihdon kasvuun 6,6 % kolmannella vuosineljänneksellä vaikutti Canon Business Center -tulostusratkaisuihin erikoistuneen Mavecom Palvelut Oy:n yritysosto, viime vuotta suurempi määrä joka toinen vuosi järjestettäviä messutapahtumia sekä Sopimusmyynnin hyvä kehitys, nykyisten asiakkaiden parempi ja laajempi palvelu sekä lisämyynti.

Tammi-syyskuun 2018 myyntikate oli 14,1 miljoonaa euroa (13,9) eli 34,4 % (33,9), ja 4,3 miljoonaa euroa (4,2) kolmannella vuosineljänneksellä eli 33,0 % (34,2). Myyntikate kehittyi positiivisesti messuhankkeiden onnistuneesta lisämyynneistä ja tulostuslaitteiden ja -ratkaisujen myynnistä johtuen. Lisäksi liiketoiminnoissa on keskitytty myyntikatetta parantaviin toimenpiteisiin. Kolmannen vuosineljänneksen myyntikatetasoon vaikutti vertailukautta pienempi lisämyynti messuhankkeissa. 

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2018 olivat 8,4 miljoonaa euroa (9,0), eli 20,6 % (22,0) liikevaihdosta ja vastaavasti 2,5 miljoonaa euroa (2,7), eli 19,0 % (21,8) liikevaihdosta kolmannella vuosineljänneksellä. Liiketoiminnan muut kulut olivat 4,6 miljoonaa euroa (4,9) tammi-syyskuussa 2018, eli 11,2 % (12,0) liikevaihdosta, ja vastaavasti 1,5 miljoonaa euroa (1,6) kolmannella neljänneksellä eli 11,4 % (12,7) liikevaihdosta. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikuttivat edelleen kustannussäästötoimenpiteet.

Tammi-syyskuussa 2018 käyttökate ja vertailukelpoinen (EBITDA) olivat 1,2 miljoonaa euroa (0,1) eli 2,8 % (0,1) liikevaihdosta, ja 0,4 miljoonaa euroa (-0,0) kolmannella vuosineljänneksellä.

Tammi-syyskuussa 2018 liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 0,9 miljoonaa euroa (-0,2), eli 2,1 % (-0,6) liikevaihdosta, ja 0,3 miljoonaa euroa (-0,1) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2018 nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,2), sisältäen korkokuluja -0,1 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,0 miljoonaa euroa (-0,0).

Tammi-syyskuussa 2018 tulos ennen veroja oli 0,7 miljoonaa euroa (-0,4), ja 0,3 miljoonaa euroa (-0,1) kolmannella vuosineljänneksellä.

Katsauskauden tulos oli 0,6 miljoonaa euroa (-0,5) tammi-syyskuussa 2018, ja 0,2 miljoonaa euroa (-0,1) kolmannella vuosineljänneksellä. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,09 euroa (-0,07) tammi-syyskuussa 2018, ja 0,03 (-0,02) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III  III I-III  I-III I-IV 
1000 euroa 2018 2017 2018 2017 2017
Liikevaihto 13 048 12 240 41 058 41 102 56 931
Liikevaihdon muutos, % 6,6 % -8,7 % -0,1 % -5,5 %  -4,0 %
Myyntikate 4 311 4 185 14 112 13 923 19 239
Myyntikate, % liikevaihdosta 33,0 % 34,2 % 34,4 % 33,9 % 33,8 %
Käyttökate (EBITDA)* 366 -12 1 170 60  461
Käyttäkate (EBITDA), % liikevaihdosta* 2,8 % -0,1 % 2,8 % 0,1 % 0,8 %
Liikevoitto/-tappio* 264 -108 864 -230 74
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta* 2,0 % -0,9 % 2,1 % -0,6 % 0,1 %
Tulos ennen veroja 251 -134 695 -417  -247
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 1,9 % -1,1 % 1,7 % -1,0 %  -0,4 %
Katsauskauden tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 221 -121 600 -467  -193
Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta 1,7 % -1,0 % 1,5 % -1,1 %  -0,3 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,03 -0,02 0,09 -0,07  -0,03
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,0 % -1,1 % 5,7 % -4,3 %  -2,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 1,6 % -0,7 % 5,1 % -2,3 %  -1,1 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 45,4 % 44,9 % 45,4 % 44,9 % 47,0 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 35,6 % 38,9 % 35,6 % 38,9 %  19,8 %
Oma pääoma/osake, EUR** 1,66 1,60 1,66 1,60  1,64
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin
hyödykkeisiin
136 96 388 413 429
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,0 % 0,8 % 0,9 % 1,0 %  0,8 %
Omat osakkeet kauden lopussa 79 000 79 000 79 000 79 000  79 000
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 1,1 % 1,2 % 1,1 % 1,2 %  1,2 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 685 150 6 528 628 6 581 375 6 528 628 6 528 628
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 607 628 6 907 628 6 607 628  6 607 628
Henkilöstö keskimäärin 191 199 191 198 198
Henkilöstö kauden lopussa 194 199 194 199 195

*Tuloslaskelman esitystapaa on muutettu ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2018 siten, että pankkikulut on kokonaisuudessaan luokiteltu rahoituskuluiksi. Vertailukausi 2017 on oikaistu vastaamaan uutta raportointitapaa: pankkikulut on siirretty liiketoiminnan muista rahoituskuluihin vaikuttaen käyttökatteeseen ja liikevoittoon 0,0 miljoonaa euroa kolmannella vuosineljänneksellä, 0,1 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa ja 0,1 miljoonaa euroa 2017. Vaikutus 2017 kolmannen vuosineljänneksen käyttökateprosenttiin ja liikevoitto/-tappioprosenttiin liikevaihdosta oli +0,2 %:ia ja tammi-syyskuussa vastaavasti +0,1 %:ia. Vaikutus koko tilikauden 2017 käyttökateprosentteihin ja liikevoitto/-tappioprosentteihin liikevaihdosta oli +0,2 %:ia.

** Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Työpaikka- ja toimistotuotteiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys sekä toimialan kilpailu. Liike-toiminnan harjoittamiseen liittyy myös tavanomaisia riskejä, kuten konsernin strategian toteuttamisen onnistuminen sekä henkilöstö-, logistiikka- ja IT-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Wulff tekee työpaikan: yhtiö auttaa yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla tuotteiden ja palvelujen helpot hankinnat, asiakkaille sopivimmalla tavalla. Wulff-konsernilla on edelleen jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yrityshankintoja ja listattuna yhtiönä sillä on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija.

Talouden piristyminen mahdollistaa Wulffin liiketoiminnan positiivisen kehittymisen. Wulffin vertailukelpoista liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan edellisvuodesta. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät erityisesti viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Vantaalla 1.11.2018

WULFF-YHTIÖT OYJ 
HALLITUS

Lisätietoja:
konsernijohtaja Heikki Vienola
p. 0300 870 414 tai p. 050 65 110
sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.wulffyhtiot.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, ilmanpuhdistusta sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tutustu palveluihimme ja tuotteisiimme osoitteessa wulff.fi.

Tilaa

Liitteet & linkit