Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Report this content

OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2021 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.
 

Yritysosto siivitti kasvua, myönteinen tuloskehitys jatkui

1.7.–30.9.2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 24,2 miljoonaa euroa (12,4), kasvua 95,1 %
  • Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,3)
  • Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,0 miljoonaa euroa (0,9)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,10 euroa (0,09)
  • Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa yli 90 miljoonan euron (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021.

1.1.–30.9.2021 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa (42,2), kasvua 48,7 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 7,7 miljoonaa euroa (3,7) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,7)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 6,2 miljoonaa euroa (2,4) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 2,4 miljoonaa euroa (2,4)
  • Osakekohtainen (EPS) oli 0,78 euroa (0,19) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,19)
  • Omavaraisuusaste oli 35,9 % (41,5)

WULFF-YHTIÖTOYJ:NTOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

”Työelämän murros on täällä nyt, ja me Wulffilla olemme valmiita palvelemaan asiakkaitamme uudessa tilanteessa. Uskomme vahvasti siihen, että ihmiset palaavat innolla työpaikoille ja kohtaamisiin, samalla monipaikkaisesti tehtävä työ ja etätyö on tullut osaksi arkeamme pysyvästi. Alamme markkinajohtajana ja monikanavaisena yrityksenä tavoitamme kattavasti ja henkilökohtaisesti eri alojen erikokoiset yritykset toimintamaissamme. Saamme reaaliaikaista tietoa yritysten tarpeista – ja pystymme vastaamaan niihin nopeasti. Asemaamme markkinoilla vahvistaa ja kasvua sekä kannattavuuden myönteistä kehitystä tukee toukokuinen Staples Finlandin osto Wulff-konserniin. Olemme toteuttaneet Sopimusmyynnin yhdistämistoimenpiteitä määrätietoisesti ja ripeästi. Syyskuussa päättyneiden Wulff Solutionsin (aiemmin Staples Finland) ja Wulff Oy Ab:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä meillä on Suomessa tehokkaasti toimiva, myyntiin ja asiakaskokemukseen keskittyvä organisaatio. Vaikka oli välttämätöntä päättää työsuhteita päällekkäisyyksiä karsittaessa, kasvoi Wulff-perhe kokonaisuudessaan Suomessa uusilla huippuammattilaisilla. Saimme myös uusia kumppaneita ja asiakkaita. Iloitsen siitä, että saan tehdä töitä minulle jo tuttujen ja uusien wulffilaisten sekä Wulffille tärkein ihmisten kanssa.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2021 liikevaihto oli 62,8 miljoonaa euroa (42,2) ja heinä-syyskuussa 24,2 miljoonaa euroa (12,4). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 48,7 % (2,3) ja 95,1 % (3,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta. Asiantuntijamyynti-segmentin hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynti laski pandemiavuodesta 2020. 

Wulff Solutions -yhtiöstä maksettiin 6,0 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta 6,0 miljoonaa euroa on vähemmän kuin yhtiön hankintahetken 3.5.2021 nettovarallisuus, noin 10,5 miljoonaa euroa. Toteutetusta edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin. Tämä negatiivisen liikearvon tuloutus on käsitelty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana kertaluontoisena eränä.

Myyntikate oli 19,8 miljoonaa euroa (15,4) eli 31,5 % liikevaihdosta (36,5) tammi-syyskuussa 2021 ja 7,4 miljoonaa euroa (4,4) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 30,5 % (35,5) liikevaihdosta. Myyntikate kasvoi 3.5.2021 toteutetun Wulff Solutions -yrityskaupan ansiosta 5,5 miljoonaa euroa koko katsauskaudella ja 3,1 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa. Kasvaneen Sopimusasiakkaat-segmentin katetaso suhteessa liikevaihtoon on Asiantuntijamyynnin katetasoa matalampi. Myyntikatetaso jäi vertailukaudesta myös hygieniatuotteiden hintatason vakiinnuttua pandemiavuodesta 2020.

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2021 olivat 11,2 miljoonaa euroa (8,8) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 17,9 % (20,8) ja vastaavasti 3,7 miljoonaa euroa (2,3) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 15,4 % (18,4) liikevaihdosta. Yrityskaupan myötä Wulffin henkilöstö kasvoi 114 työntekijällä. Henkilöstökulujen määrän kasvu suhteessa liikevaihtoon oli liikevaihdon kasvua pienempi. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,9 miljoonaa euroa (3,2), eli 9,4 % (7,5) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2021 ja vastaavasti 2,1 miljoonaa euroa (0,9) kolmannella vuosineljänneksellä eli 8,8 % (7,3) liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutukseen liittyvät kustannukset olivat noin 0,5 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa 2021 käyttökate (EBITDA) oli 7,7 miljoonaa euroa (3,7) eli 12,3 % (8,7) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,3), eli 7,1 % (10,7) liikevaihdosta. Vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 0,7 miljoonaa euroa. Katsauskaudella 2020 ei ollut vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,0 miljoonaa euroa (3,7) eli 6,3 % (8,7) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2021 ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,3), eli 7,1 % (10,7) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2021 liikevoitto (EBIT) oli 6,2 miljoonaa euroa (2,4), eli 9,8 % (5,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa (0,9), eli 4,3 % (7,2) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,4 miljoonaa euroa (2,4), eli 3,8 % (5,7) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,0 miljoonaa euroa (0,9), eli 4,3 % (7,2) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2021 nettomääräisesti -0,3 miljoonaa euroa (-0,5), sisältäen korkokuluja -0,2 miljoonaa euroa (-0,1) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,4). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,1 miljoonaa euroa (-0,1).

Tammi-syyskuussa 2021 tulos ennen veroja oli 5,9 miljoonaa euroa (1,9) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,1 miljoonaa euroa (1,9) ja kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 0,9 miljoonaa euroa (0,8).

Katsauskauden tulos oli 5,5 miljoonaa euroa (1,6) tammi-syyskuussa 2021 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,8 miljoonaa euroa (0,7). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 1,8 miljoonaa euroa (1,6) ja kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,8 miljoonaa euroa (0,7).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,78 euroa (0,19) tammi-syyskuussa 2021 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,10 (0,09). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,23 euroa (0,19) tammi-syyskuussa 2021 ja 0,10 (0,09) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1 000 euroa 2021 2020 2021 2020 2020
Liikevaihto 24 246 12 425 62 788 42 227 57 541
Liikevaihdon muutos, % 95,1 % 3,2 % 48,7 % 2,3 % 2,1 %
Myyntikate 7 392 4 408 19 806 15 403 20 748
Myyntikate, % 30,5 % 35,5 % 31,5 % 36,5 % 36,1 %
Käyttökate (EBITDA) 1 714 1 327 7 738 3 677 5 204
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,1 % 10,7 % 12,3 % 8,7 % 9,0 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 714 1 327 3 981 3 677 5 204
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,1 % 10,7 % 6,3 % 8,7 % 9,0 %
Liikevoitto/-tappio 1 032 899 6 167 2 390 3 541
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,3 % 7,2 % 9,8 % 5,7 % 6,2 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 032 899 2 410 2 390 3 541
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,3 % 7,2 % 3,8 % 5,7 % 6,2 %
Tulos ennen veroja 889 802 5 856 1 900 3 101
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 % 6,5 % 9,3 % 4,5 % 5,4 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 889 802 2 099 1 900 3 101
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 3,7 % 6,5 % 3,3 % 4,5 % 5,4 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 661 619 5 292 1 260 2 174
Tulos, % liikevaihdosta 2,7 % 5,0 % 8,4 % 3,0 % 3,8 %
Vertailukelpoinen tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 661 619 1 535 1 260 2 174
Vertailukelpoinen tulos, % liikevaihdosta 2,7 % 5,0 % 2,4 % 3,0 % 3,8 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,10 0,09 0,78 0,19 0,32
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,10 0,09 0,23 0,19 0,32
Oman pääoman tuotto (ROE), % 33,3 % 5,0 % 33,3 % 12,1 % 19,1 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 21,8 % 3,9 % 21,8 % 9,5 % 15,2 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 35,9 % 41,5 % 35,9 % 41,5 % 41,9 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 63,8 % 62,6 % 63,8 % 62,6 % 57,3 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,64 1,95 2,64 1,95 2,00
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 247 27 968 388 719
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,0 % 0,2 % 1,5 % 0,9 % 1,2 %
Omat osakkeet kauden lopussa 137 260 144 260 137 260 144 260 144 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,1 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 770 368 6 763 368 6 769 009 6 800 335 6 791 043
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 299 185 276 192 189
Henkilöstö kauden lopussa 297 182 297 182 176

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Maailmantalouden yleinen epävarmuus vaikuttaa myös Wulffin toimintaan. Koronaviruspandemian vaikutukset ja sen hallintaan liittyvät rajoitukset vaikuttavat laajasti sekä maailman- että paikallistalouteen ja asiakkaiden tarpeisiin. Lisäksi maailmantalouden megatrendit, kuten digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, kuten esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Megatrendeillä on merkitystä Wulffin toiminnassa. Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä tehostaa omaa toimintaa. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja erityisesti ympäristön huomioiminen: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot ja yhdenvertaisuuden lisäämisen tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen pandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän vakaana, vaikka työympäristöissä tapahtuu nopeitakin muutoksia. Rokotekattavuuden kehittyessä myönteisesti suojaustuotteet eivät ole enää pandemiavuoden tapaan välttämättömiä. Turvalliset kohtaamiset ovat kuitenkin jatkossakin tärkeitä. Wulff arvioi hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän muutoksesta huolimatta hyvällä tasolla. Samalla pandemia on tuonut pysyviä muutoksia tapaamme tehdä töitä; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. It-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysynnän yhtiö uskoo vakiintuvan lähitulevaisuudessa pandemiaa edeltävälle tasolle. Tähän vaikuttaa työpaikoille tapahtunut osittainen paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä, joita syntyy pandemian vauhdittaman työelämän muutoksen myötä koteihin ja vapaa-ajan asunnoille. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa heikentävästi kansainvälisen messupalvelualan tilanne, sillä ala toipuu hitaasti. Wulff Entren perinteisten Premium Exhibition -palvelujen kysyntä on koronaviruspandemian takia edelleen matala, vaikka markkina on vihdoin avautunut.

Wulff uudisti Suomen Sopimusmyyntiorganisaatiotaan. Elo-syyskuussa käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n (aiemmin Staples Finland Oy) yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Neuvottelut olivat osa toiminnan ja strategian kehittämistä kaupallisemmaksi, asiakaskeskeisemmäksi ja vastuullisemmaksi. Synergiaetuja tavoitellaan vaiheittain kaikissa toiminnoissa. Työsuhteiden päättymisistä johtuvia kertaluonteisia kustannuksia toteutuu vuoden 2021 viimeisen vuosineljänneksen aikana noin 0,7 miljoonaa euroa. Yhtäaikaisesti uudelleenjärjestelyistä toteutuu henkilö- ja tietojärjestelmäkulusäästöjä noin 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff uskoo saavuttavansa vaiheittain yhteensä noin 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiahyödyt. Merkittävä osa näistä kustannussynergioista toteutuu jo vuonna 2022.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Wulff pitää liikevoittoja koskevat tulosohjeistukset ja liikevaihtoa koskevan näkymän ennallaan. Wulff arvioi, että liikevaihto 2021 kasvaa yli 90 miljoonan euron (57,5 miljoonaa euroa vuonna 2020), liikevoitto kasvaa edellisestä vuodesta merkittävästi ja vertailukelpoinen liikevoitto säilyy hyvällä tasolla 2021. Aiemman ohjeistuksen mukaisesti Wulff tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 5-10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua, kasvavaa liikevoittoprosenttia sekä kasvavaa osinkoa. Wulff päivittää strategiaansa ja taloudellisia tavoitteitaan vuoden 2021 aikana ja tiedottaa mahdollisista muutoksista vuoden 2021 loppuun mennessä.

Espoossa 25.10.2021

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti: elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi  

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Wulffin tavoitteena on täydellinen työpäivä! Mahdollistamme paremmat työympäristöt ja teemme työpaikan – sinne, missä se ikinä tänä päivänä onkin. Vastuullisempi, viihtyisämpi, terveempi, turvallisempi, miellyttävämpi, tehokkaampi, toiminnallisempi, monipuolisempi? Miten sinä haluat parantaa työpäivää ja -ympäristöä? Wulffilta löydät ratkaisun. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Asiakkaat voivat hankkia meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme tarjontaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua. Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi