Wulff-Yhtiöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2022

Report this content

OSAVUOSIKATSAUS | 24.10.2022 KLO 9.30

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä. Raportti on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.wulff.fi.

Liikevoitto kasvoi kannattavuuteen keskittyvien toimenpiteiden johdosta

1.7.–30.9.2022 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 24,0 miljoonaa euroa (24,2), laskua 1,0 %
  • Käyttökate (EBITDA) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) olivat 1,7 miljoonaa euroa (1,7)
  • Liikevoitto (EBIT) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) olivat 1,2 miljoonaa euroa (1,0)
  • Osakekohtainen tulos (EPS) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) olivat 0,13 euroa (0,10)
  • Ohjeistus säilyy ennallaan; Wulff arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna

1.1.–30.9.2022 LYHYESTI

  • Liikevaihto oli 74,5 miljoonaa euroa (62,8), kasvua 18,6 %
  • Käyttökate (EBITDA) oli 4,4 miljoonaa euroa (7,7) ja vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,4 miljoonaa euroa (4,0)
  • Liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa (6,2) ja vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) 2,8 miljoonaa euroa (2,4)
  • Osakekohtainen (EPS) oli 0,29 euroa (0,78) ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 euroa (0,23)

WULFF-YHTIÖT OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA ELINA PIENIMÄKI

Energiakriisi ja hintojen nousu vaikuttavat meihin kaikkiin: niin yleiseen kuluttamiseen kuin yritysten hankintoihin ja investointeihinkin. Wulffin toiminnassa tämä näkyy vahvana keskittymisenä kannattavuuteen sekä uusasiakashankinnan toimialakohdentamisissa. Luotamme kilpailuedun löytyvän nyt ja tulevaisuudessa strategiastamme ”parempi maailma, työpaikka kerrallaan”. Erityisesti muutosten keskellä ja epävarmassa taloustilanteessa on tärkeää tehdä pitkäjänteisesti töitä strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tuloksemme on kehittynyt myönteisesti haasteellisena aikana ja katsauskaudella liikevaihdon kasvua on saatu erityisesti Skandinavian toiminnoissamme. Se on etenkin huippuluokan myyntiosaamisemme ansiota. Kiitos kaikille asiakkaillemme, että valitsette kumppaniksenne Wulffin. Yhtä arvokasta kuin saada uusi asiakas, on saada palvella asiakasta aina uudelleen ja jatkaa sopimusta. Valintanne kertovat, että arvostatte paikallista, kotimaista ja vastuullista kumppania. Ilmastokriisi on asia, jonka ratkaiseminen on koko maailman yhteinen asia ja jokainen parempi valinta vaikuttaa. Työpaikkatuotteiden ja -palvelujen osalta vihreää siirtymää on mahdollista tehdä helposti Wulffin kanssa.

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-syyskuussa 2022 liikevaihto oli 74,5 miljoonaa euroa (62,8) ja heinä-syyskuussa 24,0 miljoonaa euroa (24,2). Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 18,6 % (48,7) ja laski 1,0 % (-95,1) kolmannella vuosineljänneksellä. Sopimusasiakkaat-segmentin myynti kasvoi etenkin Skandinaviassa. Suomessa Sopimusmyynnin liikevaihtoon vaikutti kannattavuuden painottaminen ja sen myötä tehdyt linjaukset asiakasvalinnoissa sekä suojaustarvikkeiden odetetusti jatkunut myynnin supistuminen. Alkuvuodesta Wulff panosti tili- ja taloushallintopalvelujensa tarjonnan vahvistamiseen ostamalla Carpentum Oy:n 4.1.2022 toteutetussa kaupassa. Taloushallintopalveluliiketoiminnan myynti on kaupan myötä kasvanut odotusten mukaisesti. Wulff Entren kansainvälisten messupalvelujen ja etäkohtaamisratkaisujen myynti on ollut katsauskaudella kasvussa. Asiantuntijamyynnissä hygienia- ja suojaustarvikkeiden kysynnän lasku näkyi odotetusti liikevaihdon supistumisena.

Myyntikate oli 22,5 miljoonaa euroa (19,8) eli 30,2 % liikevaihdosta (31,5) tammi-syyskuussa 2022 ja 7,2 miljoonaa euroa (7,4) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 29,8 % (30,5) liikevaihdosta. Wulffin 3.5.2021 toteuttaman Wulff Solutions -yrityskaupan vaikutus myyntikatteeseen oli 7,1 miljoonaa euroa koko tarkastelujaksolla. Ostetun yhtiön integrointi osaksi Wulffia etenee suunnitellusti. Katsauskaudella suhteelliseen myyntikatteen kehitykseen vaikutti erityisesti kysynnän painottuminen koronaviruspandemia-aikaa edeltäneisiin työpaikkatuotteisiin ja -palveluihin. Hintainflaation lisäksi näihin kysytyimpiin tuotteisiin kohdistuu edelleen saatavuushaasteita ja heinä-syyskuun aikana kiihtynyttä logistiikkakustannuksien nousua. Liikevaihdon ja katteen painottuminen Sopimusasiakkaat-segmenttiin jatkui segmentin kasvaessa ja samanaikaisesti Asiantuntijamyynti-segmentin supistuessa mm. hygienia- ja suojaustarvikkeiden myynnin vähenemisen myötä.  

Henkilöstökulut tammi-syyskuussa 2022 olivat 12,7 miljoonaa euroa (11,2) ja ne olivat suhteessa liikevaihtoon 17,0 % (17,9) ja vastaavasti 3,7 miljoonaa euroa (3,7) kolmannella vuosineljänneksellä, eli 15,6 % (15,4) liikevaihdosta.  Toisella vuosineljänneksellä 2021 kertaluonteiset yrityskaupan toteutuksesta ja työsuhteen päättämisestä johtuvat henkilöstökulut olivat noin 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat 5,6 miljoonaa euroa (5,9), eli 7,6 % (9,4) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2022 ja vastaavasti 1,8 miljoonaa euroa (2,1) kolmannella vuosineljänneksellä eli 7,4 % (8,8) liikevaihdosta. Ulkopuolisten palveluiden käyttö väheni suunnitellusti vertailukauteen nähden.

Tammi-syyskuussa 2022 käyttökate (EBITDA) oli 4,4 miljoonaa euroa (7,7) eli 6,0 % (12,3) liikevaihdosta ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,7), eli 7,0 % (7,1) liikevaihdosta. Vertailukauden vertailukelpoisista tuloksista on vähennetty toisen vuosineljänneksen aikana toteutunut edullisesta yrityskaupasta johtuva liikearvon tuloutus 4,5 miljoonaa euroa ja yrityskaupan toteutuksesta johtuvat kustannukset 0,7 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 4,4 miljoonaa euroa (4,0) eli 6,0 % (6,3) liikevaihdosta tammi-syyskuussa 2022 ja heinä-syyskuussa 1,7 miljoonaa euroa (1,7), eli 7,0 % (7,1) liikevaihdosta.

Tammi-syyskuussa 2022 liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa (6,2), eli 3,7 % (9,8) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa (1,0), eli 4,9 % (4,3) kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) oli 2,8 miljoonaa euroa (2,4), eli 3,7 % (3,8) liikevaihdosta ja vastaavasti 1,2 miljoonaa euroa (1,0), eli 4,9 % (4,3) kolmannella vuosineljänneksellä.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-syyskuussa 2022 nettomääräisesti -0,5 miljoonaa euroa (-0,3), sisältäen korkokuluja -0,3 miljoonaa euroa (-0,2) sekä lähinnä valuuttakurssien vaihteluista johtuvia muita rahoituseriä ja pankkikuluja nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Kolmannella vuosineljänneksellä rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Rahoituskulut olivat 0,1 miljoonaa euroa vertailukautta suuremmat valuuttakurssivaihteluiden ja markkinakorkojen nousu vaikutuksesta.

Tammi-syyskuussa 2022 tulos ennen veroja oli 2,2 miljoonaa euroa (5,9) ja kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 2,2 miljoonaa euroa (2,1) ja kolmannen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 1,0 miljoonaa euroa (0,9).

Katsauskauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (5,5) tammi-syyskuussa 2022 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,9 miljoonaa euroa (0,8). Vertailukelpoinen katsauskauden tulos oli 2,0 miljoonaa euroa (1,8) ja kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen tulos 0,9 miljoonaa euroa (0,8).

Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 euroa (0,78) tammi-syyskuussa 2022 ja kolmannella vuosineljänneksellä 0,13 (0,10). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,29 euroa (0,23) tammi-syyskuussa 2022 ja 0,13 (0,10) kolmannella vuosineljänneksellä.

TUNNUSLUVUT

III III I-III I-III I-IV
1 000 euroa 2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto 24 011 24 246 74 494 62 788 90 424
Liikevaihdon muutos, % -1,0 % 95,1 % 18,6 % 48,7 % 57,1 %
Myyntikate 7 157 7 392 22 475 19 806 28 685
Myyntikate, % 29,8 % 30,5 % 30,2 % 31,5 % 31,7 %
Käyttökate (EBITDA) 1 677 1 714 4 447 7 738 9 128
Käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,0 % 7,1 % 6,0 % 12,3 % 10,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 1 677 1 714 4 447 3 981 6 073
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 7,0 % 7,1 % 6,0 % 6,3 % 6,7 %
Liikevoitto/-tappio 1 166 1 032 2 770 6 167 6 940
Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,9 % 4,3 % 3,7 % 9,8 % 7,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio 1 166 1 032 2 770 2 410 3 885
Vertailukelpoinen liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta 4,9 % 4,3 % 3,7 % 3,8 % 4,3 %
Tulos ennen veroja 1 013 889 2 238 5 856 6 552
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,2 % 3,7 % 3,0 % 9,3 % 7,2 %
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 1 013 889 2 238 2 099 3 497
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 4,2 % 3,7 % 3,0 % 3,3 % 3,9 %
Tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 888 661 1 965 5 292 5 896
Tulos, % liikevaihdosta 3,7 % 2,7 % 2,6 % 8,4 % 6,5 %
Vertailukelpoinen tulos (emoyhtiön omistajille kuuluva) 888 661 1 965 1 535 2 841
Vertailukelpoinen tulos, % liikevaihdosta 3,7 % 2,7 % 2,6 % 2,4 % 3,1 %
Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,13 0,10 0,29 0,78 0,87
Vertailukelpoinen tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,13 0,10 0,29 0,23 0,42
Oman pääoman tuotto (ROE), % 4,4 % 3,9 % 10,0 % 33,3 % 36,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 3,2 % 4,3 % 7,6 % 21,8 % 25,0 %
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,2 % 35,9 % 40,2 % 35,9 % 38,1 %
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa 68,7 % 63,8 % 68,7 % 63,8 % 62,1 %
Oma pääoma/osake, EUR * 2,94 2,64 2,94 2,64 2,73
Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 416 247 1 859 968 1 388
Bruttoinvestoinnit, % liikevaihdosta 1,7 % 1,0 % 2,5 % 1,5 % 1,5 %
Omat osakkeet kauden lopussa 44 812 137 260 44 812 137 260 137 260
Omat osakkeet, % osakepääomasta ja äänimäärästä 0,6 % 2,0 % 0,6 % 2,0 % 2,0 %
Keskimääräinen osakemäärä ulkona olevista osakkeista 6 862 816 6 770 368 6 859 969 6 769 009 6 769 352
Osakemäärä kauden lopussa 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628 6 907 628
Henkilöstö keskimäärin 286 299 287 276 248
Henkilöstö kauden lopussa 284 297 284 297 278

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman lunastettuja omia osakkeita.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste vaikuttavat merkittävästi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kysyntään. Inflaatiokehityksen voimakkuuteen ovat vaikuttaneet ensin pandemiarajoitukset ja sitten Venäjän Ukrainaan toteuttama hyökkäys. Sekä maailmantalouden että paikallistalouksien kehitykseen vaikuttaa vahvasti energiakriisi, hintojen nousu ja inflaatin torjumiseen tähtäävät rahapoliittiset päätökset. Tämä kaikki vaikuttaa myös Wulffin toimintaan.  

Lisäksi maailmantalouden megatrendit, esimerkiksi digitalisaatio ja vastuullisuus, vaikuttavat markkinoiden muutokseen. Muuttuvien markkinoiden ja tarpeiden mukaiseen tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Tavanomaisia liiketoimintariskejä ovat Wulffin strategian toteuttamisen onnistuminen, esimerkiksi yrityskauppaan liittyvät toimintojen integraatiot, sekä henkilöstö-, logistiikka- ja it-ympäristöstä johtuvat operatiiviset riskit. Työpaikkatuote- ja palvelutoimialan kireä kilpailu voi vaikuttaa liiketoiminnan kannattavuuteen. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen ja taseeseen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernissa ei ole ollut olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Maailmanlaajuisista megatrendeistä Wulffin toimintaympäristöön vaikuttaa myönteisesti tietotyön osuuden kasvaminen kaikesta tehtävästä työstä. Toisaalta väestörakenteen kehitys vähentää aktiivisesti työelämässä toimivien määrää tällä hetkellä. Teknologian sulautuminen tuotteisiin ja palveluihin on Wulffille mahdollisuus. Digitalisaatio tuo jo valmiiksi monikanavaiselle yhtiölle uusia keinoja tavoittaa ja palvella asiakkaita sekä kasvattaa oman toiminnan tuottavuutta. Megatrendeistä merkittävin Wulffin toiminnan ja tulevaisuuden kannalta on vastuullinen toiminta ja vihreä siirtymä: kohdellaanko ympäristöä resurssina vai onko tavoitteena ympäristön tilan parantaminen. Tulevaisuuden menestystä rakennetaan vahvasti näille teemoille ja niiden merkitys kasvaa yritysten ja kuluttajien päätöksenteossa. Wulff on valinnut vastuullisuuden ja erityisesti myönteiset ilmastoteot, yhdenvertaisuuden lisäämisen ja ihmisarvoisen työn ja talouskasvun (YK Kestävän kehityksen tavoitteet 2030) tärkeiksi strategiansa elementeiksi.

Tuotteiden kysyntään vaikuttavat merkittävästi yleinen talouden ja markkinoiden kehitys sekä työllisyysaste. Ennen koronaviruspandemiaa työpaikkatuotteiden ja -palveluiden markkina pysyi Pohjoismaissa useita vuosia vakaana. Wulff arvioi työpaikkatuotteiden ja -palveluiden kokonaismarkkinan pysyvän suhteellisen vakaana silloinkin, kun työympäristöissä tapahtuu nopeita muutoksia. Turvallisista läsnäkohtaamisista huolehditaan koronaviruspandemian jälkeen tulevaisuudessakin ja siksi Wulffilla arvioidaan hygienia-, puhdistus-, siivous- ja suojaustuotteiden kysynnän pysyvän hyvällä tasolla. Pandemia on nopeuttanut työelämän murrosta; monipaikkaisesti tehtävä etätyö on lisääntynyt ja kasvattanut työpisteiden määrää sekä työpisteissä tarvittavien tuotteiden kysyntää. IT-tarvikkeiden, tulostustuotteiden ja perinteisten toimistotarvikkeiden kysyntä jatkaa pandemian jälkeistä kehitystä. Tähän vaikuttaa työpaikoille tapahtunut osittainen paluu ja uusien työpisteiden kasvanut määrä. Konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vaikuttaa kansainvälisen messupalvelualan kehitys alan toipuessa asteittain koronaviruspandemiasta.

Käynnissä oleva geopoliittinen kriisi, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjään kohdistetut pakotetoimet eivät vaikuta suoraan Wulffin toimintaan, koska Wulffilla ei ole ollut toimintaa tai kumppanuuksia kriisissä osallisina olevissa maissa. Kriisillä on vaikutuksia maailmanlaajuisiin toimitusketjuihin, joiden muutokset saattavat välillisesti vaikuttaa myös Wulffin toimintoihin. Toimitusketjujen muutokset ovat voimistaneet ja laaja-alaistaneet viimeaikaista hintainflaatiokehitystä sekä hankaloittanut monien tuoteryhmien saatavuutta. Inflaatiokehityksen jatkuminen aiheuttaa tarpeen toimille myyntikatteen kehityksen turvaamiseksi. Hintainflaation voimakkuus- ja laaja-alaistuminen sekä näihin liittyvä epävarmuus rajoittavat ennustettavuutta.

Wulffin Suomen Sopimusmyyntiorganisaation uudistamisen yhteydessä elo-syyskuussa 2021 käytyjen Wulff Oy Ab:n ja Wulff Solutions Oy:n yhteistoimintaneuvottelujen myötä toimintoja myynnissä, hallinnossa ja tukitoiminnoissa yhdistettiin. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena yhtiö saavuttaa noin 1,9 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt henkilöstökuluista. Toteutettujen ja suunniteltujen uudelleenjärjestäytymistoimenpiteiden, esimerkiksi tietojärjestelmien sekä logistiikka- ja toimintaprosessien yhdistymisen myötä ja toimitilamuutosten ansiosta Wulff uskoo saavuttavansa vaiheittain yhteensä vähintään 3 miljoonan euron vuosittaiset kustannussynergiahyödyt. Merkittävä osa näistä kustannussynergioista toteutuu jo vuonna 2022.

Wulffin tavoitteena on kasvaa kannattavasti, ja sillä on jatkuva valmius olla kilpailijoitaan aktiivisempi toimija yritysjärjestelyissä.

Yhtiö arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan selvästi ja vertailukelpoisen liikevoiton kasvavan vuoteen 2021 verrattuna.

Espoossa 24.10.2022

WULFF-YHTIÖT OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
toimitusjohtaja
Elina Pienimäki
p. 040 647 1444
sähköposti:
elina.pienimaki@wulff.fi

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Parempi maailma – työpaikka kerrallaan. Mahdollistamme paremmat ja kestävämmät työympäristöt ja täydellisen työpäivän. Teemme työpaikan – sinne, missä työtäsi tänään teet. Meiltä löydät mm. hygienia-, suojaus- ja turvallisuustuotteita, ilmanpuhdistusta, työpaikkatuotteita, kahviotarvikkeita, kiinteistö- ja siivoushuollon tuotteita, toimisto- ja it-tarvikkeita, ergonomiaa, ensiapua, sekä innovatiivisia tuotteita työmaille. Valikoimassamme on myös laadukkaita Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita sekä uusimpana alueena taloushallintopalveluja. Asiakkaamme hankkivat meiltä myös kansainvälisiä messupalveluja ja ratkaisuja etäkohtaamisiin. Selkeänä kotimaisena markkinajohtajana kehitämme valikoimaamme jatkuvasti ja tarjoamme Taloustutkimuksen mukaan alan parasta asiakaspalvelua (jaettu ykkössija, TEP 2021). Suomen lisäksi Wulff-konserni toimii Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Lue lisää wulff.fi.